مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

پاسخ کتاب مقدّس را بشنوید

پاسخ کتاب مقدّس را بشنوید

حارمَگِدّون چیست؟‏

برخی معتقدند .‏ .‏ .‏

نابودی سراسر زمین است که عواملی از قبیل آلودگی و تخریب محیط زیست یا سلاح‌های اتمی مسبب آن است.‏ نظر شما چیست؟‏

پاسخ کتاب مقدّس چیست؟‏

حارمَگِدّون به طور سمبولیک به محلّی اشاره دارد که «جنگِ آن روز عظیم خدای قادر مطلق» صورت می‌گیرد.‏—‏مکاشفه ۱۶:‏۱۴،‏ ۱۶‏.‏

چه نکات دیگری را می‌توانیم از کتاب مقدّس بیاموزیم؟‏

  • خدا در جنگ حارمَگِدّون زمین را نابود نخواهد کرد،‏ بلکه از این طریق زمین را حفظ خواهد کرد تا انسان‌ها آن را نابود نکنند.‏—‏مکاشفه ۱۱:‏۱۸‏.‏

  • جنگ حارمَگِدّون به جنگ‌ها پایان خواهد داد.‏—‏مزمور ۴۶:‏۸،‏ ۹‏.‏

آیا می‌توان از جنگ حارمَگِدّون نجات یافت؟‏

نظر شما چیست؟‏

  • بله

  • خیر

  • ممکن است

پاسخ کتاب مقدّس چیست؟‏

‏«گروهی عظیم» از مردمِ همهٔ ملت‌ها از ‏«مصیبت عظیم»‏ نجات می‌یابند.‏ مصیبت عظیم با جنگ حارمَگِدّون پایان خواهد یافت.‏—‏مکاشفه ۷:‏۹،‏ ۱۴‏.‏

چه نکات دیگری را می‌توانیم از کتاب مقدّس بیاموزیم؟‏

  • این خواست خداست که بسیاری از مردم از جنگ حارمَگِدّون نجات یابند.‏ نابودی فرد شریر آخرین راهی است که خدا برمی‌گزیند.‏—‏حِزْقیال ۱۸:‏۳۲‏.‏

  • در کتاب مقدّس آمده است که چگونه می‌توان از حارمَگِدّون نجات یافت.‏—‏صَفَنیا ۲:‏۳‏.‏