TỈNH THỨC! Tháng 5 năm 2013 | Làm người cha tốt—Như thế nào?

Nhiều người cha thấy gia đình và chính họ được lợi ích khi làm theo nguyên tắc Kinh Thánh.

Quan sát thế giới

Đề tài bao gồm: Việc xóa đói, căng thẳng ở nơi làm việc, và không khí ở thành phố Trung Quốc.

BÀI TRANG BÌA

Làm người cha tốt—Như thế nào?

Xem xét năm nguyên tắc Kinh Thánh có thể giúp bạn trở thành người cha yêu thương và cân bằng.

PHỎNG VẤN

“Tôi tin chắc sự sống do Đức Chúa Trời thiết kế”

Xem tại sao nhà khoa học thay đổi quan điểm về Kinh Thánh, thuyết tiến hóa và nguồn gốc sự sống.

XÂY ĐẮP TỔ ẤM

Làm sao tránh lời gây tổn thương?

Bạn có thể làm gì nếu lời gây tổn thương đã ảnh hưởng đến tình nghĩa vợ chồng?

ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI

Đến thăm Indonesia

Tìm hiểu về văn hóa và phong tục của dân tộc thân thiện, kiên nhẫn và hiếu khách này.

QUAN ĐIỂM KINH THÁNH

Tài liệu khiêu dâm

Nếu muốn làm Đức Chúa Trời vui lòng, hãy xem quan điểm của ngài về tài liệu khiêu dâm.

MỘT SỰ THIẾT KẾ?

Thị giác mờ của nhện nhảy

Nhện này tính khoảng cách như thế nào? Tại sao các nhà nghiên cứu muốn mô phỏng kỹ thuật của nó?

Các phần đáng chú ý khác

Làm sao đối phó với vấn đề sức khỏe? (Phần 1)

Bốn bạn trẻ chia sẻ về điều giúp họ đối phó với vấn đề sức khỏe và giữ tinh thần tích cực.

Lót và gia đình ông—Truyện tranh

Tải bài này, và xem bạn có thể rút ra bài học nào từ Lót và gia đình ông.