Псалм 116:1-19

116  Изпълвам се с любов, защото Йехова слуша+моя глас, моите настоятелни молби.+   Той обърна ухото си към мене,+ще го призовавам през всичките си дни.+   Въжетата на смъртта ме оплетоха,+намерих се в тежко положение, сякаш бях в гроба*.+Обзе ме мъка и тъга.+   Но призовах името на Йехова:+„О, Йехова, избави душата ми!“+   Йехова е добър и праведен,+нашият Бог проявява милост.+   Йехова пази неопитните.+Бях в голяма беда и той ме спаси.+   Върни се в своето спокойствие, душо моя,+защото Йехова се отнесе добре към тебе!+   Ти спаси душата ми от смъртта,+очите ми — от сълзи, краката ми — от препъване.+   Ще служа+ на Йехова* в земята на живите.+ 10  Вярвах+ и затова говорих.+Бях много угнетен. 11  Изпаднах в ужас и казах:+„Всеки човек е лъжец.“+ 12  Как ще се отблагодаря на Йехова+за всичките му добри дела към мене?+ 13  Ще взема чашата на великото спасение+и ще призова името на Йехова.+ 14  Ще изпълня своите обети пред Йехова,+пред целия му народ. 15  Скъпоценна е в очите на Йеховасмъртта на онези, които са лоялни към него.+ 16  О, Йехова,+аз съм твой служител,+твой служител съм, син на твоята робиня.+Ти разкъса оковите ми.+ 17  На тебе ще принасям благодарствена жертва,+ще призовавам името на Йехова.+ 18  Ще изпълня своите обети пред Йехова,+пред целия му народ,+ 19  в дворовете на дома на Йехова,+сред тебе, Йерусалиме.+Възхвалявайте Ях!+

Бележки под линия

На еврейски: „шео̀л“, общият гроб на човешкия род. Виж Приложение № 8.
Буквално: „Ще ходя пред Йехова“.