Псалм 28:1-9

Псалм на Давид. 28  О, Йехова, към тебе викам постоянно!+Ти си моята Скала — не бъди глух спрямо мене+и недей да мълчиш пред мене,+за да не стана като онези, които слизат в ямата на гроба!+   Чуй гласа на настоятелните ми молби, когато викам към тебе за помощ,когато издигам ръцете си+ към най–вътрешното място на твоето светилище!+   Не ме повличай заедно с неправедните, с онези, които вършат злини,+които говорят миролюбиво със своите ближни,+ а в сърцата си таят зло!+   Дай им заслуженото според техните постъпки+и според злодеянията им!+Дай им заслуженото според делата на ръцете им,+плати им каквото заслужават!+   Защото те не обръщат внимание на онова, което прави Йехова,+нито на делата на ръцете му.+Той ще ги събори и няма да ги вдигне.   Нека Йехова бъде благословен, защото чу гласа на настоятелните ми молби!+   Йехова е моята сила+ и моят щит.+На него се облегна сърцето ми+и получих помощ, така че сърцето ми ликува.+Ще го възхвалявам с песента си.+   Йехова е сила за народа си+и крепост за велико спасение на помазаника си.+   Спаси своя народ и благослови наследството си,+паси го и го носи до безпределни времена!+

Бележки под линия