Přejít k článku

Přejít na obsah

Opravdu si Bůh přál takový svět?

Opravdu si Bůh přál takový svět?

PŘEČTĚTE si kterékoli noviny. Pusťte si televizi nebo rádio. Všude je plno zpráv o zločinnosti, válkách a terorismu. Přemýšlejte také o svých vlastních starostech. Možná jste velmi sklíčení kvůli tomu, že někdo z vašich blízkých onemocněl nebo zemřel. Není tedy divu, jestliže se cítíte podobně jako dobrý člověk Job, který o sobě řekl, že je „prosycen trápením“. (Job 10:15)

Zeptejte se sami sebe:

  • Opravdu Bůh chtěl, abych já a vlastně i celé lidstvo žilo v takových podmínkách?

  • Kde mohu najít pomoc, abych se dokázal se svými problémy vyrovnat?

  • Dočkáme se někdy na zemi míru?

Uspokojivé odpovědi na tyto otázky obsahuje Bible.

BIBLE ŘÍKÁ, ŽE BŮH ZPŮSOBÍ, ABY NA ZEMI DOŠLO K TĚMTO ZMĚNÁM:

„Setře jim každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest.“ (Zjevení 21:4)

„Chromý [bude] šplhat jako jelen.“ (Izajáš 35:6)

„Otevřou [se] oči slepých.“ (Izajáš 35:5)

„Všichni v pamětních hrobkách . . . vyjdou.“ (Jan 5:28, 29)

„Žádný usedlík neřekne: ‚Jsem nemocný.‘“ (Izajáš 33:24)

„Na zemi bude spousta obilí.“ (Žalm 72:16)

MĚJTE UŽITEK Z TOHO, CO BIBLE ŘÍKÁ

Výroky uvedené na předchozích stranách hned neodmítejte jako pouhé zbožné přání. Bůh totiž slíbil, že takové podmínky skutečně nastolí, a Bible vysvětluje, jak to udělá.

Z Bible se však dozvíte mnohem víc. Obsahuje klíč k tomu, abychom se už nyní mohli radovat ze skutečně uspokojujícího života. Zamyslete se na chvilku nad svými vlastními obavami a těžkostmi. Možná vás trápí finanční či rodinné problémy, chatrné zdraví nebo vám možná zemřel někdo, koho jste měli rádi. Bible vám může pomoci, abyste se s dnešními problémy dokázali vyrovnat. Může vám přinést útěchu, protože v ní najdete odpovědi například na následující otázky:

  • Proč trpíme?

  • Jak se můžeme vyrovnat s životními stresy?

  • Co můžeme udělat pro to, aby naše rodina byla šťastnější?

  • Co se s námi stane po smrti?

  • Uvidíme ještě někdy své příbuzné a přátele, kteří zemřeli?

  • Proč si můžeme být jisti, že Bůh své sliby ohledně budoucnosti splní?

Už z toho, že čtete tuto knihu, je zřejmé, že byste se rádi dozvěděli, co Bible říká. Kniha, kterou držíte v ruce, vám v tom pomůže. Všimněte si, že u jednotlivých odstavců jsou otázky. Miliony lidí mají užitek z toho, že se svědky Jehovovými rozebírají Bibli právě formou otázek a odpovědí. Doufáme, že i vám se to bude líbit. Až se teď budete dozvídat, co Bible doopravdy říká, bezpochyby vás leckterá myšlenka překvapí a zároveň potěší. Přejeme vám tedy při tom hodně požehnání!