مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 موضوع اصلی این شماره | بهترین هدیه برای هر کس

‏«این بهترین هدیه‌ای است که تا به حال گرفتم»‏

‏«این بهترین هدیه‌ای است که تا به حال گرفتم»‏

این احساس دختری سیزده‌ساله بود،‏ زمانی که سگی هدیه گرفت.‏ از دید خانمی که در تجارت موفق است بهترین هدیه،‏ کامپیوتری بود که در دوران دبیرستان از پدرش هدیه گرفت.‏ مردی جوان نیز می‌گوید همسرش برای اولین سالگرد ازدواجشان کارتی درست کرد و به او هدیه داد.‏ آن کارت بهترین هدیهٔ زندگی‌اش بوده است.‏

هر ساله افراد بسیاری وقت و نیروی فراوان صرف می‌کنند تا بهترین هدیه را برای مناسبتی خاص به دوست یا خویشاوندشان بدهند و امیدوارند که واقعاً برای او بهترین هدیه باشد.‏ آیا برایتان مهم است به دوست یا عزیزتان هدیه‌ای بدهید که به‌راستی آن را دوست داشته باشد؟‏ همچنین آیا می‌خواهید در میان کسانی باشید که از بهترین و باارزش‌ترین هدیه بهره می‌برند؟‏

هدیه می‌تواند شادی فراوان به همراه داشته باشد،‏ چون از یک سو هدیه‌گیرنده را شاد می‌سازد و از سوی دیگر در هدیه‌دهنده نیز احساس رضایت و شادی خاصّی ایجاد می‌کند.‏ در کتاب مقدّس آمده است:‏ «دادن از گرفتن شادی‌بخش‌تر است.‏» (‏اعمال ۲۰:‏۳۵‏)‏ بی‌شک هر چه شخص از هدیه‌ای که می‌گیرد شادتر شود،‏ هدیه‌دهنده نیز از عمل خود رضایت و شادی بیشتری خواهد داشت.‏

بله،‏ هدیه می‌تواند شادی فراوان به وجود آورد،‏ حال چگونه می‌توان از آن برای شادی بیشتر خود و دیگران بهره گرفت؟‏ همین طور اگر تهیهٔ به‌اصطلاح بهترین هدیه برای کسی ممکن نباشد،‏ چگونه می‌توان هدیه‌ای یافت که آن را دوست داشته باشد؟‏