Псалм 99:1-9

99  Йехова се възцари.+ Нека народите треперят!+Той седи върху херувимите.+ Нека земята се тресе!+   Йехова е велик на Сион,+той е извисен над всички народи.+   Нека възхваляват твоето име!+То е велико и вдъхва страх, то е свято.+   Със силата на цар ти обикна справедливостта.+Ти утвърди честността,+установи справедливост и праведност в Яков.+   Възвеличавайте Йехова, нашият Бог,+ поклонете се в неговото подножие!+Той е свят.+   Моисей и Аарон бяха сред неговите свещеници+и Самуил — сред онези, които призовават името му.+Те викаха към Йехова и той им отговаряше.+   Той им говореше в облачния стълб.+Те спазваха неговите напомняния* и наредбите, които той им даде.+   О, Йехова, Боже наш, ти им отговаряше.+За тях ти беше Бог, който прощава,+макар и да отмъщаваше за срамните им дела.+   Възвеличавайте Йехова, нашият Бог,+поклонете се при святата му планина!+Защото Йехова, нашият Бог, е свят.+

Бележки под линия

Виж Пс 119:2, бел. под линия.