Přejít k článku

Přejít na obsah

SEDMÁ KAPITOLA

Skutečná naděje pro naše blízké, kteří zemřeli

Skutečná naděje pro naše blízké, kteří zemřeli
  • Proč si můžeme být jistí, že ke vzkříšení skutečně dojde?

  • Jaké má Jehova pocity, pokud jde o vzkříšení mrtvých?

  • Kdo bude vzkříšen?

1–3. Jaký nepřítel pronásleduje každého z nás a proč nám úvaha o tom, co Bible říká, přinese určitou úlevu?

PŘEDSTAVTE si, že prcháte před rozlíceným nepřítelem. Je mnohem silnější a rychlejší než vy. Víte o něm, že je nemilosrdný, protože jste viděli, jak zabil některé vaše přátele. Ať se mu snažíte uniknout sebevíc, je stále blíž a blíž. Zdá se, že nemáte žádnou šanci. Náhle se však vedle vás objeví nějaký zachránce. Je daleko silnější než váš nepřítel a slibuje, že vám pomůže. Určitě pocítíte ohromnou úlevu.

2 V určitém smyslu takovým nepřítelem pronásledováni skutečně jsme — každý z nás. V předchozí kapitole jsme se dozvěděli, že Bible označuje jako nepřítele smrt. Nikdo z nás jí nemůže uniknout ani ji přemoci. Většina z nás viděla, jak tento nepřítel připravil o život lidi, které jsme měli rádi. Ale Jehova je daleko mocnější než smrt. Je milujícím Zachráncem, který již v minulosti prokázal, že tohoto nepřítele dokáže porazit. A slibuje, že s tímto nepřítelem, tedy se smrtí, skoncuje jednou provždy. Bible říká: „Jako poslední nepřítel má být přivedena vniveč smrt.“ (1. Korinťanům 15:26) To je skutečně dobrá zpráva.

3 Zamysleme se krátce nad tím, jak to na nás působí, když nám smrt vezme někoho blízkého. Díky této úvaze pochopíme určitou skutečnost, která nás velmi potěší. Jehova totiž slibuje, že mrtví lidé znovu ožijí. (Izajáš 26:19) Budou přivedeni zpět k životu. Mají tedy naději na vzkříšení.

KDYŽ NÁM ZEMŘE NĚKDO BLÍZKÝ

4. (a) Proč lze říci, že z Ježíšovy reakce na smrt milovaného člověka můžeme zjistit, co cítí Jehova? (b) Jaké důvěrné přátele Ježíš získal?

4 Zemřel vám někdo, koho jste měli moc rádi? Ta bolest, žal a pocit beznaděje se mohou zdát nesnesitelné. V takové situaci potřebujeme útěchu z Božího slova. (2. Korinťanům 1:3, 4) Bible nám pomáhá představit si, co cítí Jehova a Ježíš, když vidí někoho umírat. Ježíš, který dokonale zrcadlil osobnost svého Otce, věděl, jaká bolest je spojena s tím, když někoho ztratíme. (Jan 14:9) Když býval v Jeruzalémě, měl ve zvyku zastavit se u Lazara a jeho sester Marie a Marty, kteří žili v blízkém městečku zvaném Betanie. Z Ježíše a těchto sourozenců se stali blízcí přátelé. Bible říká: „Ježíš miloval Martu a její sestru a Lazara.“ (Jan 11:5) V předchozí kapitole jsme se však dozvěděli, že Lazar zemřel.

5, 6. (a) Jak Ježíš reagoval na smrt Lazara, když byl s jeho truchlícími příbuznými a přáteli? (b) Proč je pro nás Ježíšův zármutek povzbuzením?

5 Co Ježíš cítil, když o svého přítele přišel? Zpráva říká, že když Lazarovi příbuzní a přátelé truchlili nad jeho ztrátou, Ježíš se za nimi vydal. Když je viděl, hluboce jej to zarmoutilo. „Zasténal v duchu a znepokojil se.“ Dále zpráva říká, že „Ježíš dal průchod slzám“. (Jan 11:33, 35) Když truchlil, znamenalo to snad, že nemá žádnou naději? Ani v nejmenším. Ježíš naopak dobře věděl, že se stane něco úžasného. (Jan 11:3, 4) Přesto pociťoval onu bolest a zármutek, které jsou se smrtí někoho drahého spojeny.

6 Ježíšův zármutek je pro nás v určitém směru povzbuzením. Vidíme z něj totiž, že Ježíš a jeho Otec Jehova smrt nenávidí. Jehova Bůh je však schopen s tímto nepřítelem bojovat a porazit ho. Podívejme se na to, co Bůh Ježíšovi umožnil udělat.

