Přejít k článku

Přejít na obsah

DODATEK

Co je šeol a hádes?

Co je šeol a hádes?

V PŮVODNÍCH jazycích se hebrejské slovo šeʹólʹ a jeho řecký ekvivalent haiʹdes objevují v Bibli více než 70krát. Oba výrazy souvisejí se smrtí. V některých překladech Bible jsou tato slova přeložena jako „hrob“, „peklo“ nebo „jáma“. Většina jazyků však nemá slova, která by přesně a úplně vystihovala význam tohoto hebrejského a řeckého výrazu. Překlad nového světa proto používá slova „šeol“ a „hádes“. Jaký význam tyto výrazy ve skutečnosti mají? Podívejme se na to, jak jsou použity v různých biblických pasážích.

Kazatel 9:10 říká: „Není práce ani vymýšlení ani poznání ani moudrost v šeolu, v místě, k němuž jdeš.“ Znamená snad tento výrok, že slovo „šeol“ se vztahuje na konkrétní hrob nějakého člověka, který tam byl pohřben svými blízkými? Ne. Když se v Bibli píše o konkrétním pohřebním místě neboli o hrobu, nepoužívá se výraz šeʹólʹ ani haiʹdes, ale jiné hebrejské a řecké slovo. (1. Mojžíšova 23:7–9; Matouš 28:1) Slovo „šeol“ Bible nepoužívá ani v případě, že se mluví o hrobu, kde je pohřbeno několik lidí společně — například když se mluví o rodinné hrobce nebo masovém hrobu. (1. Mojžíšova 49:30, 31)

Na jaké místo se tedy slovo „šeol“ vztahuje? Boží slovo ukazuje, že výrazy „šeol“ a „hádes“ označují něco, co je daleko rozsáhlejší než velký masový hrob. Například v Izajášovi 5:14 se píše, že šeol je ‚prostorný a bezmezně rozevřel ústa‘. Šeol obrazně řečeno pohltil bezpočet mrtvých lidí, a přesto se zdá, že stále nenasytně touží po dalších. (Přísloví 30:15, 16) Na rozdíl od doslovného pohřebního místa, do nějž lze pochovat jen omezený počet osob, ‚se šeol nenasytí‘. (Přísloví 27:20) To znamená, že šeol se nikdy nenaplní. Nemá žádné hranice. Šeol a hádes tedy nejsou žádným doslovným místem někde na zemi. Tyto výrazy spíše označují společný hrob mrtvého lidstva, tedy obrazné místo, kde většina lidí spí ve smrti.

Ještě hlubší porozumění významu slov „šeol“ a „hádes“ nám poskytuje biblická nauka o vzkříšení. V Božím slově se výrazy „šeol“ a „hádes“ spojují s takovou smrtí, z níž budou lidé vzkříšeni. * (Job 14:13; Skutky 2:31; Zjevení 20:13) Boží slovo také ukazuje, že k lidem, kteří jsou v šeolu neboli hádu, patří nejen Jehovovi služebníci, ale také bezpočet těch, kdo Bohu nesloužili. (1. Mojžíšova 37:35; Žalm 55:15) Bible tedy říká, že bude „vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých“. (Skutky 24:15)

^ 1. odst. Naproti tomu o mrtvých, kteří vzkříšeni nebudou, se říká, že jsou „v gehenně“, a ne v šeolu neboli hádu. (Matouš 5:30; 10:28; 23:33) Stejně jako šeol a hádes, ani gehenna není doslovným místem.