Псалм 101:1-8

Псалм на Давид. Песен. 101  Ще пея за милостта* и правосъдието.+Тебе, о, Йехова, ще възхвалявам с песен.+   Ще постъпвам разумно и ще живея безгрешно*.+Кога ще дойдеш при мене?+Ще ходя с чисто сърце в своя дом.+   Няма да поставя пред очите си нищо безполезно*.+Намразих делата на онези, които се отклоняват от правия път,+и няма да се приближа до тях.+   Коварното сърце се отдалечава от мене+и нямам дял в нищо лошо.+   Който тайно клевети ближния си,+него ще накарам да замълчи.+Който е с надменни очи и високомерно сърце,+него няма да търпя.+   Очите ми са насочени към верните хора на земята,+така че те да живеят с мене.+Онзи, който постъпва безгрешно,+той ще ми служи.+   В моя дом няма да живее никой, който постъпва коварно.+Онзи, който говори лъжи, няма да устои+пред очите ми.+   Всяка сутрин ще погубвам* всички зли на земята,+за да унищожа от града+ на Йехова всички, които вършат зло.+

Бележки под линия

Или: „лоялната любов“. Виж Би 19:19, бел. под линия.
За значението на сродните помежду си еврейски думи, които в този стих са преведени като „безгрешно“ и „чисто“, виж Би 6:9, бел. под линия.
Буквално: „нещо на велиал (безполезността)“.
Буквално: „ще карам да замлъкнат“.