Псалм 19:1-14

Към главния музикант. Песен на Давид. 19  Небесата изявяват славата на Бога,+просторът разказва за делата на неговите ръце.+   Дните един след друг говорят,+нощите една след друга разкриват познание.+   Те правят това без реч, без думи,от тях не излиза никакъв глас.+   И въпреки това тяхното послание* обхваща цялата земя+и думите им стигат до краищата на света.+В тях Бог е разпънал шатър за слънцето.+   То е като младоженец, излизащ от сватбената си стая,+ликува като силен мъж, който се радва да тича по пътя си.+   То тръгва от единия край на небесатаи завършва обиколката си на другия им край.+И нищо не остава скрито от топлината му.+   Законът+ на Йехова е съвършен+ и освежава* душата.+Напомнянията*+ на Йехова са надеждни+ и дават мъдрост на неопитния.+   Нарежданията+ на Йехова са праведни+ и носят радост на сърцето.+Заповедите+ на Йехова са чисти+ и карат очите да сияят.+   Страхът+ от Йехова е чист и остава завинаги.Съдебните решения+ на Йехова са истинни,+ всички те са праведни.+ 10  Те са по–желани от злато, да, от много злато, което е пречистено,+и са по–сладки от мед,+ от меда, течащ от питите.+ 11  Те предпазват твоя служител,+този, който ги следва отблизо, бива възнаграден богато.+ 12  Но кой може да види своите грешки?+Прости ми греховете, които съм извършил, без да знам*!+ 13  Предпази своя служител и от самонадеяни постъпки,+не позволявай те да ме владеят!+Тогава ще бъда безукорен*+и ще остана чист от много престъпления. 14  Нека думите на устата ми и размишленията на сърцето ми+бъдат приятни за тебе, Йехова, който си моя Скала+ и мой Изкупител!+

Бележки под линия

Буквално: „тяхното мерително въже“. Според „Септуагинта“ и „Вулгата“ — „техният глас“, според сирийската „Пешита“ — „тяхната вест“.
Буквално: „връща“.
Виж Пс 119:2, бел. под линия.
Или: „скритите грехове“.
Виж Би 6:9, бел. под линия.