THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 7 năm 2015

Số này có những bài học từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 27 tháng 9 năm 2015.

Họ tình nguyện đến—Nga

Hãy xem kinh nghiệm của các anh chị độc thân cũng như đã kết hôn chuyển đến Nga để phụng sự ở nơi có nhu cầu lớn hơn. Họ đã học cách nương cậy nơi Đức Giê-hô-va nhiều hơn!

Góp phần làm tăng vẻ đẹp của địa đàng thiêng liêng

Địa đàng thiêng liêng và đền thờ thiêng liêng có giống nhau không? Phao-lô đã nhìn thấy “địa đàng” nào trong “trời thứ ba”?

Phụng sự Đức Giê-hô-va trong “những ngày gian-nan”

Làm sao bạn có thể giữ đức tin mạnh và tích cực phụng sự Đức Giê-hô-va? Hãy xem các tôi tớ lớn tuổi thời Kinh Thánh đã phụng sự Đức Chúa Trời cách vui mừng.

“Anh em sắp được giải cứu”!

Thông điệp nào sẽ được loan báo sau khi hoạn nạn lớn bắt đầu? Điều gì sẽ xảy ra với những người được xức dầu trong thời gian đó?

Ai để ý đến việc bạn làm có quan trọng không?

Gương của Bết-sa-lê-ên và Ô-hô-li-áp giúp chúng ta hiểu một sự thật trọng yếu: Đức Giê-hô-va để ý đến việc chúng ta làm, ngay cả khi dường như không ai khác để ý.

Hãy giữ lòng trung thành với Nước Đức Chúa Trời

Tín đồ đạo Đấng Ki-tô có thể rèn luyện bản thân như thế nào để trung thành với Đức Giê-hô-va và Nước của ngài?

Đây là nơi thờ phượng của chúng ta

Làm thế nào chúng ta tỏ lòng tôn trọng những nơi thờ phượng? Việc xây cất và bảo trì Phòng Nước Trời được tài trợ ra sao?

Bạn có biết?

Kinh Thánh nói một số khu vực ở Đất Hứa được bao phủ bởi rừng. Phần lớn vùng đất này ngày nay không có rừng, vậy những điều Kinh Thánh nói có đúng không?