Псалм 48:1-14

Псалм. Песен на синовете на Корей.+ 48  Йехова е велик и достоен за голяма възхвала+в града на нашия Бог,+ на неговата свята планина.+   Красива поради своята извисеност, радост за цялата земя+е планината Сион, далече на север+ —градът на Великия цар.+   В неговите укрепени кули Бог се показва като убежище на високо място.+   Виж, царете се събраха, както се бяха уговорили,+и всички го подминаха.+   Те видяха и се смаяха,обзе ги смут и побягнаха в ужас.+   Там се разтрепериха,+обхванаха ги болки като на раждаща жена.+   С източен вятър ти разбиваш тарсийските кораби.+   И чухме, и видяхме какво е направил Бог+в града на Йехова, Богът на небесните войнства, в града на нашия Бог.+Бог ще го утвърди до безпределни времена.+ (Села)   О, Боже, размишлявахме за твоята милост*+в твоя храм.+ 10  Боже, подобно на името ти+ и възхвалата тистига до краищата на земята.Десницата ти е пълна с праведност.+ 11  Нека се весели планината Сион,+нека се радват малките градове* на Юда+ поради твоите съдебни решения!+ 12  Минете около Сион, обиколете го+и пребройте кулите му!+ 13  Обърнете внимание на защитния му насип,+огледайте укрепените му кули,за да разказвате това на бъдещото поколение!+ 14  Защото този Бог ще е нашият Бог до безпределни времена, завинаги.+Той ще ни води до смъртта ни.+

Бележки под линия

Или: „лоялна любов“. Виж Би 19:19, бел. под линия.
Или: „зависимите градове“. Буквално: „дъщерите“.