Псалм 84:1-12

Към главния музикант, гитит*.+ Псалм на синовете на Корей. Песен. 84  Колко обичам твоя велик шатър,+о, Йехова, Боже на небесните войнства!+   Душата ми копнее и чезне по дворовете на Йехова.+Сърцето и плътта ми възклицават радостно пред живия Бог.+   Дори птицата си е намерила доми лястовицата — гнездо за себе си,където е положила малките си,близо до твоя велик олтар, о, Йехова, Боже на небесните войнства, Царю мой и Боже мой!   Щастливи са онези, които живеят в твоя дом!+Те непрестанно те възхваляват.+ (Села)   Щастливи са хората, които получават сила от тебе+и чието сърце копнее за пътищата, водещи към твоя дом.+   Минавайки през сухата долина, където растат храстите бака*,+те я превръщат в извор.Наставникът+ се обгръща с благословии.   Докато ходят, силата им се обновява,+всеки се явява пред Бога, на Сион.+   О, Йехова, Боже на небесните войнства, чуй молитвата ми,+обърни ухото си, Боже на Яков!+ (Села)   Виж, Боже, щите наш,+и погледни лицето на своя помазаник!+ 10  Един ден в твоите дворове е по–добър от хиляда дни другаде.+Бих предпочел да стоя на прага в дома на своя Бог,+отколкото да живея в шатрите на неправедността.+ 11  Защото Йехова Бог е слънце+ и щит,+той проявява благоволение и облича в слава.+Йехова няма да лиши от нищо добро онези, които живеят* безгрешно*.+ 12  О, Йехова, Боже на небесните войнства, щастлив е човекът, който се надява на тебе!+

Бележки под линия

Виж Пс 8, надписът, бел. под линия.
Виж 2Ца 5:23, бел. под линия.
Буквално: „ходят“.
Виж Би 6:9, бел. под линия.