Псалм 35:1-28

Псалм на Давид. 35  О, Йехова, води съдебното ми дело срещу моите противници,+воювай срещу онези, които воюват срещу мене!+   Вземи малък и голям щит+и стани да ми помогнеш.+   Извади копие и брадва и посрещни онези, които ме преследват!+Кажи на душата ми: „Аз съм твоето спасение.“+   Нека бъдат посрамени и унизени онези, които искат да ме убият*!+Нека отстъпят и бъдат опозорени замислящите зло против мене!+   Нека станат като плява, духана от вятъра,+и нека ангелът на Йехова ги прогонва!+   Нека пътят им бъде тъмен и хлъзгав+и нека ангелът на Йехова ги преследва!   Защото без причина и тайно приготвиха за мене яма с мрежа,+без причина я изкопаха за душата ми.+   Нека ги постигне неочаквана гибел+и нека се уловят в мрежата, която сами са поставили!+Нека ги постигне гибел, когато паднат там!+   А моята душа нека се радва заради Йехова,+нека ликува поради спасението, идващо от него.+ 10  Нека всичките ми кости кажат:+„О, Йехова, кой е като тебе?+Ти избавяш угнетения от по–силния от него,+угнетения и бедния — от онзи, който го ограбва.“+ 11  Надигат се злонамерени свидетели,+питат ме за неща, които не знам,+ 12  връщат ми зло за добро+и донасят дълбока печал на душата ми.+ 13  А когато те бяха болни, аз носех вретище,+с пост смирявах душата си,+но молитвата ми се връщаше на гърдите ми.+ 14  Бях много загрижен за своя приятел и своя брат,+затова ходех наоколо като човек, който жалее за майка си,+превивах се от мъка. 15  Но когато правех погрешна стъпка, те се радваха и се събираха,+събираха се против мене+и ме удряха, когато не очаквах,+разкъсваха ме на парчета и не мълчаха.+ 16  Отстъпниците, които се присмиват, за да получат къшей хляб,+скърцаха със зъби срещу мене.+ 17  О, Йехова, докога ще гледаш това?+Избави душата ми от техните съкрушителни нападки,+едничката ми душа+ — от младите лъвове! 18  Ще те хваля сред големия сбор,+сред многочислен народ ще те възхвалявам.+ 19  Нека онези, които са мои врагове без основание, не тържествуват над мене,+нека онези, които ме мразят без причина, не намигат коварно!+ 20  Защото те не говорят за мир,+а замислят измамапротив миролюбивите хора на земята.+ 21  Отварят широко устата си против мене+и казват: „Ето на̀! Очите ни видяха нещастието ти.“+ 22  Ти виждаш това, Йехова.+ Не оставай безмълвен!+О, Йехова, не стой далече от мене!+ 23  Стани, събуди се, за да ми дадеш правосъдие,+води съдебното ми дело, о, Йехова, Боже мой!+ 24  Съди ме според своята праведност, Йехова, Боже мой,+и нека те не тържествуват над мене!+ 25  Нека не могат да кажат в сърцето си: „Точно това желаеше душата ни!“+Нека не могат да кажат: „Погълнахме го!“+ 26  Нека бъдат посрамени и опозорени всички,+които се радват на нещастието ми!+Нека се облекат със срам+ и унижение онези, които се надигат горделиво против мене!+ 27  Нека онези, които се радват на моята праведност, викат от радост и ликуват,+и нека винаги казват:+„Да бъде възвеличен Йехова, който се радва, когато служителят му има мир!“+ 28  И нека езикът ми говори* за твоята праведност,+по цял ден — за твоята възхвала!+

Бележки под линия

Буквално: „искат душата ми“.
Или: „говори полугласно“, „размишлява“.