2 Pedro 3:1-18

  • Mayubiton nagabalewala sang magaabot nga kalaglagan (1-7)

  • Si Jehova indi mahinay (8-10)

  • Talupangda kon ano kamo nga sahi sang tawo (11-16)

    • Bag-o nga langit kag bag-o nga duta (13)

  • Magbantay agod indi kamo mapatalang (17, 18)

3  Mga hinigugma, ikaduha ko na ini nga sulat sa inyo, kag kaangay sang akon nahauna nga sulat, ginapukaw ko ang inyo ikasarang sa paghunahuna sing maayo paagi sa isa ka pahanumdom,+  agod madumduman ninyo ang mga pulong nga ginsiling anay* sang balaan nga mga manalagna kag ang sugo sang Ginuo kag Manluluwas paagi sa inyo mga apostoles.  Una sa tanan, dapat ninyo mahibaluan, nga sa katapusan nga mga adlaw magaabot ang mga mayubiton nga ginapasundan ang ila mga kailigbon+  kag nagasiling: “Diin na ining ginsaad nga presensia niya?+ Ang amon mga ginikanan nagtulog na sa kamatayon, apang amo man gihapon ang kahimtangan sang tanan nga butang halin sang gintuga ang kalibutan.”+  Kay hungod nila nga ginbalewala ang katunayan nga sang una may langit kag may duta nga nagatindog sing malig-on sa ibabaw sang tubig kag sa tunga sang tubig paagi sa pulong sang Dios;+  kag paagi sini ang kalibutan sadto nalaglag sa baha.+  Apang paagi sa amo man nga pulong ang langit kag ang duta nga nagaluntad karon ginatigana sa kalayo kag ginatipigan tubtob sa adlaw sang paghukom kag sang paglaglag sa mga indi diosnon nga katawhan.+  Apang, talupangda ninyo ini, mga hinigugma, nga ang isa ka adlaw kay Jehova* subong sang 1,000 ka tuig kag ang 1,000 ka tuig subong sang isa ka adlaw.+  Si Jehova* indi mahinay may kaangtanan sa iya saad,+ kaangay sang ginahunahuna sang pila ka tawo, sa baylo mapailubon sia sa inyo bangod indi niya luyag nga ang bisan sin-o malaglag kundi luyag niya nga ang tanan mahatagan sang kahigayunan nga maghinulsol.+ 10  Apang ang adlaw ni Jehova*+ magaabot subong sang kawatan,+ nga sa sini ang kalangitan magataliwan+ nga may mabaskog nga kagahod, apang ang mga butang nga nagahuman sa langit kag duta matunaw bangod sa sobra nga kainit, kag ang duta kag ang mga binuhatan nga yara sa sini mabuyagyag.+ 11  Sanglit ining tanan nga butang matunaw sa sini nga paagi, dapat talupangdon ninyo kon ano kamo nga sahi sang mga tawo may kaangtanan sa balaan nga paggawi kag sa mga buhat sang diosnon nga debosyon, 12  samtang ginahulat ninyo kag pirme ginadumdom* ang presensia sang adlaw ni Jehova,*+ nga paagi sini ang langit malaglag+ sa kalayo kag ang mga butang nga nagahuman sa langit kag duta matunaw sa sobra nga kainit! 13  Apang may bag-o nga langit kag bag-o nga duta nga ginahulat naton suno sa iya saad,+ kag sa sini magapuyo ang pagkamatarong.+ 14  Gani, mga hinigugma, sanglit ginahulat ninyo ining mga butang, himua ninyo ang inyo bug-os nga masarangan agod sa katapusan masapwan niya kamo nga matinlo, wala sing depekto, kag may maayo nga kaangtanan sa iya.+ 15  Kabiga man ninyo subong kaluwasan ang pagpailob sang aton Ginuo, subong sang ginsulat man sa inyo sang aton hinigugma nga utod nga si Pablo suno sa kaalam nga ginhatag sa iya.+ 16  Ang matuod, ginhambal niya ini sa tanan niya nga sulat. Apang, may pila ka butang sa sini nga mabudlay hangpon, kag ginapatiko ini sang mga wala sing nahibaluan* kag sang mga indi malig-on, subong sang ginahimo man nila sa iban pa nga bahin sang Kasulatan, nga nagadul-ong sa ila mismo kalaglagan. 17  Gani, mga hinigugma, bangod nahibaluan na ninyo ini nga daan, magbantay kamo agod indi kamo mapatalang kaupod nila paagi sa sayop sang mga tawo nga indi matinumanon sa kasuguan kag madula ninyo ang inyo kalig-on.+ 18  Indi, kundi padayon kamo nga magbaton sang wala tupong nga kaayo kag ihibalo sa aton Ginuo kag Manluluwas nga si Jesucristo. Mangin sa iya ang himaya karon kag tubtob sa adlaw nga wala sing katubtuban. Kabay pa.*

Footnote

Ukon “mga butang nga gintagna.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “ginakalangkagan.” Sa literal, “ginapadasig.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “wala matudluan.”
Ukon “Amen.” Tan-awa ang Glossary.