مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

برج دیده‌بانی شمارهٔ ۶ ۲۰۱۷ | بهترین هدیه برای هر کس

نظر شما چیست؟‏

چه کسی در عالم بزرگ‌ترین هدایا را به ما داده است؟‏

‏«هر بخشش نیکو و هر موهبت کامل از بالاست و از پدر نورهای آسمانی عطا می‌شود.‏»‏‏—‏یعقوب ۱:‏۱۷‏.‏

در این مجلّه توضیح داده می‌شود،‏ بهترین هدیه‌ای که خدا به ما بخشیده است،‏ چیست و چرا این هدیه به‌راستی بهترین هدیه برای هر انسانی است.‏

 

موضوع اصلی این شماره

‏«این بهترین هدیه‌ای است که تا به حال گرفتم»‏

آیا می‌خواهید به دوست یا عزیزتان هدیه‌ای بدهید که آن را دوست داشته باشد؟‏ آیا می‌خواهید از بهترین و باارزش‌ترین هدیه بهره برید؟‏

موضوع اصلی این شماره

یافتن بهترین هدیه

یافتن هدیه‌ای خوب همیشه آسان نیست.‏ چون هدیه‌ای خوب از نگاه گیرنده محک زده می‌شود و او باید آن را بپسندد

موضوع اصلی این شماره

بهترین هدیه

از میان هدایای بسیاری که خدا به انسان‌ها بخشیده است،‏ یکی از همه بزرگ‌تر است.‏

چهره و ظاهر عیسی واقعاً چگونه بود؟‏

طی قرن‌ها هنرمندان بسیاری در آثار خود تصویر یا مجسمهٔ عیسی را کشیده یا ساخته‌اند.‏ در کتاب مقدّس در مورد شکل و ظاهر عیسی چه آمده است؟‏

دید درست به اشتباه و خطا

قطع‌نظر از سن و تجربیات زندگی از همهٔ ما خطا و اشتباه سر می‌زند.‏ اما چه واکنشی باید در مقابل خطاهایمان داشته باشیم؟‏

کتاب مقدّس و ترجمه‌های متعدد آن

دانستن اصلی اساسی روشن می‌کند که چرا از کتاب مقدّس ترجمه‌های متعدد وجود دارد.‏

آیا به‌راستی کریسمس جشنی مسیحی است؟‏

آیا نزدیکان عیسی کریسمس را جشن می‌گرفتند؟‏

پاسخ کتاب مقدّس را بشنوید

حارمَگِدّون کلمه‌ای است که در دل‌ها ترس ایجاد می‌کند،‏ اما به‌راستی به چه چیز اشاره دارد؟‏

می‌توانید آنلاین مطالب بیشتری بخوانید

چرا شاهدان یَهُوَه کریسمس را جشن نمی‌گیرند؟‏

بسیاری از مردم با این که منشأ کریسمس را می‌دانند،‏ آن را جشن می‌گیرند.‏ در اینجا بخوانید که چرا شاهدان یَهُوَه چنین نمی‌کنند.‏