„LAZARE, POJĎ VEN!“

7, 8. Proč se lidem, kteří věděli, že Lazar zemřel, zdála situace beznadějná, ale co Ježíš udělal?

7 Ježíš přikázal, aby byl odstraněn kámen, kterým byl zatarasen vchod do jeskyně, v níž byl Lazar pohřben. Marta proti tomu vznesla námitku, protože po čtyřech dnech se Lazarovo tělo už jistě začalo rozkládat. (Jan 11:39) Z lidského hlediska se situace zdála beznadějná.

Vzkříšení Lazara vedlo k velké radosti. (Jan 11:38–44)

8 Kámen však byl odvalen a Ježíš zvolal silným hlasem: „Lazare, pojď ven!“ Co následovalo? „Člověk, který byl mrtev, vyšel.“ (Jan 11:43, 44) Dovedete si představit, jakou radost museli mít lidé kolem? Ať už byl Lazar jejich bratrem, příbuzným, přítelem nebo sousedem, všichni věděli, že zemřel. A přesto tam najednou před nimi stál! Byl to on, tentýž muž, kterého měli tak rádi. Muselo jim to připadat jako sen, jako něco příliš krásného, než aby to byla pravda. Mnozí lidé Lazarovi bezpochyby nadšeně padli kolem krku. Bylo to skutečně velkolepé vítězství nad smrtí!

Elijáš vzkřísil syna jedné vdovy. (1. Královská 17:17–24)

9, 10. (a) Jak Ježíš ukázal, kdo je Zdrojem moci potřebné ke vzkříšení Lazara? (b) V jakých směrech máme užitek ze čtení biblických zpráv o vzkříšení?

9 Ježíš netvrdil, že tento úžasný zázrak vykonal ze své vlastní síly. Těsně před tím, než Lazara vyzval, aby vyšel z hrobky, se Ježíš pomodlil. A v této modlitbě jasně řekl, že Původcem vzkříšení je Jehova. (Jan 11:41, 42) To však nebyl jediný případ, kdy Jehova použil svou moc tímto způsobem. Vzkříšení Lazara je pouze jedním z devíti takových zázraků, které jsou v Božím slově popsány. * Číst tyto příběhy a studovat je přináší člověku potěšení. Dozvídáme se z nich totiž, že Bůh není stranický, protože vzkříšeni byli lidé mladí i staří, muži i ženy, Izraelité i lidé z jiných národů. A ta radost, která na nás z těchto příběhů dýchá! Například když Ježíš vzkřísil z mrtvých jednu dívku, její rodiče „byli bez sebe velkým nadšením“. (Marek 5:42) Jehova jim tehdy skutečně dal takový důvod k radosti, na který nikdy nezapomněli.

Apoštol Petr vzkřísil křesťanku Dorkas. (Skutky 9:36–42)

10 Lidé, které Ježíš vzkřísil, nakonec samozřejmě znovu zemřeli. Znamená to tedy, že byli vzkříšeni zbytečně? Vůbec ne. Uvedené biblické zprávy totiž potvrzují důležité pravdy a zároveň nám dávají naději.

POUČENÍ ZE ZPRÁV O VZKŘÍŠENÍ

11. Jak zpráva o Lazarově vzkříšení potvrzuje pravdu zapsanou v Kazateli 9:5?

11 Bible říká, že mrtví „si neuvědomují naprosto nic“. Nejsou naživu ani nejsou při vědomí někde jinde. Zpráva o Lazarovi tuto skutečnost jen potvrzuje. Když Lazar ožil, popisoval snad nadšeně, jak to vypadá v nebi? Nebo snad lidem naháněl strach vyprávěním hrůzných historek o ohnivém pekle? Ne, žádná taková Lazarova vyjádření Bible neobsahuje. Během těch čtyř dnů, kdy byl mrtvý, si Lazar ‚neuvědomoval naprosto nic‘. (Kazatel 9:5) Prostě zesnul neboli usnul ve smrti. (Jan 11:11)

12. Proč si můžeme být jistí, že ke vzkříšení Lazara skutečně došlo?

12 Zpráva o Lazarovi také ukazuje, že vzkříšení je skutečnost, a ne pouhý mýtus. Ježíš Lazara vzkřísil před zástupem očitých svědků. Dokonce ani náboženští vůdci, kteří Ježíše nenáviděli, nemohli tento zázrak popřít. Proto si říkali: „Co máme dělat, protože ten člověk [Ježíš] provádí mnoho znamení?“ (Jan 11:47) Mnozí lidé se chodili na vzkříšeného Lazara dívat. A v důsledku toho jich ještě více začalo věřit v Ježíše. Lazar byl pro ně živým důkazem toho, že Ježíš byl na zem poslán Bohem. Tento důkaz byl tak silný, že někteří zatvrzelí židovští náboženští vůdci chtěli Ježíše i Lazara zabít. (Jan 11:53; 12:9–11)

