Mathaio 11:1-30

11  Jaanong e rile Jesu a sena go naya barutwa ba gagwe ba ba lesome le bobedi ditao, a bolola go tswa koo a ya go ruta le go rera kwa metseng ya bone.+  Mme Johane, ka a ne a utlwile a le mo kgolegelong+ kaga ditiro tsa ga Keresete, a romela ka barutwa ba gagwe  mme a mo raya a re: “A o Yo O Tlang, kgotsa a re tshwanetse go lebelela o sele?”+  Fa Jesu a araba a ba raya a re: “Tsenang mo tseleng mme lo begele Johane se lo se utlwang le se lo se bonang:  Difofu di bona gape,+ le ditlhotsa+ di a tsamayatsamaya, balepero+ ba a ntlafadiwa le bosusu+ ba a utlwa, mme baswi+ ba a tsosiwa, le bahumanegi ba bolelelwa dikgang tse di molemo;+  mme go itumela yo o sa boneng sepe mo go nna se se dirang gore motho a kgotšwe.”+  Fa bano ba ne ba le mo tseleng, Jesu a raya boidiidi mabapi le Johane a re: “Ke eng se lo neng lo tswetse kwa nageng go ya go se bona?+ Lotlhaka lo lo heheutlwang ke phefo?+  Ke eng, he, se lo neng lo tswetse go ya go se bona? Motho yo o apereng diaparo tse di boleta? Ee, ba ba apereng diaparo tse di boleta ba mo matlong a dikgosi.+  Mme tota, ke ka ntlha yang fa lo ne lo tswa? Go bona moporofeti? Ee, ke a lo bolelela, yono e bile o gaisa moporofeti+ thata. 10  Yono ke ene yo go kwadilweng kaga gagwe go twe, ‘Bona! Nna ka bonna ke romela morongwa wa me fa pele ga sefatlhego sa gago, yo o tla baakanyang tsela ya gago kwa pele ga gago!’+ 11  Ammaaruri ke a lo raya, Mo go ba ba tsetsweng ke basadi+ ga go ise go tsosiwe yo mogolo go feta Johane Mokolobetsi; mme motho yo mmotlanyana mo bogosing+ jwa magodimo o mogolo go mo feta. 12  Mme go tswa malatsing a ga Johane Mokolobetsi go fitlha jaanong bogosi jwa magodimo ke mokgele o batho ba gagamalelang kwa go one, mme ba ba gagamalelang pele ba a bo gapa.+ 13  Gonne botlhe, Baporofeti le Molao, ba ne ba porofeta go fitlha ka Johane;+ 14  mme fa lo batla go go amogela, Ene ka boene ke ‘Elija yo o laoletsweng go tla.’+ 15  A yo o nang le ditsebe a reetse.+ 16  “Ke tla bapisa kokomana eno+ le mang? E tshwana le bana ba babotlana ba ba ntseng mo marekisetsong ba ba goang dithaka tsa bone,+ 17  ba re, ‘Re ne ra lo leletsa folutu, mme lo ne lwa se ka lwa bina; re ne ra lela, mme lo ne lwa se ka lwa ititaya ka go hutsafala.’+ 18  Ka tsela e e tshwanang, Johane o ne a tla a sa je le fa e le go nwa,+ le fa go ntse jalo batho ba re, ‘O na le ledimona’; 19  Morwa motho ruri o ne a tla a ja e bile a nwa,+ le fa go ntse jalo batho ba re, ‘Bonang! Monna yo o jang bobe le yo o lemaletseng go nwa beine, tsala ya bakgethisi le baleofi.’+ Le fa go ntse jalo, botlhale bo supiwa bo siame ke ditiro tsa jone.”+ 20  Go tswa foo a simolola go kgoba metse e bontsi jwa ditiro tsa gagwe tsa maatla di neng di diragaletse mo go yone, ka gonne e ne ya se ka ya ikwatlhaya:+ 21  “A bo go latlhega wena, Korasina! A bo go latlhega wena, Bethesaida!+ ka gonne fa ditiro tsa maatla tse di neng tsa diragala mo go lona di ka bo di diragetse kwa Ture le Sidona, ba ka bo ba ikwatlhaile bogologolo tala ba le mo letseleng la kgetsi le mo meloreng.+ 22  Ka gone ke a lo raya, Ture le Sidona ba tla itshoka segolo ka Letsatsi la Katlholo+ go na le lona.+ 23  Mme wena, Kaperenama,+ a gongwe o tla godisediwa kwa legodimong? O tla fologela+ kwa Hadese;+ ka gonne fa ditiro tsa maatla tse di neng tsa diragala mo go wena di ne di diragetse kwa Sodoma, e ka bo e le teng go fitlha mo go lone letsatsi leno. 24  Ka gone ke a lo raya, Lefatshe la Sodoma le tla itshoka segolo ka Letsatsi la Katlholo go na le lona.”+ 25  Ka nako eo Jesu a bua jaana fa a araba: “Ke go baka phatlalatsa, Rara, Morena wa legodimo le lefatshe, ka gonne o fitlhetse ba ba botlhale le ba ba bonokopela dilo tseno mme o di senoletse masea.+ 26  Ee, Wena Rara, ka gonne go dira jalo e ne ya nna tsela e e amogelwang ke wena. 27  Dilo tsotlhe ke di neilwe ke Rre,+ mme ga go ope yo o itseng Morwa ka botlalo fa e se Rara,+ le gone ga go ope yo o itseng Rara ka botlalo fa e se Morwa le ope yo Morwa a ratang go mo mo senolela.+ 28  Tlang mo go nna, lona lotlhe ba lo dirang ka natla le ba lo imelwang,+ mme ke tla lo lapolosa. 29  Rwalang jokwe+ ya me mme lo ithute mo go nna,+ gonne ke bonolo+ e bile ke boikokobetso mo pelong, mme lo tla bonela meya ya lona tapologo.+ 30  Gonne jokwe ya me e bopelonomi le morwalo wa me o motlhofo.”

Dintlha Tse di Kwa Tlase