1 Samuel 9:1-27

  • Si Samuel kag si Saul nagkitaay (1-27)

9  May isa ka manggaranon gid nga lalaki sa tribo ni Benjamin nga ang iya ngalan amo si Kis.+ Anak sia ni Abiel, nga anak ni Zeror, nga anak ni Becorat, nga anak ni Afia, nga isa ka Benjaminhon.+  Anak niya si Saul,+ nga lamharon pa kag guapo. Wala sing Israelinhon nga mas guapo pa sa iya, kag taga-abaga lang niya ang tanan nga tawo.  Sang madula ang mga asno* ni Kis nga amay ni Saul, ginsugo ni Kis si Saul nga iya anak: “Palihug, upda ang isa ka alagad kag pangitaa ninyo ang mga asno.”  Ginpangita nila ini sa kabukiran sang Efraim kag sa duta sang Salisa, apang wala ini didto. Nagkadto man sila sa duta sang Saalim, apang wala ini didto. Ginpangita nila ini sa bug-os nga duta sang mga Benjaminhon, apang wala ini didto.  Nakalab-ot sila sa duta sang Zuf, gani nagsiling si Saul sa iya alagad: “Dali, mabalik na kita, agod indi mabalaka ang akon amay sa aton sa baylo nga sa mga asno.”+  Apang nagsabat ang alagad: “May isa ka tawo sang Dios sa sini nga siudad nga ginatahod gid. Nagakatabo gid ang tanan niya nga ginasiling.+ Makadto kita anay sa iya. Ayhan masugiran niya kita kon diin kita makadto.”  Nagsiling si Saul sa iya alagad: “Ano ang dalhon naton sa tawo kon makadto kita sa iya? Wala na kita sing tinapay sa aton mga suludlan kag wala kita sing iregalo sa tawo sang matuod nga Dios. Ano ang ihatag naton?”  Nagsabat ang alagad ni Saul: “May yari pa ako un-kuarto sang isa ka siklo* nga pilak. Ihatag ko ini sa tawo sang matuod nga Dios, kag sugiran niya kita kon diin kita makadto.”  (Sa Israel sang una, amo ini ang ginasiling sang tawo nga nagadangop sa Dios: “Dali kamo, makadto kita sa tawo nga makakita sing palanan-awon.”+ Kay ang manalagna subong ginatawag anay nga tawo nga makakita sing palanan-awon.) 10  Nagsiling si Saul sa iya alagad: “Maayo ang imo ginsiling. Makadto kita sa iya.” Gani nagkadto sila sa siudad diin yara ang tawo sang matuod nga Dios. 11  Samtang nagataklad sila pakadto sa siudad, may nasugata sila nga mga babayi nga nagapagua agod magsag-ub. Namangkot sila sa ila: “Yari bala diri ang tawo nga makakita sing palanan-awon?”+ 12  Nagsabat sila: “Huo, yara lang sia sa unhan. Dalia ninyo, kay nagkadto sia diri sa siudad bangod mahalad subong ang katawhan+ sa sagrado nga mataas nga duog.+ 13  Pagsulod gid ninyo sa siudad, makita ninyo sia antes sia magtaklad sa sagrado nga mataas nga duog agod magkaon. Indi magkaon ang katawhan kon indi pa sia mag-abot, kay sia ang nagapangamuyo para sa halad.* Dayon, makakaon na ang mga inagda. Gani magtaklad na kamo, kay makita gid ninyo sia.” 14  Gani nagtaklad sila pakadto sa siudad. Sang nakasulod na sila sa siudad, ginsugata sila ni Samuel agod magtaklad sila sa mataas nga duog. 15  Isa ka adlaw antes pa mag-abot si Saul, ginsugiran na ni Jehova si* Samuel: 16  “Mga amo man sini nga oras buas, pakadtuon ko sa imo ang isa ka lalaki halin sa duta sang Benjamin.+ Haplasan mo sia bilang lider sang akon katawhan nga Israel,+ kag luwason niya ang akon katawhan sa mga Filistinhon. Kay nakita ko ang kabudlayan sang akon katawhan, kag nakalab-ot sa akon ang ila pagpangayo sing bulig.”+ 17  Sang makita ni Samuel si Saul, nagsiling si Jehova sa iya: “Amo ini ang lalaki nga ginsiling ko sa imo, ‘Sia ang magadumala* sa akon katawhan.’ ”+ 18  Dayon nagpalapit si Saul kay Samuel sa gawang kag nagsiling: “Palihug, sugiri ako, diin ang balay sang tawo nga makakita sing palanan-awon?” 19  Nagsabat si Samuel kay Saul: “Ako ang tawo nga makakita sing palanan-awon. Mag-una kamo sa akon sa pagtaklad sa sagrado nga mataas nga duog, kag magakaon kamo upod sa akon subong nga adlaw.+ Pagkaaga, palakton ko kamo kag isugid ko sa imo ang tanan nga luyag mo mahibaluan.* 20  Indi na pagkabalak-i ang inyo nadula nga mga asno sang nagligad nga tatlo ka adlaw,+ kay nakita na ini. Sin-o bala ang nagapanag-iya sang tanan nga ginahandum nga butang sa Israel? Indi bala ikaw kag ang bug-os nga panimalay sang imo amay?”+ 21  Nagsabat si Saul: “Indi bala nga isa ako ka Benjaminhon nga amo ang pinakagamay sa mga tribo sang Israel,+ kag ang akon pamilya amo ang pinakakubos sa tanan nga pamilya sa tribo ni Benjamin? Ngaa amo sina ang ginahambal mo sa akon?” 22  Dayon gindala ni Samuel si Saul kag ang iya alagad sa kalan-an kag ginpapungko sila sa pulungkuan para sa mga dungganon upod sa mga inagda; mga 30 sila tanan ka lalaki. 23  Nagsiling si Samuel sa kusinero: “Dalha diri ang karne nga ginhatag ko sa imo kag ginsiling ko nga painon mo.” 24  Gani, ginkuha sang kusinero ang paa kag ginbutang ini sa atubangan ni Saul. Kag nagsiling si Samuel: “Yari ang gintigana para sa imo. Magkaon ka, bangod gintigana ini para sa imo sa sini nga okasyon. Kay ginsilingan ko sila, ‘May gin-agda ako nga mga bisita.’ ” Gani nagkaon si Saul upod kay Samuel sa sina nga adlaw. 25  Dayon nagdulhog sila halin sa sagrado nga mataas nga duog+ pakadto sa siudad, kag nagpakighambal pa si Samuel kay Saul sa atop sang balay. 26  Pagkaaga, temprano pa sila nga nagbangon. Sang nagapamanagbanag na, gintawag ni Samuel si Saul sa atop sang balay: “Maghimos ka na, kay palakton ko na ikaw.” Gani naghimos si Saul, kag naggua sila nga duha ni Samuel. 27  Samtang nagadulhog sila paggua na sa siudad, nagsiling si Samuel kay Saul: “Silinga ang imo alagad+ nga mag-una sia sa aton, kay madulog anay kita diri kag isugid ko sa imo ang ginsiling sang Dios.” Gani nag-una ang iya alagad.

Footnote

Sa literal, “asno nga babayi.”
Ang isa ka siklo katumbas sang 11.4 ka gramo. Tan-awa ang Apendise B14.
Sa literal, “nagapakamaayo sang halad.”
Sa literal, “ginbuksan ni Jehova ang dulunggan ni.”
Ukon “magakontrol.”
Sa literal, “tanan nga yara sa imo tagipusuon.”