Mathaio 4:1-25

4  Foo Jesu a gogelwa ke moya kwa nageng+ go ya go raelwa+ ke Diabolo.  Fa a sena go itima dijo malatsi a le masome a manè le masigo a le masome a manè,+ a utlwa a tshwerwe ke tlala.  Gape, Moraedi+ a tla mme a mo raya a re: “Fa e le gore o morwa Modimo,+ raya maje ano o re a fetoge dinkgwe.”  E rile a fetola a re: “Go kwadilwe ga twe, ‘Motho o tshwanetse go tshela, e seng ka senkgwe se le sosi, fa e se ka lefoko lengwe le lengwe le le tswang ka molomo wa ga Jehofa.’”+  Foo Diabolo a mo tsaya a ya le ene kwa motseng o o boitshepo,+ a mo emisa mo setlhoeng sa tempele  a mo raya a re: “Fa e le gore o morwa Modimo, ipiriganyetse kwa tlase;+ gonne go kwadilwe ga twe, ‘O tla naya baengele ba gagwe taelo kaga gago, mme ba tla go tshwara ka diatla, gore le fa e le ka nako epe o se ka wa itaaganya lonao lwa gago le leje+ lepe.’”  Jesu a mo raya a re: “Gape go kwadilwe ga twe, ‘O se ka wa leka Jehofa Modimo wa gago.’”+  Gape Diabolo a mo tsaya a ya le ene kwa thabeng e e kwa godimo ka tsela e e sa tlwaelegang, a mmontsha magosi otlhe a lefatshe+ le kgalalelo ya one,  mme a mo raya a re: “Dilo tseno tsotlhe ke tla di go naya+ fa o ka wela fa fatshe mme wa nkobamela.”+ 10  Foo Jesu a mo raya a re: “Tsamaya, Satane! Gonne go kwadilwe ga twe, ‘Jehofa Modimo wa gago ke ene yo o tshwanetseng go mo obamela,+ e bile ke ene a le esi+ yo o tshwanetseng go mo direla tirelo e e boitshepo.’”+ 11  Foo Diabolo a mo tlogela,+ mme, bona! baengele ba tla mme ba simolola go mo direla.+ 12  Jaanong e rile a utlwa gore Johane o ne a tshwerwe,+ a tswa a ya kwa Galalea.+ 13  Gape, fa a sena go tloga kwa Nasaretha, a tla mme a aga mo Kaperenama+ go bapa le lewatle mo dikgaolong tsa Sebulone le Nafetali, 14  gore go tle go diragadiwe se se neng sa buiwa ka Isaia moporofeti, a re: 15  “Wena lefatshe la Sebulone le lefatshe la Nafetali, go bapa le tsela ya lewatle, kwa moseja ga Joredane, Galalea+ wa ditšhaba! 16  batho ba ba ntseng mo lefifing+ ba ne ba bona lesedi+ le legolo, mme fa e le ka ba ba ntseng mo lefatsheng la moriti wa loso, lesedi+ le ne la ba tlhabela.”+ 17  Go tloga ka nako eo go ya pele Jesu a simolola go rera a re: “Ikwatlhayeng,+ gonne bogosi+ jwa magodimo bo atametse.” 18  Ya re a tsamaya go bapa le lewatle la Galalea a bona bana ba motho ba babedi, Simone+ yo o bidiwang Petere+ le Anderea morwarraagwe, ba digela letlowa la go tshwara ditlhapi kwa tlase mo lewatleng, gonne e ne e le batshwara ditlhapi. 19  A ba raya a re: “Ntshalang morago, mme ke tla lo dira batshwari ba batho.”+ 20  Ba tlogela matlowa+ ka yone nako eo, ba mo sala morago. 21  Ya re a tswelela gape a tswa koo a bona ba bangwe ba babedi+ ba e neng e le bana ba motho, Jakobe morwa Sebede+ le Johane morwarraagwe, ba le mo mokorong le Sebede rraabone, ba rokaganya matlowa a bone, mme a ba bitsa. 22  Ba tlogela mokoro le rraabone ka yone nako eo, ba mo sala morago. 23  Go tswa foo a tsamayatsamaya mo Galalea+ yotlhe,+ a ruta mo disinagogeng+ tsa bone a rera dikgang tse di molemo tsa bogosi e bile a alafa bolwetse+ jwa mofuta mongwe le mongwe le bokoa jwa mofuta mongwe le mongwe mo bathong. 24  Mme pego kaga gagwe ya tswela kwa Siria+ yotlhe; mme ba mo tlisetsa botlhe ba ba mo seemong se se maswe,+ ba ba neng ba tshwenngwa ke malwetse a a farologaneng le ditlhokofatso, batho ba ba laolwang ke madimona le ba ba nang le bolwetse jwa go karalala+ le ba ba suleng ditokololo, mme a ba alafa. 25  Ka gone boidiidi jo bogolo jwa mo sala morago go tswa kwa Galalea+ le Dekapolise le Jerusalema+ le Judea le go tswa kwa moseja ga Joredane.

Dintlha Tse di Kwa Tlase