13. Na jakém základě můžeme věřit tomu, že Jehova skutečně dokáže vzkřísit mrtvé?

13 Je snad nerealistické, když člověk přijímá vzkříšení jako fakt? Není, protože Ježíš řekl, že jednoho dne budou vzkříšeni „ti všichni v pamětních hrobkách“. (Jan 5:28) Jehova je Stvořitelem veškerého života. Mělo by tedy být obtížné věřit tomu, že dokáže život obnovit? Do značné míry to samozřejmě záleží na Jehovově schopnosti pamatovat si určité věci. Je tedy Jehova schopen pamatovat si mrtvé lidi, které jsme měli rádi? Vesmír je poset nespočetnými biliony hvězd, a Bůh přesto každou z nich nějak pojmenoval. (Izajáš 40:26) Z toho můžeme usoudit, že Jehova Bůh si o našich blízkých, kteří nám umřeli, pamatuje každý detail a že je připraven jim život vrátit.

14, 15. Jaké pocity má Jehova ohledně vzkříšení mrtvých a jak to dokreslují slova, která pronesl Job?

14 Jaké pocity však Jehova má, pokud jde o vzkříšení mrtvých? Bible říká, že Jehova se toho už nemůže dočkat. Věrný muž Job se zeptal: „Jestliže zdatný muž zemře, může opět ožít?“ Job mluvil o tom, že bude čekat v hrobě, dokud nepřijde čas, kdy si na něj Bůh vzpomene. Jehovovi řekl: „Zavoláš, a já ti odpovím. Budeš prahnout po díle svých rukou.“ (Job 14:13–15)

15 Všimli jste si? Jehova skutečně prahne po tom, aby mrtvým lidem vrátil život. Není to snad úžasné, že Jehova chová k mrtvým lidem takové city? Ale jak to bude se vzkříšením, k němuž má teprve dojít? Kdo bude vzkříšen a kam?

„VŠICHNI TI V PAMĚTNÍCH HROBKÁCH“

16. V jakých podmínkách budou vzkříšení lidé žít?

16 Biblické zprávy o vzkříšených lidech nám mnohé napovídají i o vzkříšení, k němuž má teprve dojít. Lidé, kteří v minulosti znovu získali život zde na zemi, se opět shledali se svou rodinou a přáteli. Budoucí vzkříšení bude podobné — jenže ještě mnohem lepší. Ve třetí kapitole jsme se dozvěděli, že Božím záměrem je, aby celá země byla přeměněna v ráj. Mrtví lidé proto nebudou vzkříšeni do světa plného válek, zločinů a nemocí. Budou mít možnost žít na této zemi navždy v pokojných podmínkách a ve štěstí.

17. Jak rozsáhlé bude vzkříšení?

17 Kdo bude vzkříšen? Ježíš řekl, že „ti všichni v pamětních hrobkách uslyší jeho [Ježíšův] hlas a vyjdou“. (Jan 5:28, 29) Podobně Zjevení 20:13 říká: „Moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, a smrt a hádes vydaly mrtvé.“ Slovo „hádes“ se vztahuje na společný hrob lidstva. (Viz dodatek „Co je šeol a hádes?“.) Tento společný hrob bude vyprázdněn. Všechny ty miliardy lidí, kteří tam odpočívají, budou znovu žít. Apoštol Pavel řekl: „Bude vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých.“ (Skutky 24:15) Co to znamená?

V ráji budou mrtví vzbuzeni a znovu se setkají se svými blízkými

18. Kdo patří mezi ‚spravedlivé‘, kteří mají být vzkříšeni, a jak naděje na vzkříšení působí na vás osobně?

18 Pojem ‚spravedliví‘ se vztahuje na mnoho lidí, o kterých čteme v Bibli a kteří žili před tím, než na zem přišel Ježíš. Možná vás napadnou taková jména jako Noe, Abraham, Sára, Mojžíš, Rut, Ester a mnoho dalších. O některých těchto mužích a ženách víry se pojednává v 11. kapitole dopisu Hebrejcům. Mezi ‚spravedlivé‘ však patří také Jehovovi služebníci, kteří umřeli v dnešní době. Díky naději na vzkříšení tedy nemusíme mít ze smrti hrůzu. (Hebrejcům 2:15)

