Псалм 47:1-9

Към главния музикант. Псалм на синовете на Корей. Песен. 47  Пляскайте с ръце, всички народи!+Викайте победоносно към Бога с радостни възгласи!+   Защото Йехова, Всевишният, вдъхва страх,+той е велик Цар над цялата земя.+   Той ще покори народи под нас+и племена под краката ни.+   Ще избере за нас наследството ни,+гордостта на Яков, когото обича.+ (Села)   Бог се издигна нависоко с радостни възгласи,+Йехова — със звука на рога.+   Възхвалявайте с песен Бога, възхвалявайте го с песен!+Възхвалявайте с песен нашия Цар, възхвалявайте го с песен!   Защото Бог е Цар на цялата земя.+Възхвалявайте го с песен и постъпвайте с разбиране!+   Бог се възцари над народите.+Бог е седнал на своя свят престол.+   Водачите на народите се събират+с народа на Авраамовия Бог,+защото онези, които са като щитове за земята, принадлежат на Бога.+Той се е издигнал много нависоко.+

Бележки под линия