Mathaio 23:1-39

23  Go tswa foo Jesu a bua le boidiidi le barutwa ba gagwe,+ a re:  “Bakwadi+ le Bafarasai ba ipeile mo setulong sa ga Moshe.+  Jalo dilo tsotlhe tse ba di lo bolelelang,+ lo di dire lo bo lo di boloke, mme lo se ka lwa dira kafa ditirong tsa bone,+ gonne ba a bua mme ba bo ba sa dire.  Ba bofa merwalo e e boima ba bo ba e pega mo magetleng a batho,+ mme bone ka bobone ga ba rate le go e sutisa ka monwana wa bone.+  Ditiro tsotlhe tse ba di dirang ba di dira gore ba bonwe ke batho;+ gonne ba atolosa dikgetsinyana [tse di nang le dikwalo]+ tse ba di rwalang e le tshireletso, e bile ba lelefatsa makantsa+ a diaparo tsa bone.  Ba rata mafelo a a tlhomologileng thata+ mo dijong tsa maitseboa le ditulo tse di kwa pele mo disinagogeng,+  le ditumediso+ mo marekisetsong le go bidiwa Rabi ke batho.+  Mme lona, lo se ka lwa bidiwa Rabi, gonne moruti wa lona o mongwe,+ mme lona lotlhe lo bakaulengwe.  Mo godimo ga moo, lo se ka lwa bitsa ope rraalona mo lefatsheng, gonne Rraalona o mongwe,+ Wa selegodimo. 10  Le gone lo se ka lwa bidiwa ‘baeteledipele,’ gonne Moeteledipele wa lona o mongwe, e bong Keresete. 11  Mme yo mogolo thata mo go lona o tshwanetse go nna modiredi wa lona.+ 12  Le fa e le mang yo o ikgodisang o tla kokobediwa,+ mme le fa e le mang yo o ikokobetsang o tla godisiwa.+ 13  “A bo go latlhega lona, bakwadi le Bafarasai, baitimokanyi! ka gonne lo tswalela+ batho bogosi jwa magodimo; gonne lona+ ka bolona ga lo tsene, le gone ga lo letle ba ba tsenang go tsena. 14  —— 15  “A bo go latlhega lona, bakwadi le Bafarasai, baitimokanyi!+ ka gonne lo ralala lewatle le lefatshe le le omeletseng go sokolola motho a le mongwe, mme fa a sokologa lo mo dira yo o lebanweng ke Gehena go menagane gabedi go feta lona. 16  “A bo go latlhega lona, bagogi ba ba foufetseng,+ ba lo reng, ‘Fa ope a ikana ka tempele, ga se sepe; mme fa ope a ikana ka gouta ya tempele, o molato.+ 17  Dieleele le difofu! Totatota, ke eng se segolwane, a ke gouta kgotsa ke tempele e e itshepisitseng gouta?+ 18  Gape, ‘Fa ope a ikana ka sebeso, ga se sepe; mme fa ope a ikana ka mpho e e mo go yone, o molato.’ 19  Difofu! Totatota, ke eng se segolwane, a ke mpho kgotsa ke sebeso+ se se itshepisang mpho? 20  Jalo yo o ikanang ka sebeso o ikana ka sone le ka dilo tsotlhe tse di mo go sone; 21  le yo o ikanang ka tempele o ikana ka yone le ka ene yo o nnang mo go yone;+ 22  le yo o ikanang ka legodimo o ikana ka setulo sa bogosi sa Modimo+ le ka ene yo o ntseng mo go sone. 23  “A bo go latlhega lona, bakwadi le Bafarasai, baitimokanyi! ka gonne lo ntsha nngwesomeng+ ya minte le dile le kumina, mme lo itlhokomolositse dilo tse di bokete segolo tsa Molao, e leng, tshiamiso+ le kutlwelobotlhoko+ le boikanyegi.+ Dilo tseno go ne go patelesega gore di dirwe, le fa go ntse jalo go sa tlhokomologiwe dilo tse dingwe. 24  Bagogi ba ba foufetseng,+ ba lo tlhotlhang montsana+ mme lo kodumetsa kamela!+ 25  “A bo go latlhega lona, bakwadi le Bafarasai, baitimokanyi! ka gonne lo ntlafatsa bokafantle jwa senwelo+ le jwa sejana, mme mo teng di tletse kgapo+ le go tlhoka tekatekano. 26  Mofarasai ke wena yo o foufetseng,+ ntlafatsa pele bokafateng jwa senwelo+ le jwa sejana, gore bokafantle jwa sone le jone bo tle bo nne phepa. 27  “A bo go latlhega lona, bakwadi le Bafarasai, baitimokanyi!+ ka gonne lo tshwana le diphupu tse di tshasitsweng kalaka,+ tse kafa ntle eleruri di bonalang di le dintle mme mo teng di tletse marapo a batho ba ba suleng le boitshekologo jwa mofuta mongwe le mongwe. 28  Ka tsela eo le lona, eleruri ka fa ntle, lo bonala lo siame mo bathong,+ mme mo teng lo tletse boitimokanyo le go tlhoka molao. 29  “A bo go latlhega lona, bakwadi le Bafarasai, baitimokanyi!+ ka gonne lo aga diphupu tsa baporofeti e bile lo kgabisa mabitla a kgakologelo a basiami,+ 30  lo bo lo re, ‘Fa re ne re le mo malatsing a borraaronamogologolwane, re ka bo re sa nna batlhakanedi le bone mo mading a baporofeti.’+ 31  Jalo lo naya bosupi ka lona gore lo bana ba bao ba neng ba bolaya baporofeti.+ 32  Ka gone, he, tlatsang selekanyo+ sa borraalonamogologolwane. 33  “Dinoga, bana ba dinoga tse di botlhole,+ lo tla tshaba jang katlholo ya Gehena?+ 34  Ka lebaka leno, jaanong ke lo romelela+ baporofeti le batho ba ba botlhale le batlhatlheledi ba batho.+ Bangwe ba bone lo tla ba bolaya+ lo bo lo ba bapola, mme bangwe ba bone lo tla ba kgwathisa+ mo disinagogeng tsa lona lo bo lo ba bogisa go tswa motseng go ya motseng o mongwe; 35  gore madi otlhe a a siameng a a tsholotsweng mo lefatsheng a tle mo go lona,+ go tloga ka madi a ga Abele+ yo o siameng+ go fitlha ka madi a ga Sekarea morwa Barakia, yo lo neng lwa mmolaela fa gare ga lefelo le le boitshepo le sebeso.+ 36  Ammaaruri ke a lo raya, Dilo tseno tsotlhe di tla tlela kokomana eno.+ 37  “Jerusalema wee, Jerusalema wee, mmolai wa baporofeti+ le mokgobotletsi+ wa ba ba rometsweng kwa go ene,+—a bo ke ne ka batla gantsi jang ne go phutha bana ba gago mmogo, ka tsela e koko e namagadi e phuthelang dikokwana tsa yone mmogo ka fa tlase ga diphuka tsa yone!+ Mme lo ne lwa se ka lwa go batla.+ 38  Bonang! Ntlo+ ya lona e tlogeletswe lona.+ 39  Gonne ke a lo raya ka re, Ga lo na go mpona ka gope go tloga jaanong go fitlha lo re, ‘Go sego yo o tlang ka leina la ga Jehofa!’”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase