Псалм 119:1-176

א [алеф]* 119  Щастливи са онези, които са безгрешни* в своя път,+онези, които постъпват според закона на Йехова.+   Щастливи са онези, които спазват неговите напомняния*.+Те го търсят с цяло сърце+   и не вършат неправедност,+а ходят в неговите пътища.+   Ти ни заповяда да изпълняваме внимателно+твоите нареждания.+   О, да бяха утвърдени пътищата ми+да изпълнявам твоите наредби!+   Тогава нямаше да бъда посрамен,+когато обръщам внимание на твоите заповеди.+   Ще те възхвалявам с честно сърце,+когато науча твоите праведни съдебни решения.+   Ще се придържам към твоите наредби.+Не ме изоставяй напълно!+ ב [бет]   Как младият човек+ ще направи пътя* си чист?Като се пази и постъпва според твоето слово.+  10  Търся те с цялото си сърце.+Не позволявай да се отклоня от твоите заповеди!+  11  Пазя твоите думи в сърцето си,+за да не съгреша против тебе.+  12  Ти си благословен, о, Йехова!Научи ме на своите наредби!+  13  С устните си известявам+всички съдебни решения от устата ти.+  14  Ликувам в пътя на твоите напомняния,+както и поради всички други ценни неща.+  15  Ще размишлявам за твоите нареждания+и ще обръщам внимание на пътеките ти.+  16  Ще обичам твоите постановления.+Няма да забравя словото ти.+ ג [гимел]  17  Отнасяй се добре към мене, твоят служител, за да живея+и да се придържам към словото ти!+  18  Отвори очите ми, за да виждам+чудесните неща в твоя закон!+  19  Аз съм пришелец в земята.+Не скривай заповедите си от мене!+  20  Душата ми се изтощи да копнее+по всяко време за твоите съдебни решения.+  21  Ти порица проклетите самонадеяни хора,+които се отклоняват от твоите заповеди.+  22  Свали от мене укора и презрението,+защото спазвам твоите напомняния!+  23  Князете седнаха, говорят помежду си против мене,+а твоят служител размишлява за наредбите ти.+  24  Аз обичам твоите напомняния,+те са мои съветници.+ ד [далет]  25  Душата ми лежи в пръстта.+Запази живота ми според словото си!+  26  Разказах ти своите пътища, за да ми отговориш.+Научи ме на своите наредби!+  27  Помогни ми да разбера пътя на нарежданията ти,+за да размишлявам за чудесните ти дела!+  28  От мъка душата ми се лиши от сън.+Издигни ме според словото си!+  29  Отстрани от мене погрешния път,+прояви благоволение към мене, като ме учиш на закона си!+  30  Избрах пътя на верността.+За мене твоите съдебни решения са добри.+  31  Придържам се към твоите напомняния.+О, Йехова, не ме посрамвай!+  32  Ще бягам по пътя на твоите заповеди,+защото ти разширяваш сърцето ми, та да ги събере.+ ה [хе]  33  Наставлявай ме, о, Йехова, в пътя на своите наредби,+за да го следвам до края!+  34  Дай ми разбиране, за да изпълнявам закона ти,+да го спазвам с цяло сърце!+  35  Води ме по пътеката на заповедите си,+защото в нея намирам радост!+  36  Насочи сърцето ми към твоите напомняния,+а не към печалба*!+  37  Отвърни очите ми от безполезни неща,+запази живота ми в пътя си!+  38  Изпълни спрямо своя служител думите си,+които го водят към страх от тебе!+  39  Премахни срама ми, от който се страхувам,+защото твоите съдебни решения са добри!+  40  Ето, копнея за твоите нареждания.+Запази живота ми поради своята праведност!+ ו [вав]  41  О, Йехова, нека дойде върху мене твоята милост*+и спасението, идващо от тебе — според думите ти,+ —  42  за да отговоря на онзи, който ме укорява,+понеже се уповавам на твоето слово!+  43  Не отнемай напълно словото на истината от устата ми,+защото чакам твоето съдебно решение!+  44  Ще спазвам вечно твоя закон,+до безпределни времена, завинаги.+  45  Ще ходя из просторно място,+защото търся твоите нареждания.+  46  Ще говоря пред царе за твоите напомняния+и няма да бъда посрамен.+  47  Ще се наслаждавам на твоите заповеди,+които обичам.+  48  Ще издигна длани към твоите заповеди, които обичам,+и ще размишлявам за твоите наредби.