19. Kdo jsou ‚nespravedliví‘ a jakou příležitost jim Jehova laskavě poskytne?

19 A co bude s těmi, kdo Jehovovi nesloužili ani ho neposlouchali, protože ho nikdy neměli možnost poznat? Ani na tyto miliardy „nespravedlivých“ lidí Jehova nezapomene. Také oni budou vzkříšeni a dostanou čas na to, aby mohli poznat pravého Boha a sloužit mu. Mrtví budou kříšeni během období tisíce let a dostanou příležitost připojit se k věrným lidem na zemi, kteří už Jehovovi slouží. Bude to nádherná doba. O tomto období Bible mluví jako o Soudném dnu. *

20. Co je gehenna a kdo je do ní uvržen?

20 Znamená to tedy, že vzkříšen bude každý člověk, který kdy žil? Ne. Bible říká, že někteří lidé jsou v ‚gehenně‘. (Lukáš 12:5) Pojem „gehenna“ pochází z názvu skládky odpadu, která byla za hradbami starověkého Jeruzaléma. Pálily se tam mrtvoly a odpadky. Mrtvé lidi, jejichž tělo bylo hozeno do gehenny, Židé považovali za nehodné pohřbu a vzkříšení. Gehenna je proto přiléhavým symbolem věčného zničení. Ačkoli určitou úlohu při souzení živých i mrtvých bude hrát Ježíš, konečným soudcem je Jehova. (Skutky 10:42) Rozhodně nevzkřísí nikoho, koho posoudí jako ničemného a nenapravitelného.

NEBESKÉ VZKŘÍŠENÍ

21, 22. (a) O jakém dalším druhu vzkříšení se v Bibli píše? (b) Kdo byl vzkříšen k duchovnímu životu jako první?

21 Bible mluví ještě o jiném druhu vzkříšení, při němž lidé získají život jako duchovní tvorové v nebi. V Bibli je popsán pouze jeden případ tohoto druhu vzkříšení — vzkříšení Ježíše Krista.

22 Když byl Ježíš zabit, Jehova nedovolil, aby jeho věrný Syn zůstal v hrobě. (Žalm 16:10; Skutky 13:34, 35) Bůh Ježíše vzkřísil, ale nikoliv jako člověka. Apoštol Petr vysvětlil, že Kristus byl „usmrcen v těle, ale oživen v duchu“. (1. Petra 3:18) To byl skutečně obrovský zázrak. Ježíš znovu ožil jako mocná duchovní osoba. (1. Korinťanům 15:3–6) Byl první, kdo takové slavné vzkříšení zažil. (Jan 3:13) Neměl ale být tím posledním.

23, 24. Kdo tvoří Ježíšovo „malé stádo“ a kolik lidí do něj patří?

23 Ježíš věděl, že se brzy vrátí do nebe, a proto svým věrným následovníkům řekl, že jim tam ‚připraví místo‘. (Jan 14:2) O těch, kdo jdou do nebe, Ježíš mluvil jako o ‚malém stádu‘. (Lukáš 12:32) Z kolika lidí se má tato relativně malá skupina věrných křesťanů skládat? Ve Zjevení 14:1 apoštol Jan říká: „Viděl jsem, a pohleďme, Beránek stál na hoře Sion a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na svém čele napsáno jeho jméno a jméno jeho Otce.“

24 Těchto 144 000 křesťanů, k nimž patří i Ježíšovi věrní apoštolové, má být vzkříšeno k životu v nebi. Kdy má k tomuto vzkříšení dojít? Apoštol Pavel napsal, že to bude během Kristovy přítomnosti. (1. Korinťanům 15:23) V 9. kapitole se dozvíme, že v tomto období právě nyní žijeme. Když tedy dnes někdo ze zbývajícího malého počtu těch, kdo patří k oněm 144 000, zemře, je okamžitě vzkříšen k životu v nebi. (1. Korinťanům 15:51–55) Velká většina lidstva však má vyhlídku na budoucí vzkříšení k životu v ráji na zemi.

25. O čem bude pojednávat další kapitola?

25 Ano, Jehova skutečně porazí našeho nepřítele, a smrt pak bude už jednou provždy patřit minulosti. (Izajáš 25:8) Možná si ale říkáte: ‚Když mají být někteří lidé vzkříšeni do nebe, co tam budou dělat?‘ V nebi budou tvořit úžasnou nebeskou vládu neboli Království. O této vládě se více dozvíme v další kapitole.

^ 19. odst. Další informace o Soudném dnu a o tom, na jakém základě budou lidé souzeni, najdete v dodatku „Co je Soudný den?“.