Псалм 109:1-31

Към главния музикант. Псалм на Давид. Песен. 109  О, Боже, когото възхвалявам,+ не оставай безмълвен!+   Защото устата на неправедния и устата на измамника се отварят против мене.+Говорят за мене с лъжлив език,+   обкръжават ме с думи на омраза+и воюват срещу мене без причина.+   В отговор на моята любов те ми се противопоставят,+но аз продължавам да се моля.+   Връщат ми зло за добро+и омраза за любовта ми.+   Назначи над врага ми някой неправеден човеки нека от дясната му страна стои неговият противник!+   Нека излезе неправеден, когато го съдят,и нека молитвата му стане грях!+   Нека дните му бъдат малко+и нека някой друг вземе неговата длъжност на надзорник!+   Нека неговите синове останат сираци*,+а жена му — вдовица!+ 10  Нека синовете му се скитат насам–натам,+нека просяти излизат от своите запустели места, за да търсят хляб!+ 11  Нека лихварят впримчи всичките му притежания+и нека чужди хора+ разграбят плода на неговия труд!+ 12  Нека няма кой да му окаже милост*+и да прояви благоволение към децата му, когато останат без баща! 13  Нека бъде изтребено неговото потомство!+Нека бъде заличено името им в следващото поколение!+ 14  Нека Йехова помни прегрешенията на неговите прадеди+и нека грехът на неговата майка+ не бъде заличен!+ 15  Нека всичко това бъде винаги пред Йехова+и нека той заличи спомена за тях от земята!+ 16  Защото неправедният не си спомни да прояви милост,+а преследваше угнетения и бедния+и онзи, който е със сломено сърце, за да го убие.+ 17  Той обичаше проклятието+ и затова то дойде върху него,+не намираше радост в благословията+и затова тя се отдалечи от него.+ 18  Той облече проклятието като своя дреха.+Затова то влезе в него като вода+и в костите му — като маслиново масло. 19  Нека то му бъде като дреха, която облича,+и като пояс, с който е опасан постоянно!+ 20  Това е заплатата от Йехова за онзи, който ми се противопоставя,+и за онези, които говорят против душата ми.+ 21  Но ти си Йехова, Върховният+ господар.Прояви благоволение към мене заради своето име!+Спаси ме, понеже твоята милост е добра!+ 22  Защото съм угнетен и беден+и вътре в мене сърцето ми е пронизано.+ 23  Като сянка, която изчезва, аз трябва да си отида,+отърсен съм като скакалец. 24  Коленете ми треперят от постене,+тялото ми изсъхна и няма маслиново масло по него.+ 25  Станах презрян в очите им.+Когато ме видят, клатят подигравателно глава.+ 26  Помогни ми, о, Йехова, Боже мой,+спаси ме според своята милост!+ 27  Нека знаят, че това е твоята ръка,+че ти, Йехова, си направил това!+ 28  Те нека проклинат,+а ти благославяй!+Те се надигнаха, но нека бъдат посрамени,+а твоят служител нека се радва!+ 29  Нека моите противници се облекат с унижение+и нека се загърнат със срама си като с горна дреха!+ 30  Ще възвеличавам Йехова с устата си,+ще го възхвалявам сред множество хора.+ 31  Защото той ще застане отдясно на бедния,+за да го спаси от онези, които съдят душата му.

Бележки под линия

Буквално: „момчета без баща“.
Или: „лоялна любов“. Относно думата „милост“ в 12, 16, 21 и 26 стих виж Би 19:19, бел. под линия.