Mathaio 8:1-34

8  Fa a sena go fologa kwa thabeng boidiidi jo bogolo jwa mo sala morago.  Mme, bona! monna yo o nang le lepero+ a tla mme a obama fa pele ga gagwe, a re: “Morena, fa fela o batla, o ka mphepafatsa.”  Ka jalo, ya re a otlolola seatla sa gagwe, a mo ama, a re: “Ke a batla. Phepafadiwa.”+ Mme ka yone nako eo lepero la gagwe la tlosiwa.+  Go tswa foo Jesu a mo raya a re: “Tlhokomela gore o se bolelele ope,+ mme tsamaya, o ye go ipontsha moperesiti,+ o bo o ise tshupelo ya mpho+ e Moshe a e laoletseng, ka boikaelelo jwa gore e nne bosupi mo go bone.”  E rile a tsena mo Kaperenama,+ modiredi wa masole a tla kwa go ene, a mo rapela  a re: “Rra, motlhanka wa me o laditswe mo ntlong ke go swa ditokololo, o tlhokofadiwa mo go botlhoko.”  A mo raya a re: “Fa ke fitlha koo ke tla mo alafa.”  Fa modiredi wa masole a araba a re: “Rra, ga ke monna yo o tshwanelwang ke gore wena o tsene kafa tlase ga borulelo jwa me, bua lefoko fela mme motlhanka wa me o tla fola.  Gonne le nna ke motho yo o tlhomilweng kafa tlase ga taolo, yo ke nang le masole kafa tlase ga me, mme ke raya leno ke re, ‘Tsena mo tseleng!’+ mme le tsena mo tseleng, mme le lengwe ke re, ‘Tla!’ mme le a tla, le motlhanka wa me ke re, ‘Dira seno!’ mme a se dire.” 10  Ya re Jesu a utlwa seo, a gakgamala mme a raya ba ba mo setseng morago a re: “Ke lo bolelela boammaaruri, Ga ke ise ke bone tumelo e kgolo jaana+ mo go ope mo Iseraele. 11  Mme ke a lo bolelela ka re ba le bantsi go tswa kwa dikarolong tsa botlhaba le kwa dikarolong tsa bophirima+ ba tla tla mme ba nne ka go sekama fa tafoleng le Aborahame le Isake le Jakobe mo bogosing+ jwa magodimo;+ 12  fa bana ba bogosi+ bone ba tla latlhelwa kwa lefifing kwa ntle. Ke gone koo selelo sa bone le phuranyo ya meno a bone di tla nnang gone.”+ 13  Foo Jesu a raya modiredi wa masole a re: “Tsamaya. Fela jaaka e ntse e le tumelo ya gago, a go go diragalele jalo.”+ Mme motlhanka wa monna a fola ka yone nako eo. 14  Mme Jesu, e rile a tla mo ntlong ya ga Petere, a bona mogogwadie+ a letse fa fatshe a tshwerwe ke letshoroma.+ 15  Jalo a ama seatla sa gagwe,+ mme letshoroma la mo tlogela, mme a nanoga a simolola go mo direla.+ 16  Fa go sena go nna maitseboa, batho ba mo tlisetsa batho ba le bantsi ba ba laolwang ke madimona; mme a leleka meya ka lefoko, a ba a alafa botlhe ba ba neng ba le mo seemong se se maswe; 17  gore go tle go diragadiwe se se neng sa buiwa ka Isaia moporofeti, go twe: “Ene ka boene o ne a tsaya dipobolo tsa rona a ba a rwala malwetse a rona.”+ 18  E rile Jesu a bona boidiidi go mo dikologa, a ntsha taelo ya gore ba tloge ba ye kwa moseja.+ 19  Mme mokwadi mongwe a tla mme a mo raya a re: “Moruti, ke tla go sala morago gongwe le gongwe fela kwa o tla tlogang o ya gone.”+ 20  Mme Jesu a mo raya a re: “Diphokoje di na le mengobo le dinonyane tsa legodimo di na le dintlhaga, mme Morwa motho ga a na gope kwa a ka latsang tlhogo ya gagwe gone.”+ 21  Foo yo mongwe wa barutwa a mo raya a re: “Morena, ntetla pele ke tsamaye ke ye go fitlha rre.” 22  Jesu a mo raya a re: “Nna o ntshale morago, mme o lese baswi ba fitlhe baswi ba bone.”+ 23  E rile a palama mokoro,+ barutwa ba gagwe ba mo sala morago. 24  Jaanong, bona! ga tsoga khuduego e kgolo mo lewatleng, mo mokoro o neng o apesiwa ke makhubu; le fa go ntse jalo, ene o ne a robetse.+ 25  Mme ba tla ba mo tsosa,+ ba re: “Morena, re boloke, re tloga re nyelela!” 26  Mme a ba raya a re: “Ke ka ntlha yang lo le boboi, lona ba lo nang le tumelo e potlana?”+ Go tswa foo, ya re a nanoga, a kgalema diphefo le lewatle, mme ga nna tshisibalo e kgolo.+ 27  Jalo banna bano ba gakgamala mme ba re: “Ke motho wa mofuta ofe yono,+ yo le eleng diphefo le lewatle di mo utlwang?” 28  E rile a fitlha kwa moseja, mo nageng ya Bagadara,+ a kgatlhantshiwa ke banna ba babedi ba ba laolwang ke madimona+ ba tswa mo mabitleng a kgakologelo, ba le bogale bo sa tlwaelegang, mo go neng go se na ope yo o nang le bopelokgale jwa go feta ka tsela eo. 29  Mme, bona! ba goa thata, ba re: “Re dirang ka wena, Morwa Modimo?+ A o tlile fano go tla go re tlhokofatsa+ pele ga nako e e tlhomilweng?”+ 30  Mme sekgala se seleele go tswa mo go bone go ne go na le serapa sa dikolobe tse dintsi di fula. 31  Jalo madimona a simolola go mo rapela, a re: “Fa o re leleka, re romele mo serapeng sa dikolobe.”+ 32  Jalo a a raya a re: “Tsamayang!” A tswa mme a ya mo dikolobeng; mme, bona! serapa sotlhe sa thelesegela ka lepawa sa wela mo lewatleng, sa swela mo metsing.+ 33  Mme badisa ba tshaba mme, ya re ba tsena mo motseng, ba bega sengwe le sengwe, go akaretsa le tiragalo ya banna ba ba laolwang ke madimona. 34  Mme, bona! motse otlhe wa phuthega go kgatlhantsha Jesu; mme fa ba sena go mmona, ba mo emelela ka tlhoafalo gore a tswe mo dikgaolong tsa bone.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase