Mathaio 15:1-39

15  Go tswa foo Bafarasai le bakwadi ba tla kwa go Jesu ba tswa Jerusalema,+ ba re:  “Ke ka ntlha yang fa barutwa ba gago ba tlola ngwao ya batho ba dinako tsa pele? Ka sekai, ga ba tlhape diatla tsa bone fa ba tloga baa ja dijo.”+  Fa a fetola a ba raya a re: “Ke ka ntlha yang fa le lona lo tlola taelo ya Modimo ka ntlha ya ngwao ya lona?+  Ka sekai, Modimo o ne a re, ‘Tlotla rrago le mmago’;+ a ba a re, ‘A yo o gobololang rraagwe kgotsa mmaagwe a swe.’+  Mme lona lwa re, ‘Le fa e le mang yo o rayang rraagwe kgotsa mmaagwe a re: “Le fa e le eng se ke nang le sone se o ka bonang molemo mo go nna ka sone ke mpho e e tshwaetsweng Modimo,”  ga aa tshwanela go tlotla rraagwe ka gope.’+ Mme jalo lo dirile lefoko la Modimo lefela ka ntlha ya ngwao ya lona.+  Baitimokanyi+ ke lona, Isaia+ o ne a porofeta kaga lona sentle, fa a ne a re,  ‘Batho bano ba ntlotla ka dipounama tsa bone, le fa go ntse jalo pelo ya bone e katogetse kgakala le nna.+  Ba nna ba nkobamelela lefela, ka gonne ba ruta ditaelo tsa batho ba re ke dithuto tsa motheo.’”+ 10  Foo a biletsa boidiidi fa gaufi mme a ba raya a re: “Reetsang mme lo tlhaloganye:+ 11  Ga se se se tsenang mo molomong wa motho se se mo leswafatsang; mme se se tswang mo molomong wa motho ke sone se se mo leswafatsang.”+ 12  Go tswa foo barutwa ba tla mme ba mo raya ba re: “A o a itse gore Bafarasai ba ne ba kgotšwa fa ba utlwa se o neng o se bua?”+ 13  Fa a fetola a re: “Semela sengwe le sengwe se Rre wa selegodimo a sa se jalang se tla kumolwa.+ 14  A ba kgopisege. Ke bagogi ba ba foufetseng. Jaanong, fa motho yo o foufetseng a goga motho yo o foufetseng, ba tla wela mo kgatamping mmogo.”+ 15  Fa Petere a araba a mo raya a re: “Re tlhalosetse+ setshwantsho seno ka papamalo.” 16  Foo a re: “A le lona ga lo ise lo tlhaloganye+ le jaanong? 17  A ga lo lemoge gore sengwe le sengwe se se tsenang mo molomong se fetela pele kwa maleng mme se ntshediwe mo teng ga mosele wa maswe? 18  Le fa go ntse jalo, dilo tse di tswang mo molomong di tswa mo pelong, mme dilo tseo di leswafatsa motho.+ 19  Ka sekai, mo pelong go tswa dikakanyo tse di boikepo,+ dipolao, maakafalo, dikgokafalo, bogodu, ditshupo tsa maaka, ditlhapatso.+ 20  Tseno ke dilo tse di leswafatsang motho; mme go ja dijo ka diatla tse di sa tlhapiwang ga go leswafatse motho.”+ 21  Ya re Jesu a tloga koo, jaanong a tswa a ya kwa dikarolong tsa Ture le Sidona.+ 22  Mme, bona! mosadi mongwe wa Mofonikia+ yo o tswang kwa dikgaolong tseo a tswa mme a goela kwa godimo, a re: “Nkutlwele botlhoko,+ Morena, Morwa Dafide. Morwadiake o tsenwe ke madimona tota.” 23  Mme o ne a se ka a bua lefoko go mo araba. Jalo barutwa ba gagwe ba tla mme ba simolola go mo kopa ba re: “Mo leleke; ka gonne o nnetse go goa kafa morago ga rona.” 24  Fa a araba a re: “Ke ne ke sa romelwa kwa go bape fa e se kwa dinkung tse di latlhegileng tsa ntlo ya Iseraele.”+ 25  Fa mosadi yono a tla a simolola go obama fa pele ga gagwe, a re: “Morena, nthuse!”+ 26  Fa a araba a re: “Ga go a siama go tsaya senkgwe sa bana se bo se latlhelelwa dintšanyana.” 27  A re: “Ee, Morena; mme tota dintšanyana ruri di ja matlhotlhora a a wang mo tafoleng ya beng ba tsone.”+ 28  Foo Jesu fa a mo fetola a re: “Mosadi, tumelo ya gago e kgolo; a go go diragalele jaaka o eletsa.” Mme morwadie a fola go tloga ka nako eo go ya pele.+ 29  Jesu a kgabaganya naga go tswa koo, morago ga moo a tla gaufi le lewatle la Galalea,+ mme, fa a sena go tlhatlogela kwa thabeng,+ a nna koo. 30  Mme boidiidi jo bogolo jwa mo atamela, bo na le batho ba ba tlhotsang, ba ba golafetseng, ba ba foufetseng, ba ba dimumu, le ba bantsi ba ba ka tsela e sele, mme ba ba latlhela fela fa dinaong tsa gagwe, mme a ba alafa;+ 31  mo boidiidi bo neng jwa gakgamala fa bo bona dimumu di bua le ditlhotsa di tsamaya le difofu di bona, mme ba galaletsa Modimo wa Iseraele.+ 32  Mme Jesu a biletsa barutwa ba gagwe kwa go ene a re:+ “Ke utlwa ke tlhomogela boidiidi jono pelo,+ ka gonne e setse e le malatsi a le mararo ba ntse le nna mme ga ba na se ba ka se jang; ga ke batle go ba naya tsela ba sa ja sepe. Gongwe ba ka felelwa ke thata mo tseleng.” 33  Le fa go ntse jalo, barutwa ba mo raya ba re: “Mo lefelong le le se nang batho leno re tlile go bona kae dinkgwe tse di lekaneng go kgorisa boidiidi jo bogolo mo go kana?”+ 34  Foo Jesu a ba raya a re: “Lo na le dinkgwe di le kae?” Ba re: “Di supa, le ditlhatswana di le mmalwa.” 35  Jalo, fa a sena go laya boidiidi jono gore bo nne ka go sekama fa fatshe, 36  a tsaya dinkgwe tse supa tseno le ditlhapi mme, fa a sena go leboga, a di ngathoganya mme a simolola go di abela barutwa, barutwa le bone ba di abela boidiidi.+ 37  Botlhe ba ja ba bo ba kgora, mme ba tsaya diroto di supa tsa mofago tse di tletseng e le manathwana a a setseng.+ 38  Mme ba ba jang e ne e le banna ba le dikete tse nnè, kwantle ga basadi le bana ba babotlana. 39  Labofelo, fa a sena go naya boidiidi tsela, a tsena mo mokorong mme a tla mo dikgaolong tsa Magadana.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase