Псалм 18:1-50

Към главния музикант. От Давид, служителят на Йехова, който изпя тази песен на Йехова в деня, когато Йехова го избави от ръцете на всички негови врагове и от ръката на Саул.+ Той каза следното: 18  Ще те обичам, о, Йехова, сило моя!+   Йехова е моята канара, моята крепост и моят Избавител.+Моят Бог е моята скала, при него ще намеря убежище.+Той е моят щит, рогът* на спасението ми, моето убежище на високо място.+   Ще призова Йехова, който е достоен за възхвала,+и ще бъда избавен от враговете си.+   Въжетата на смъртта ме оплетоха,+негодници* като буйни води всяваха ужас в мене.+   Въжетата на гроба* ме омотаха,+примките на смъртта се изпречиха пред мене.+   В бедата си призовавах Йеховаи виках към своя Бог за помощ.+От храма си той чу гласа ми+и до ушите му стигна моят вик за помощ, отправен към него.+   Земята се разтресе и разлюля,+основите на планините се разклатиха,+разтресоха се, защото той се разгневи.+   Дим излезе от ноздрите му и от устата му — огън, който поглъща,+горящи въглени се сипеха от него.   Той наклони небесата и слезе.+Под краката му имаше тъмни облаци. 10  Той пристигна на херувим*, долетя,+дойде светкавично на крилата на един дух*.+ 11  Той направи тъмнината свое скривалище+и навсякъде около себе си като свой шатърпостави черни дъждовни облаци.+ 12  От блясъка на светкавиците пред него се движеха облаците му,+сипеха се градушка и горящи въглени.+ 13  Йехова загърмя в небесата,+Всевишният издигна своя глас,+изсипа градушка и горящи въглени. 14  Изпращаше стрели, за да ги разпръсне,+мяташе мълнии, за да ги хвърли в смут.+ 15  Речните корита се показаха+и основите на земята се откриха+от твоето порицание, Йехова, от силното дихание на твоите ноздри.+ 16  От високо той протегна ръка, хвана ме+и ме извади от дълбоките води.+ 17  Той ме избави от силния ми враг+и от онези, които ме мразят, защото бяха по–силни от мене.+ 18  Надигнаха се срещу мене в деня на моето бедствие,+но Йехова стана моя опора.+ 19  Той ме изведе на просторно място,+избави ме, понеже имах неговото благоволение.+ 20  Йехова ме възнаграждава според моята праведност,+отплаща ми според чистотата на моите ръце,+ 21  защото се придържах към пътищата на Йехова+и не извърших зло, отстъпвайки от своя Бог.+ 22  Всичките му съдебни решения са пред мене,+няма да отдалеча от себе си неговите постановления.+ 23  Ще бъда безгрешен* пред него,+ще се пазя да не извърша прегрешение.+ 24  Нека Йехова ми отплати според моята праведност,+според чистотата на ръцете ми пред неговите очи.+ 25  С онзи, който е лоялен, ти ще постъпваш лоялно,+с безгрешния човек — безгрешно.+ 26  Към онзи, който се пази чист, ти ще бъдеш чист,+а онзи, който е нечестен, ще надхитриш.+ 27  Ти спасяваш угнетените хора,+а надменните очи унижаваш.+ 28  Ти, Йехова, запалваш моя светилник,+моят Бог осветява тъмнината ми.+ 29  С твоя помощ мога да се изправя срещу разбойническа дружина,+с помощта на своя Бог мога и стена да изкача.+ 30  Пътят на истинския Бог е съвършен,+словото на Йехова е чисто.+Той е щит за всички, които намират убежище при него.+ 31  Защото кой е Бог освен Йехова?+И кой е скала освен нашия Бог?+ 32  Истинският Бог ме препасва здраво със сила,+той ще направи пътя ми съвършен,+ 33  защото ми дава крака като на кошута+и ми помага да стоя на високи за мене места.+ 34  Той учи ръцете ми да воюват,+ръцете ми обтягат меден лък.+ 35  Ти ми даваш своя щит на спасение+и десницата ти ме подкрепя,+твоето смирение ме възвеличава.+ 36  Ти разширяваш пътя за стъпките ми+и краката ми няма да се колебаят.+ 37  Ще преследвам враговете си и ще ги настигна,няма да се върна, докато не бъдат унищожени.+ 38  Ще ги разбия напълно, за да не могат пак да станат,+ще паднат под краката ми.+ 39  Ти ще ме препашеш със сила, за да воювам,и ще събориш под мене онези, които се надигат срещу мене.+ 40  Ще накараш враговете ми да побягнат пред мене*+и аз ще унищожа* онези, които силно ме мразят.+ 41  Те викат за помощ, но спасител няма,+викат към Йехова, но той не им отговаря.+ 42  Ще ги стрия на прах като праха, носен от вятъра,+ще ги изхвърля като улична кал.+ 43  Ти ще ме избавиш от упреците на народа,+ще ме поставиш като глава на народите.+Народ, който не познавах, ще ми служи,+ 44  веднага щом чуе за мене, ще ми се покори.+Чужденци ще идват при мене, пълзейки.+ 45  Чужденците ще вехнати треперейки, ще излизат от укрепленията си.+ 46  Жив е Йехова!+ Нека бъде благословена моята Скала,+нека бъде възвеличен Богът на моето спасение!+ 47  Истинският Бог отмъщава заради мене,+покорява народите пред мене.+ 48  Той ме спасява от разярените ми врагове.+Ти ще ме извисиш над онези, които се надигат против мене,+ще ме избавиш от насилника.+ 49  Затова ще те възхвалявам сред народите, о, Йехова,+и ще прославям името ти с песен.+ 50  Той извършва велики дела на спасение за своя цар+и проявява милост* към своя помазаник,+към Давид и към неговото потомство до безпределни времена.+

Бележки под линия

Виж 1Ца 2:1, бел. под линия.
Буквално: „велиал (безполезност)“.
На еврейски: „шео̀л“, общият гроб на човешкия род. Виж Приложение № 8.
Виж Би 3:24, бел. под линия.
Или: „на крилата на вятъра“.
Виж Би 6:9, бел. под линия.
Или: „Ще ми дадеш врата на враговете ми“.
Буквално: „ще накарам да замлъкнат“.
Или: „лоялна любов“. Виж Би 19:19, бел. под линия.