Псалм 59:1-17

Към главния музикант. „Не погубвай!“ Псалм на Давид. Миктам*. Когато Саул изпрати хора да наблюдават къщата на Давид, за да го убият.+ 59  О, Боже мой, избави ме от враговете ми,+защити ме от онези, които се надигат против мене!+   Избави ме от вършещите зло,+спаси ме от онези, които носят кръвна вина!   Защото ето, те дебнат душата ми,+силни мъже ме нападат,+макар че не съм извършил никакво престъпление, нито грях, о, Йехова.+   Макар че нямам прегрешение, те се събират тичешком и се подготвят да ми навредят.+Стани, когато те призовавам, и виж!+   Ти, Йехова, Боже на небесните войнства, си Богът на Израил.+О, събуди се и насочи вниманието си към всички народи!+Не проявявай благоволение към нито един от злите предатели!+ (Села)   Те се връщат вечер,+лаят като кучета+ и обикалят из града.+   Ето, устата им бълва зли думи,+на устните им има мечове,+понеже те казват: „Кой ни чува?“+   Но ти, Йехова, ще се смееш над тях,+ще се присмееш на всички народи.+   Сило моя, очите ми ще са обърнати към тебе,+Бог е моето убежище на високо място.+ 10  Богът, който проявява милост* към мене, ще ме посрещне,+Бог ще ми позволи да тържествувам над враговете си.+ 11  Не ги убивай, та моят народ да не забрави това,+но със силата си ги принуди да се скитат,+покори ги, о, Йехова, щите наш,+ 12  заради греха на устата им, заради думите на устните им!+И нека те бъдат уловени в собствената си гордост+за проклятията и лъжите, които повтарят непрекъснато! 13  В гняв ги довърши,+довърши ги, за да ги няма,и нека знаят, че Бог владее над Яков, до краищата на земята!+ (Села) 14  Нека те се връщат вечер,нека лаят като кучета и обикалят из града!+ 15  Нека се скитат насам–натам, търсейки храна,+нека останат гладни и без място, където да нощуват!+ 16  А аз ще възпявам силата ти,+на сутринта ще разказвам радостно за твоята милост*.+Защото за мене ти си убежище на високо място,+място, където да избягам в деня на своето нещастие.+ 17  Сило моя, ще те възхвалявам с песен,+защото Бог е моето убежище на високо място. Бог проявява милост* към мене.+

Бележки под линия

Виж Пс 16, надписът, бел. под линия.
Или: „лоялна любов“. Виж Би 19:19, бел. под линия.
Или: „лоялна любов“.
Или: „лоялна любов“.