Псалм 89:1-52

Маскил*. Псалм на езрахитеца Етан.+ 89  Ще пея за милостта* на Йехова до безпределни времена.+Поколение след поколение ще разгласявам твоята вярност с устата си.+   Защото казах: „Милостта ще стои здраво до безпределни времена,+в самите небеса ти утвърди своята вярност.“+   „Сключих договор с избраника си,+заклех се пред Давид, моят служител:+   ‘Ще утвърдя твоето потомство до безпределни времена+и ще установя престола ти,+ за да стои поколение след поколение.’“ (Села)   Небесата ще възхваляват чудесното ти дело, о, Йехова,+сборът на светите личности — верността ти.   Защото кой в небесата може да се сравни с Йехова?+Кой сред Божиите синове* е подобен на Йехова?+   Нека светите личности, с които Бог е близък, изпитват страхопочитание към него,+той е велик и вдъхва страх повече от всички, които са около него.+   О, Йехова, Боже на небесните войнства,+кой е силен колкото тебе, о, Ях?+Твоята вярност те обгръща от всички страни.+   Ти владееш надигащото се море,+когато вълните се издигат, ти ги укротяваш.+ 10  Ти смаза Раав*,+ както се убива човек.+Със силната си ръка разпръсна своите врагове.+ 11  Небето е твое,+ твоя е и земята,+земята и всичко, което я изпълва+ — ти си ги основал.+ 12  Ти създаде севера и юга,+Тавор+ и Ермон+ викат радостно, възхвалявайки твоето име.+ 13  Ръката ти е мощна,+ръката ти е силна,+десницата ти е издигната.+ 14  Праведността и правосъдието са основа на престола ти,+милостта и истината ходят пред лицето ти.+ 15  Щастливи са хората, които познават радостните възгласи,+о, Йехова, те ще ходят в светлината на лицето ти.+ 16  Поради твоето име се веселят цял ден+и твоята праведност ги възвеличава.+ 17  Ти си красотата на тяхната сила,+чрез твоето благоволение рогът* ни бива издигнат.+ 18  Защото нашият щит е от Йехова+и нашият цар — от Светия Бог на Израил.+ 19  Тогава ти говори във видение на своите лоялни служители+и каза:„Помогнах на силния,+възвеличих избраника от народа.+ 20  Намерих Давид, моят служител,+помазах го със святото си масло,+ 21  силната ми ръка ще бъде с него,+десницата ми ще го укрепи.+ 22  Никой враг няма да го изнудва,+нито синът на неправедността ще го потиска.+ 23  Пред него разгромих противниците му,+нанасях удари на онези, които силно го мразеха.+ 24  Моята вярност и милост са с него,+чрез моето име бива издигнат неговият рог.+ 25  Поставих ръката му над морето,+десницата му — над реките.+ 26  Той ми казва: ‘Ти си моят Баща,+моят Бог+ и Скалата на моето спасение.’+ 27  А аз ще го направя първороден,+най–висш сред земните царе.+ 28  Ще пазя милостта си към него до безпределни времена+и договорът, който сключих с него, няма да бъде отменен.+ 29  Ще утвърдя потомството му завинаги+и неговия престол — докато съществува небето.+ 30  Ако синовете му изоставят моя закон+и не живеят* според съдебните ми решения,+ 31  ако нарушат постановленията мии не спазват моите заповеди, 32  ще им потърся сметка и ще ги накажа с тояга за простъпките им+и с удари за прегрешенията им.+ 33  Няма да оттегля от него своята милост,+нито ще изменя на верността си.+ 34  Няма да наруша своя договор,+нито ще променя думите на устните си.+ 35  Веднъж се заклех в своята святост,+няма да излъжа Давид!+ 36  Потомството му ще съществува до безпределни времена+и престолът му — като слънцето пред мене.+ 37  Ще се утвърди до безпределни времена като луната,като верен свидетел на небесата.“ (Села) 38  Но ти го отхвърли и го презираш,+разгневи се на своя помазаник.+ 39  Пренебрегна договора със своя служител,оскверни короната* му, хвърляйки я на земята.+ 40  Ти събори всичките му каменни кошари,+превърна укрепленията му в развалини.+ 41  Всички, които минават по пътя, го ограбват,+той стана за срам пред съседите си.+ 42  Ти издигна десницата на противниците му,+развесели всичките му врагове.+ 43  Отново действаш против него и против неговия меч,+не му позволяваш да напредва в битката.+ 44  Ти го лиши от блясъка му+и събори на земята неговия престол.+ 45  Ти съкрати дните на младостта му,обви го в срам.+ (Села) 46  Докога ще се криеш, Йехова? Вечно ли?+Нима твоята ярост ще гори като огън?+ 47  Спомни си колко кратък е животът ми.+Нима напразно си създал всички човешки синове?+ 48  Кой жив човек няма да види смърт?+Може ли той да избави душата си от ръцете на гроба*?+ (Села) 49  О, Йехова, къде са предишните ти дела на милост,за които се закле пред Давид в своята вярност?+ 50  Спомни си, Йехова, как биват укорявани твоите служители,+как в пазвата си нося укора на много народи,+ 51  спомни си, че твоите врагове укоряваха, о, Йехова,+укоряваха стъпките на помазаника ти!+ 52  Нека Йехова бъде благословен до безпределни времена. Амин! Амин!*+

Бележки под линия

Виж Пс 32, надписът, бел. под линия.
Или: „лоялната любов“. Относно думата „милост“ в 1, 2, 14, 24, 28, 33 и 49 стих виж Би 19:19, бел. под линия.
Или: „ангели“.
Най–вероятно става дума за Египет или за неговия фараон.
Виж 1Ца 2:1, бел. под линия. Същото се отнася за 24 стих.
Буквално: „ходят“.
Или: „диадемата“.
На еврейски: „шео̀л“, общият гроб на човешкия род. Виж Приложение № 8.
Виж Пс 41:13, бел. под линия.