Mathaio 20:1-34

20  “Gonne bogosi jwa magodimo bo tshwana le monna, mong wa ntlo, yo o neng a tswa go sa le phakela go ya go thapela tshimo ya gagwe ya mofine badiri.+  E rile a sena go dumalana le badiri gore o tla ba naya denario ka letsatsi,+ a ba romela kwa tshimong ya gagwe ya mofine.  Ya re a tswa gape mo e ka nnang ka ura ya boraro,+ a bona ba bangwe ba eme ba sa dire sepe kwa marekisetsong;+  mme bao a ba raya a re, ‘Le lona, yang kwa tshimong ya mofine, mme le fa e le eng se se siameng ke tla se lo naya.’  Jalo ba tsamaya. A tswa gape mo e ka nnang ka ura ya borataro+ le ya borobongwe+ mme a dira ka tsela e e tshwanang.  La bofelo, mo e ka nnang ka ura ya bolesome le bongwe a tswa mme a fitlhela ba bangwe ba eme, mme a ba raya a re, ‘Ke ka ntlha yang fa lo ntse lo eme fano letsatsi lotlhe lo sa dire sepe?’  Ba mo raya ba re, ‘Ke ka gonne ga go na ope yo o re thapileng.’ A ba raya a re, ‘Le lona yang kwa tshimong ya mofine.’+  “E rile go nna maitseboa,+ mong wa tshimo ya mofine a raya monna wa gagwe yo o tshwereng taolo a re, ‘Bitsa badiri mme o ba duele dituelo tsa bone,+ go simolola ka wa bofelo go ya go wa ntlha.’  E rile banna ba ura ya bolesome le bongwe ba tla, ba amogela denario mongwe le mongwe. 10  Jalo, e rile ba ntlha ba tla, ba swetsa ka gore ba tlile go amogela mo go oketsegileng; mme le bone ba amogela tuelo ka selekanyo sa denario. 11  Ya re ba e amogela ba simolola go ngongoregela mong wa ntlo+ 12  mme ba re, ‘Bano ba bofelo ba dirile tiro ya ura e le nngwe fela; le fa go ntse jalo o dirile gore ba lekane le rona ba re neng ra itshokela mokgweleo wa letsatsi le mogote o o fisang!’ 13  Mme fa a fetola mongwe wa bone a re, ‘Mogaetsho, ga ke go direle phoso epe. O dumalane le nna ka denario, ga ke re?+ 14  Tsaya se e leng sa gago o tsamaye. Ke batla go naya yono wa bofelo fela jaaka ke go neile.+ 15  A ga go kafa molaong gore ke dire se ke batlang go se dira ka dilo tsa me? Kgotsa a leitlho la gago le boikepo+ ka gonne nna ke le molemo?’ 16  Ka tsela eno ba bofelo ba tla nna ba ntlha, le ba ntlha ba bofelo.”+ 17  Ya re jaanong Jesu a tloga a tlhatlogela kwa Jerusalema, a tseela barutwa ba ba lesome le bobedi+ kwa thoko mme a ba raya mo tseleng a re: 18  “Bonang! Re tlhatlogela kwa Jerusalema, mme Morwa motho o tla neelwa baperesiti ba bagolo le bakwadi, mme ba tla mo atlholela loso,+ 19  ba bo ba mo neye batho ba ditšhaba gore ba sotle ka ene le gore ba mo kgwathise le gore ba mmapole,+ mme ka letsatsi la boraro o tla tsosiwa.”+ 20  Go tswa foo mmaagwe bomorwa Sebede+ a mo atamela a na le bomorwawe, a obama e bile a kopa sengwe mo go ene.+ 21  A mo raya a re: “O batlang?” Ene a mo raya a re: “Ntsha taelo gore bomorwaake ba babedi bano ba nne, yo mongwe kafa seatleng sa gago sa moja mme yo mongwe kafa go sa molema, mo bogosing jwa gago.”+ 22  Jesu fa a araba a re: “Lona banna ga lo itse se lo se kopang. A lo ka nwa senwelo+ se ke tlogang ke se nwa?” Ba mo raya ba re: “Re ka se nwa.” 23  A ba raya a re: “Eleruri lo tla nwa senwelo sa me,+ mme go nna kafa seatleng sa me sa moja mono le kafa go sa molema ga se ga me go go aba, mme ke ga ba ba go baakanyeditsweng ke Rre.”+ 24  E rile ba ba lesome ba bangwe ba utlwa ka seno, ba galefela bakaulengwe bano ba babedi.+ 25  Mme Jesu, ya re a ba biletsa kwa go ene, a re: “Lo a itse gore babusi ba ditšhaba ba rena mo go bone le banna ba bagolo ba dirisa taolo mo go bone.+ 26  Ga go a nna jalo mo go lona; mme le fa e le mang yo o batlang go nna mogolo mo go lona o tshwanetse go nna modiredi+ wa lona, 27  mme le fa e le mang yo o batlang go nna wa ntlha mo go lona o tshwanetse go nna motlhanka+ wa lona. 28  Fela jaaka Morwa motho a ne a tla, e seng go direlwa, fa e se go direla+ le go ntsha moya wa gagwe e le thekololo gore a bone ba le bantsi.”+ 29  Jaanong ya re ba tswa mo Jeriko+ boidiidi jo bogolo jwa mo sala morago. 30  Mme, bona! banna ba babedi ba ba foufetseng ba ntse go bapa le tsela, e rile ba utlwa gore Jesu o ne a feta foo, ba goa, ba re: “Morena, re utlwele botlhoko, Morwa Dafide!”+ 31  Mme boidiidi jwa ba bolelela bo gagamaditse gore ba didimale; le fa go ntse jalo ba goela kwa godimo go feta, ba re: “Morena, re utlwele botlhoko, Morwa Dafide!”+ 32  Jalo Jesu a ema, a ba bitsa mme a re: “Lo batla ke lo direla eng?” 33  Ba mo raya ba re: “Morena, a matlho a rona a bulege.”+ 34  Jesu ka a tlhotlheletsega go tlhomoga pelo,+ a ama matlho a bone, mme ka yone nako eo ba kgona go bona, mme ba mo sala morago.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase