Co Bible doopravdy říká?

Díky této studijní pomůcce můžete zjistit, co Bible říká o různých námětech, například o tom, proč trpíme, co se děje při smrti, jak mít šťastnou rodinu a podobně.

Opravdu si Bůh přál takový svět?

Možná si říkáte, proč je dnes tolik problémů. Bible ukazuje, že se blíží velká změna a že z ní můžete mít užitek i vy.

1. KAPITOLA

Jaká je pravda o Bohu?

Myslíte si, že se o vás osobně Bůh zajímá? Přečtěte si o tom, jaký Bůh je a jak s ním můžete navázat blízký vztah.

2. KAPITOLA

Bible je knihou od Boha

Jak vám může Bible pomoci vyrovnat se s osobními problémy? Proč můžete důvěřovat biblickým proroctvím?

3. KAPITOLA

Jaký má Bůh záměr se zemí?

Naplní se někdy Boží záměr vytvořit na zemi ráj? Pokud ano, kdy?

4. KAPITOLA

Kdo je Ježíš Kristus?

Přečtěte si, proč je Ježíš slíbeným Mesiášem, odkud přišel a proč je Jehovovým jediným zplozeným Synem.

5. KAPITOLA

Výkupné — ten největší dar od Boha

Co je výkupné? A jak z něj můžete mít užitek?

6. KAPITOLA

Kde jsou mrtví?

Přečtěte si, co se s člověkem stane při smrti a proč lidé umírají.

7. KAPITOLA

Skutečná naděje pro naše blízké, kteří zemřeli

Zemřel vám někdo, koho jste milovali? Můžete se s ním znovu setkat? Přečtěte si, co Bible říká o vzkříšení.

8. KAPITOLA

Co je Boží Království?

Mnoho lidí zná Pánovu modlitbu. Co znamená prosba „Ať přijde tvé království“?

9. KAPITOLA

Opravdu žijeme v „posledních dnech“?

Přečtěte si, v jakém smyslu jsou postoje a jednání lidí kolem nás dokladem, že žijeme v „posledních dnech“, které Bible předpověděla.

10. KAPITOLA

Jak nás ovlivňují duchovní bytosti?

Bible mluví o andělech a démonech. Skutečně tyto duchovní bytosti existují? Mohou vás nějak ovlivňovat?

11. KAPITOLA

Proč Bůh připouští utrpení?

Mnozí si myslí, že za všechno zlo ve světě je odpovědný Bůh. Co si o tom myslíte vy? Přečtěte si, co o tom říká sám Bůh.

12. KAPITOLA

Žijme tak, abychom Bohu dělali radost

Žít tak, jak se líbí Bohu, je možné. Můžete se dokonce stát jeho přáteli.

13. KAPITOLA

Dívejme se na život stejně jako Bůh

Jak se Bůh dívá na potrat, transfuzi a život zvířat?

14. KAPITOLA

Jak dosáhnout štěstí v rodině?

Ježíš dal svou láskou skvělý příklad pro manžely, manželky, rodiče i děti. Jak ho můžeme napodobovat?

15. KAPITOLA

Jaký způsob uctívání Bůh schvaluje?

Uvažujte o šesti rysech, jimiž se vyznačuje pravé náboženství.

16. KAPITOLA

Postavte se na stranu pravého uctívání

Do jakých náročných situací se můžete dostat, když mluvíte o své víře s druhými? Co můžete udělat pro to, abyste je neurazili?

17. KAPITOLA

Přibližujte se k Bohu v modlitbě

Naslouchá Bůh vašim modlitbám? Abyste na tuto otázku dostali odpověď, musíte zjistit, co o modlitbě říká Bible.

18. KAPITOLA

Křest a váš vztah k Bohu

Co člověk musí udělat, aby se mohl dát pokřtít? Přečtěte si, co křest symbolizuje a jak by měl probíhat.

19. KAPITOLA

Zůstaňte v Boží lásce

Jak můžete projevovat lásku a vděčnost za všechno, co Bůh dělá?

DODATEK

Boží jméno — Jak jej používat a jaký má význam

Z mnoha překladů Bible bylo Boží jméno odstraněno. Proč? Je důležité toto jméno používat?

DODATEK

Co je v Danielově proroctví předpověděno o příchodu Mesiáše

Víc než 500 let předem Bůh přesně předpověděl, kdy se objeví Mesiáš. Přečtěte si o tomto fascinujícím proroctví!

DODATEK

Ježíš Kristus — slíbený Mesiáš

Ježíš naplnil všechna biblická proroctví o Mesiášovi. Přesvědčte se ve své Bibli, že se tato proroctví splnila do nejmenšího detailu.

DODATEK

Pravda o Otci, Synovi a svatém duchu

Mnoho lidí si myslí, že nauka o Trojici je v souladu s Biblí. Je to pravda?

DODATEK

Proč praví křesťané nepoužívají při uctívání kříž?

Opravdu Ježíš zemřel na kříži? Přečtěte si odpověď přímo z Bible.

DODATEK

Pánova večeře — vzpomínková slavnost, která přináší Bohu čest

Křesťané dostali příkaz, aby pořádali Slavnost na památku Kristovy smrti. Kdy a jak by se měla slavit?

DODATEK

„Duše“ a „duch“ — Co tyto pojmy doopravdy znamenají?

Mnozí lidé si myslí, že jakási neviditelná součást člověka opouští při smrti jeho tělo a žije dál. Co o tom říká Boží Slovo?

DODATEK

Co je šeol a hádes?

V některých Biblích jsou slova šeol a hádes přeložena jako „hrob“ nebo „peklo“. Co tyto výrazy doopravdy znamenají?

DODATEK

Co je Soudný den?

Přečtěte si, v jakém ohledu bude Soudný den pro poslušné lidi požehnáním.

DODATEK

Rok 1914 — významný rok v biblickém proroctví

Ze kterých biblických dokladů je patrné, že rok 1914 byl významný?

DODATEK

Kdo je archanděl Michael?

Na totožnost tohoto mocného archanděla poukazuje Bible. Přečtěte si, kdo to je a co v současnosti dělá.

DODATEK

Co je „Velký Babylón“?

Kniha Zjevení mluví o ženě označované jako „Velký Babylón“. Je to doslovná žena? Co o ní říká Bible?

DODATEK

Narodil se Ježíš v prosinci?

K čemu dojdeme, když vezmeme v úvahu, jaké počasí v prosinci kolem Betléma běžně panovalo?

DODATEK

Měli bychom slavit svátky?

Jaký je původ svátků, které jsou ve vaší zemi populární? Odpověď vás možná překvapí.