1 Tesalonica 2:1-20

  • Ministeryo ni Pablo sa Tesalonica (1-12)

  • Ginbaton sang mga taga-Tesalonica ang pulong sang Dios (13-16)

  • Nagahandum si Pablo nga makita ang mga taga-Tesalonica (17-20)

2  Nakahibalo gid kamo mga kauturan, nga ang amon pagduaw sa inyo indi nangin wala sing resulta.+  Kay bisan pa nag-antos kami kag ginmaltrato sa Filipos,+ subong sang nahibaluan ninyo, nagtipon kami sang kaisog paagi sa aton Dios agod masugid sa inyo ang maayong balita sang Dios+ bisan pa may daku nga pagpamatok.  Kay ang amon ginalaygay indi halin sa sayop nga mga ideya ukon sa indi maayo nga motibo kag wala ini sing upod nga pagpangdaya,  kundi subong nga nahamut-an sang Dios nga tugyanan kami sing maayong balita, nagahambal kami indi agod pahamut-an ang mga tawo kundi ang Dios, nga nagausisa sa amon tagipusuon.+  Nahibaluan gid ninyo nga wala kami nagapanginto ukon nagapakunokuno tungod sa makagod nga mga motibo;+ saksi ang Dios!  Wala namon gintinguhaan ang himaya halin sa mga tawo, halin man sa inyo ukon sa iban, bisan pa mahimo namon kamo pabug-atan sa pinansial subong mga apostoles sang Cristo.+  Sa baylo, nangin malulo kami sa inyo, subong sang nagabatiti nga iloy nga mapinalanggaon nga nagaatipan sang iya mga anak.  Gani bangod palangga namon kamo,+ determinado* kami nga ipaambit sa inyo, indi lamang ang maayong balita sang Dios, kundi ang amon man kaugalingon.*+  Pat-od gid nga nadumduman ninyo, mga kauturan, ang amon lakas nga pagpangabudlay kag daku nga pagpanikasog. Nagapangabudlay kami sa adlaw kag gab-i, agod indi kami makapabug-at sa pinansial sa bisan isa sa inyo+ sa pagbantala namon sa inyo sang maayong balita sang Dios. 10  Mga saksi kamo, subong man ang Dios, nga kami nagagawi sing mainunungon, matarong, kag wala sing kasawayan sa inyo nga mga tumuluo. 11  Nahibaluan gid ninyo, nga padayon kami nga nagalaygay, nagapalig-on, kag nagapanugyan sa kada isa sa inyo,+ subong sang ginahimo sang isa ka amay+ sa iya mga anak, 12  agod padayon kamo nga maglakat nga takus sa Dios+ nga nagatawag sa inyo sa iya Ginharian+ kag himaya.+ 13  Amo kon ngaa padayon namon nga ginapasalamatan ang Dios,+ bangod sang nabatian ninyo ang pulong sang Dios sa amon, ginbaton ninyo ini, indi subong pulong sang mga tawo, kundi kon ano gid ini, subong pulong sang Dios, nga nagapanghikot man sa inyo nga mga tumuluo. 14  Kay nangin manug-ilog kamo, mga kauturan, sa mga kongregasyon sang Dios nga yara sa Judea nga nahiusa kay Cristo Jesus, bangod nag-antos man kamo sa mga kamot sang inyo mga kasimanwa+ sang mga butang nga gin-antos man nila sa mga kamot sang mga Judiyo, 15  nga nagpatay pa gani kay Ginuong Jesus+ kag sa mga manalagna kag naghingabot sa amon.+ Dugang pa, wala sila nagapahamuot sa Dios, kundi batok sila sa kaayuhan sang tanan nga tawo, 16  kay ginatinguhaan nila nga punggan kami sa pagbantala sa mga tawo sang mga pungsod agod ini nga mga tawo maluwas.+ Sa sini nga paagi, pirme nila ginapuno ang talaksan sang ila mga sala. Apang sa katapusan, ang iya kasingkal nag-abot gid man sa ila.+ 17  Apang mga kauturan, sang ginbiyaan namon kamo sing makadali (sa pisikal, indi sa amon tagipusuon) nagpanikasog gid kami nga makita kamo liwat bangod sa amon daku nga handum. 18  Tungod sini luyag namon magkadto sa inyo, huo ako, si Pablo, duha ka beses nga nagpanikasog; apang ginbalabagan ni Satanas ang amon banas. 19  Kay ano ang amon paglaum, kalipay, ukon purongpurong sang paghugyaw sa atubangan sang aton Ginuong Jesus sa tion sang iya presensia? Indi bala nga kamo?+ 20  Huo, kamo ang amon himaya kag kalipay.

Footnote

Sa literal, “nahamuot.”
Ukon “kalag.”