Псалм 65:1-13

Към главния музикант. Псалм на Давид. Песен. 65  За тебе, Боже, са възхвалата и тишината на Сион,+обетът, даден на тебе, ще бъде изпълнен.+   Ти си онзи, който слуша молитви, при тебе ще идват всякакви хора.+   Грешните дела са по–силни от мене.+Ти ще простиш нашите простъпки.+   Щастлив е онзи, когото ти избереш и на когото позволиш да се приближи до тебе,+за да живее в твоите дворове.+Ще се наситим с добрите неща от твоя дом,+от твоя свят храм.+   Ти ще ни отговориш с вдъхващи страх дела на праведност,+о, Боже на нашето спасение,+на когото се надяват всички краища на земята и онези, които са далече в морето.+   Той утвърждава планините със силата си,+препасва се с мощ.+   Той успокоява шума на моретата,+шума на вълните им и вълнението на народите.+   Жителите на най–отдалечените краища на земята ще се страхуват от твоите знамения.+Ти правиш така, че утрините и вечерите да викат от радост.+   Грижиш се за земята, даваш ѝ изобилие,+даряваш я с много богатства.Божият поток е пълноводен+и ти приготвяш зърното им+ —така правиш земята плодородна.+ 10  Браздите ѝ се напояват, буците ѝ се изравняват,+размекваш я с обилни дъждове и благославяш поникналото от нея.+ 11  Увенчаваш годината с добротата си,+по пътеките ти тече изобилие.+ 12  От пасищата в пустинята се стичат капки,+хълмовете се препасват с веселие.+ 13  Пасищата са облечени със стада,+долините са покрити със зърно.+Те викат победоносно и пеят!+

Бележки под линия