+ ז [зайн]  49  Спомни си своето слово към служителя си,+което чакам според обещанието ти!+  50  Това е утехата ми в моето страдание,+защото думите ти пазят живота ми.+  51  Самонадеяните ми се присмиват без мярка,+но аз не се отклонявам от твоя закон.+  52  Спомням си, о, Йехова, твоите съдебни решения от безпределни времена+и намирам утеха.+  53  Обзема ме силен гняв заради злите,+които оставят твоя закон.+  54  Твоите наредби станаха песен за мене+в дома, в който бях пришелец.+  55  Нощем си спомням твоето име, о, Йехова,+за да спазвам твоя закон.+  56  Всичко това ми се случва,понеже изпълнявам твоите нареждания.+ ח [хет]  57  Йехова е моето наследство,+обещах да следвам твоите слова.+  58  От все сърце търся твоето благоволение*.+Бъди благосклонен към мене според думите си!+  59  Размишлявам за своите пътища,+за да насоча обратно стъпките си към твоите напомняния.+  60  Побързах и не се забавих+да изпълня твоите заповеди.+  61  Въжетата на злите ме омотаха.+Аз не забравих твоя закон.+  62  Ставам посред нощ да ти благодаря+за твоите праведни съдебни решения.+  63  Приятел съм на онези, които се боят от тебе,+и на онези, които следват твоите нареждания.+  64  Твоята милост, о, Йехова, е изпълнила земята.+Научи ме на своите наредби!+ ט [тет]  65  Ти се отнесе добре със своя служител+според словото си, о, Йехова.+  66  Научи ме на доброта+ и на разум,+ дай ми познание,+защото вярвам в твоите заповеди!+  67  Преди своето страдание неволно вършех грях,+но сега се придържам към думите ти.+  68  Ти си добър и правиш добро.+Научи ме на своите наредби!+  69  Самонадеяните ме петнят с лъжи.+А аз ще изпълнявам твоите нареждания от все сърце.+  70  Сърцата им станаха безчувствени като тлъстина,+а аз обичам твоя закон.+  71  За мене е добре, че страдам,+за да науча твоите наредби.+  72  Законът+ от устата ти е за мое добро,+по–добър е от хиляди късове злато и сребро.+ י [йод]  73  Твоите ръце ме създадоха и утвърдиха.+Дай ми разбиране, за да науча заповедите ти!+  74  Онези, които се боят от тебе, ме гледат и се радват,+понеже чакам твоето слово.+  75  Добре знам, о, Йехова, че твоите съдебни решения са праведни+и че поради своята вярност ме наказваш.+  76  Моля те, нека твоята милост бъде утеха за мене+според думите ти към твоя служител!+  77  Нека твоето милосърдие дойде върху мене, за да остана жив,+защото обичам твоя закон!+  78  Нека самонадеяните бъдат посрамени, понеже ме заблуждават без причина!+А аз размишлявам за твоите нареждания.+  79  Нека се обърнат към мене онези, които се боят от тебе,+онези, които знаят твоите напомняния!+  80  Нека сърцето ми се придържа безгрешно* към твоите наредби,+за да не бъда посрамен!+ כ [каф]  81  Душата ми чезне за спасението, идващо от тебе,+аз чакам твоето слово.+  82  Очите ми чезнат за твоите думи,+докато казвам: „Кога ще ме утешиш?“+  83  Защото станах като мях+ в дим,но не забравих твоите наредби.+  84  Колко дни има още твоят служител?+Кога ще изпълниш присъдата над онези, които ме преследват?+  85  Самонадеяните изкопаха ями, за да падна в тях,+те не постъпват според твоя закон.+  86  Всички твои заповеди са верни.+Преследват ме без причина. Помогни ми!+  87  Още малко и щяха да ме погубят на земята,+но аз не оставих твоите нареждания.+  88  Запази живота ми според своята милост,+за да се придържам към напомнянията от твоята уста!+ ל [ламед]  89  До безпределни времена, о, Йехова,+твоето слово стои на небесата.+  90  Верността ти трае поколение след поколение.+Ти си утвърдил земята и тя стои.+  91  Според твоите съдебни решения всичко стои до ден днешен,+защото всички те са твои служители.+  92  Ако не обичах твоя закон,+щях да загина в страданието си.+  93  Няма да забравя твоите нареждания до безпределни времена,+защото чрез тях ти пазиш живота ми.+  94  Аз съм твой. Спаси ме,+защото търся твоите нареждания!