Псалм 121:1-8

Песен за изкачванията. 121  Ще вдигна очи към планините.+Откъде ще дойде помощ за мене?+   Помощта ми е от Йехова,+Творецът на небето и земята.+   Той няма да позволи кракът ти да се подхлъзне.+Онзи, който те пази, няма да задреме.+   Ето, няма да задреме, нито да заспи+Онзи, който пази Израил.+   Йехова те пази.+Йехова е твоя сянка+ от дясната ти страна.+   Слънцето няма да ти навреди денем,+нито луната нощем.+   Йехова ще те пази от всяко бедствие,+ще пази твоята душа.+   Йехова ще те пази във всичко, което правиш,+от сега и до безпределни времена.+

Бележки под линия