Псалм 82:1-8

Песен на Асаф. 82  Бог стои сред Божието+ събрание,+той съди сред боговете:+   „Докога ще съдите несправедливо+и ще проявявате пристрастие към злите?+ (Села)   Бъдете съдии за нищия и за сирачето*,+постъпвайте справедливо с угнетения и бедния!+   Избавяйте нищия и бедния,+спасявайте ги от ръцете на злите!“+   Те не знаят и не разбират,+ходят в тъмнина,+разклатени са всички земни основи.+   „Аз казах: ‘Вие сте богове+и всички вие сте синове на Всевишния.+   Но непременно ще умрете като всички хора,+ще паднете като всички князе!’“+   Стани, Боже, съди земята,+защото на тебе принадлежат всички народи!+

Бележки под линия

Буквално: „момчето без баща“.