+  95  Злите ме причакват, за да ме убият,+но аз обръщам внимание на твоите напомняния.+  96  Виждам граници на всяко съвършенство,+но твоята заповед е безгранична. מ [мем]  97  О, колко обичам твоя закон!+Цял ден размишлявам за него.+  98  Твоята заповед ме прави по–мъдър от враговете ми,+защото тя е с мене до безпределни времена.+  99  Придобих повече прозрение* от всички свои учители,+понеже размишлявам за твоите напомняния.+ 100  Постъпвам по–разумно и от старите хора,+защото изпълнявам твоите нареждания.+ 101  Въздържам краката си от всеки лош път,+за да спазвам твоето слово.+ 102  Не се отклонявам от твоите съдебни решения,+защото ти ме наставляваш.+ 103  Колко приятни са твоите думи за небцето ми,по–приятни са от мед в устата ми!+ 104  Благодарение на твоите нареждания постъпвам разумно.+Затова мразя всеки погрешен път.+ נ [нун] 105  Твоето слово е светилник за краката ми+и светлина за пътеката ми.+ 106  Дадох клетва и ще я изпълня+ —ще спазвам твоите праведни съдебни решения.+ 107  Страданията ми са големи.+О, Йехова, запази живота ми според словото си!+ 108  Моля те, Йехова, намирай радост в доброволните приноси от устата ми+и ме научи на своите съдебни решения!+ 109  Душата ми постоянно е в опасност*,+но не забравих твоя закон.+ 110  Злите поставиха капан за мене,+но аз не се отклоних от твоите нареждания.+ 111  Приех твоите напомняния като наследство до безпределни времена,+защото те са радост за сърцето ми.+ 112  Насочих сърцето си към изпълнението на твоите наредби+до безпределни времена, чак до края.+ ס [самех] 113  Мразя онези, които са с раздвоено сърце,+а твоя закон обичам.+ 114  Ти си мое скривалище и мой щит.+Аз чакам твоето слово.+ 115  Махнете се от мене, злосторници,+за да мога да спазвам заповедите на своя Бог!+ 116  Подкрепяй ме според думите си, за да остана жив,+не позволявай да бъда посрамен поради надеждата си!+ 117  Подкрепяй ме, за да бъда спасен,+и ще се вглеждам в твоите наредби непрестанно.+ 118  Ти отхвърли всички, които се отклоняват от твоите наредби,+защото тяхното коварство е лъжа.+ 119  Премахваш всички зли хора на земята като разпенена шлака.+Затова обичам твоите напомняния.+ 120  Поради страха от тебе ме побиват тръпки,+поради съдебните ти решения се страхувам.+ ע [айн] 121  Отсъждам справедливо и постъпвам праведно.+Не ме оставяй на онези, които ме онеправдават!+ 122  Застъпи се за своя служител за негово добро!+Не позволявай на самонадеяните да ме онеправдават!+ 123  Очите ми чезнат за спасението, идващо от тебе,+и за твоите праведни думи.+ 124  Постъпи със служителя си според своята милост+и ме научи на своите наредби!+ 125  Аз съм твой служител.+ Дай ми разбиране,+за да познавам твоите напомняния!+ 126  Време е Йехова да действа.+Те престъпват твоя закон.+ 127  А аз обичам твоите заповеди+повече от злато, дори от пречистено злато.+ 128  Затова смятам за правилни всички твои нареждания относно всяко нещо.+Мразя всеки погрешен път.+ פ [пе] 129  Чудесни са твоите напомняния.+Затова душата ми ги следва.+ 130  Разкриването на твоите слова дава светлина,+помага на неопитните да придобият разбиране.+ 131  Отварям широко устата си и въздишам,+защото копнея за твоите заповеди.+ 132  Обърни се към мене и прояви благоволение+според съдебното си решение за онези, които обичат името ти!+ 133  Утвърди стъпките ми в думите си+и не позволявай да ме завладее никакво зло!+ 134  Откупи ме от всеки измамник измежду хората,+а аз ще спазвам твоите нареждания!+ 135  Нека лицето ти засияе над твоя служител,+научи ме на наредбите си!+ 136  Водни потоци се стичат от очите ми,+защото твоят закон не се спазва.+ צ [цаде] 137  Ти си праведен, о, Йехова,+и съдебните ти решения са справедливи.+ 138  В своята праведност и ненадмината вярност+ти ни заповяда да изпълняваме твоите напомняния.+ 139  Пламенността ми ме погубва,+понеже моите противници забравиха словата ти.