Псалм 36:1-12

Към главния музикант. Псалм на служителя на Йехова Давид. 36  Простъпката говори на неправедния в сърцето му,+пред очите му няма страх от Бога.+   Той се ласкае прекалено в собствените си очи,+за да види прегрешението си и да го намрази.+   Думите на устата му са зли и измамни,+той вече няма прозрение*, за да върши добро.+   На постелята си замисля злини,+застава на път, който не е добър,+и не отхвърля злото.+   О, Йехова, твоята милост* е до небесата,+верността ти стига до облаците.+   Праведността ти е като твоите планини, Боже,+съдебните ти решения са обширна водна бездна.+Ти, Йехова, спасяваш и човека, и животното.+   Колко е скъпоценна твоята милост*, Боже!+В сянката на крилата ти намират убежище човешките синове.+   Те пият до насита от изобилието в дома ти,+поиш ги с поток от прекрасни неща.+   Защото в тебе е изворът на живота,+благодарение на твоята светлина ние виждаме светлина.+ 10  Нека милостта ти* остане върху онези, които те познават,+и праведността ти върху хората с честни сърца!+ 11  Не позволявай краката на горделивите да тръгнат срещу мене,+нито да се скитам, прогонен от ръцете на злите хора!+ 12  Ето, онези, които вършат зло, паднаха,+повалени са и не могат да станат.+

Бележки под линия

Виж Пр 1:3, бел. под линия.
Или: „лоялна любов“. Виж Би 19:19, бел. под линия.
Или: „лоялна любов“.
Или: „лоялната ти любов“.