Псалм 105:1-45

105  Благодарете на Йехова, призовавайте името му,+известявайте сред народите неговите дела!+   Пейте му, възхвалявайте го с песен,+размишлявайте за всички негови чудесни дела!+   Гордейте се с неговото свято име!+Нека се радва сърцето на онези, които търсят Йехова!+   Търсете Йехова и неговата сила!+Постоянно търсете неговото лице!+   Помнете чудесните дела, които той извърши,+чудесата и съдебните решения от устата му,+   вие, потомци на неговия служител Авраам,+синове на Яков, негови избраници!+   Той е Йехова, нашият Бог.+Неговите съдебни решения са по цялата земя.+   Той помни своя договор до безпределни времена,+словото, което заповяда — хиляда поколения,+   договорът, който сключи с Авраам,+и клетвата, която даде на Исаак,+ 10  която постави като наредба за Яков,като траен договор за Израил,+ 11  казвайки: „На тебе ще дам ханаанската земя+като наследствен дял.“+ 12  Тогава те бяха още малко на брой,+да, много малко, и живееха като пришелци в нея.+ 13  И ходеха от народ в народ,+от едно царство — в друг народ.+ 14  Той не позволи на никой човек да ги измами,+но заради тях порицаваше царе,+ 15  казвайки: „Не докосвайте моите помазаници,+не правете зло на моите пророци!“+ 16  Той повика глад на земята,+унищожи всички запаси от хляб*.+ 17  Пред тях изпрати човек,който беше продаден в робство — Йосиф.+ 18  Стегнаха краката му с вериги,+оковаха душата му в желязо.+ 19  Докато не се изпълни изговореното слово,+думите на Йехова го пречистваха.+ 20  Царят нареди да го освободят,+владетелят на народите — да го пуснат на свобода. 21  Той го постави като господар над своя дом+и като владетел над целия си имот,+ 22  за да връзва князете му според желанието на душата си+и да учи старците му на мъдрост.+ 23  Израил дойде в Египет,+Яков заживя като пришелец в земята на Хам.+ 24  И Бог направи своя народ много плодовит,+направи го по–силен от неговите врагове.+ 25  Той позволи сърцата им да се променят, за да намразят неговия народ,+да постъпват коварно с неговите служители.+ 26  Изпрати своя служител Моисей+и Аарон, когото избра.+ 27  Те им показаха неговите знамения+и чудеса в земята на Хам.+ 28  Той изпрати тъмнина и падна мрак.+И те не се разбунтуваха срещу неговите думи.+ 29  Той превърна водите им в кръв+и погуби рибите им.+ 30  Земята им загъмжа от жаби,+както и покоите на техните царе. 31  Той каза да се появят хапещи мухи,+комари във всичките им предели.+ 32  Даде им град вместо дъжд,+пламтящ огън по тяхната земя.+ 33  Порази техните лози и смокинии изпочупи дърветата в пределите им.+ 34  Каза да се появят скакалци,+млади скакалци без брой.+ 35  Те изядоха всички растения в земята им,+изядоха и плода на нивите им. 36  После той погуби всички първородни в земята им,+началото на цялата им мъжка мощ.+ 37  Той изведе своя народ със сребро и злато.+Сред неговите племена никой не се спъваше по пътя. 38  Египет се зарадва, когато те излязоха,защото го обзе страх от тях.+ 39  Бог разпростря облак като завеса,+даде им огън, за да свети нощем.+ 40  Те го помолиха и той им изпрати пъдпъдъци,+насищаше ги с хляб от небето.+ 41  Той отвори скала и бликнаха води,+потекоха като река през безводните земи.+ 42  Защото той си спомни святата дума, която даде на своя служител Авраам.+ 43  Така изведе своя народ с веселие,+своите избраници — с радостни възгласи.+ 44  Даде им земите на народите+и те взеха плодовете на труда на племената,+ 45  за да се придържат към неговите наредби+и да спазват неговите закони.+Възхвалявайте Ях!+

Бележки под линия

Или: „прътове, на които са окачени краваи“. Буквално: „прътове за хляб“.