+ 140  Думите ти са много чисти+и служителят ти ги обича.+ 141  Аз съм незначителен и презрян,+но не забравям твоите нареждания.+ 142  Твоята праведност е праведност до безпределни времена+и твоят закон е истина.+ 143  Постигнаха ме беди и трудности,+но аз обичам твоите заповеди.+ 144  Праведността на твоите напомняния е до безпределни времена.+Дай ми разбиране, за да остана жив!+ ק [коф] 145  Викам от дълбините на сърцето си.+ Отговори ми, о, Йехова!+Ще спазвам твоите наредби.+ 146  Тебе призовавам. Спаси ме!+Ще следвам твоите напомняния.+ 147  Станах рано на разсъмване,+ за да викам за помощ.+Чакам твоите слова.+ 148  Очите ми изпреварват нощните стражи,+за да размишлявам за думите ти.+ 149  Чуй гласа ми според своята милост!+О, Йехова, запази живота ми според съдебното си решение!+ 150  Онези, които се предават на разпуснато поведение,+ се приближиха.Те са се отдалечили от твоя закон.+ 151  Ти си близо, о, Йехова,+и всичките ти заповеди са истина.+ 152  Отдавна знам някои от твоите напомняния,+поставил си основите им до безпределни времена.+ ר [реш] 153  Виж страданието ми и ме спаси,+защото не съм забравил твоя закон!+ 154  Защити ме в съдебното ми дело и ме върни при себе си,+запази живота ми според думите си!+ 155  Спасението е далече от злите,+понеже не търсят твоите наредби.+ 156  Голяма е твоята милост, о, Йехова.+Запази живота ми според своите съдебни решения!+ 157  Много са моите преследвачи и противници.+Не се отклонявам от твоите напомняния.+ 158  Виждам измамниците+и се отвращавам, понеже те не се придържат към думите ти.+ 159  Виж колко обичам твоите нареждания!+О, Йехова, запази живота ми според своята милост!+ 160  Същността на твоето слово е истина+и всяко твое праведно съдебно решение трае до безпределни времена.+ ש [син] или [шин] 161  Князе ме преследват без причина,+но сърцето ми се страхува от твоите слова.+ 162  Ликувам поради твоите думи+като човек, който намира голяма плячка.+ 163  Мразя лъжата,+ отвращавам се от нея,+а твоя закон обичам.+ 164  Седем пъти на ден те възхвалявам+поради твоите праведни съдебни решения.+ 165  Голям е мирът на онези, които обичат твоя закон,+и за тях няма препятствие.+ 166  Надявам се на спасението, идващо от тебе, о, Йехова,+и изпълнявам твоите заповеди.+ 167  Душата ми спазва твоите напомняния+и аз много ги обичам.+ 168  Следвам твоите нареждания и напомняния,+защото всичките ми пътища са пред тебе.+ ת [тав] 169  Нека настоятелната ми молба стигне до тебе, о, Йехова!+Дай ми разбиране според словото си!+ 170  Нека молбата ми за твоето благоволение дойде пред тебе!+Избави ме според думите си!+ 171  Нека от устните ми блика възхвала,+защото ти ме учиш на своите наредби!+ 172  Нека езикът ми пее твоите думи,+защото всичките ти заповеди са праведни!+ 173  Нека ръката ти ми оказва помощ,+защото избрах твоите нареждания!+ 174  Копнея за спасението, идващо от тебе, о, Йехова,+и обичам твоя закон.+ 175  Нека душата ми живее и те възхвалява,+нека твоите съдебни решения ми помагат!+ 176  Лутах се като изгубена овца.+ Потърси служителя си,+защото не забравих твоите заповеди!+

Бележки под линия

На еврейски този псалм е написан в акростих. Той съдържа 22 строфи от по 8 стиха, които следват по ред всяка една от 22–те букви на еврейската азбука. Осемте стиха на всяка строфа започват със същата буква, която заедно с името си е написана над строфата. Виж Плч 1:1, бел. под линия.
Виж Би 6:9, бел. под линия.
Думата „напомняния“ тук (и в останалите стихове на този псалм) е използвана в смисъл на „поука, която бива повтаряна“, „подсещане“.
Или: „живота“.
Или: „нечестна печалба“.
Или: „лоялна любов“. Относно думата „милост“ в 41, 64, 76, 88, 124, 149 и 159 стих виж Би 19:19, бел. под линия.
Буквално: „смекчавам лицето ти“.
Виж Би 6:9, бел. под линия.
Виж Пр 1:3, бел. под линия.
Буквално: „Душата ми постоянно е на дланта ми“.