Mathaio 7:1-29

7  “Tlogelang go atlhola+ gore lo tle lo se ka lwa atlholwa;  gonne katlholo e lo atlholang ka yone, lo tla atlholwa+ ka yone; le selekanyo se lo lekanyang ka sone, ba tla lo lekanyetsa+ ka sone.  Ka jalo, ke ka ntlha yang fa o leba lotlhaka lo lo mo leitlhong la mokaulengwe wa gago, mme o sa akanyetse tlhomeso e e mo leitlhong la gago?+  Kgotsa o ka raya jang mokaulengwe wa gago wa re, ‘Ntetlelela gore ke ntshe lotlhaka mo leitlhong la gago’; fa, bona! tlhomeso e le mo leitlhong la gago?+  Moitimokanyi! Santlha ntsha tlhomeso e e mo leitlhong la gago, mme ke gone o tla bonang sentle kafa o ka ntshang ka gone lotlhaka mo leitlhong la mokaulengwe wa gago.  “Lo se ka lwa naya dintša+ se se boitshepo, le gone lo se ka lwa latlhela diperela tsa lona fa pele ga dikolobe, gore di tle di se ka le ka motlha tsa di gataka+ kafa tlase ga dinao tsa tsone mme tsa retologa tsa lo gagolaka.  “Nnang lo kope,+ mme lo tla newa; nnang lo senke, mme lo tla bona; nnang lo kokote,+ mme lo tla bulelwa.  Gonne mongwe le mongwe yo o kopang o a amogela,+ le mongwe le mongwe yo o senkang o a bona, le mongwe le mongwe yo o kokotang o tla bulelwa.  Eleruri, motho ke mang mo go lona yo fa morwawe+ a mo kopa senkgwe—ga a na go mo naya leje, ga ke re? 10  Kgotsa, gongwe, o tla kopa tlhapi—ga a na go mo naya noga, ga ke re? 11  Jalo, fa lona, le mororo lo le boikepo,+ lo itse kafa lo ka nayang bana ba lona dimpho tse di molemo ka gone, a bo Rraalona yo o kwa magodimong a tla naya bogolo jang ne dilo tse di molemo+ ba ba mo kopang! 12  “Jalo, dilo tsotlhe tse lo batlang batho ba di lo direla,+ le lona lo tshwanetse go di ba direla ka tsela e e tshwanang; tota e bile, seno, ke se se kaiwang ke Molao le Baporofeti.+ 13  “Tsenang ka kgoro e tshesane;+ ka gonne tsela e e isang tshenyegong e atlhame e bile e bulegile, mme ba ba tsenang ka yone ba bantsi; 14  fa kgoro e e isang botshelong yone e le tshesane le tsela e pitlagane, mme ba ba e bonang ba le mmalwa.+ 15  “Itiseng mo baporofeting ba maaka+ ba ba tlang mo go lona ba le mo diaparong tsa dinku,+ mme mo teng e le diphiri tse di garolakang.+ 16  Lo tla ba lemoga ka maungo+ a bone. Le ka motlha batho ga ba ke ba kgetla morara mo mitlweng kgotsa difeige mo mesitlwasitlwaneng, ga ke re?+ 17  Ka tsela e e tshwanang setlhare sengwe le sengwe se se molemo se ungwa leungo le le molemo, mme setlhare sengwe le sengwe se se bodileng se ungwa leungo le le se nang mosola;+ 18  setlhare se se molemo ga se ka ke sa ungwa leungo le le se nang mosola, le gone setlhare se se bodileng ga se ka ke sa ungwa leungo le le molemo. 19  Setlhare sengwe le sengwe se se sa ungweng leungo le le molemo se a rengwa mme se latlhelwa mo molelong.+ 20  Ka jalo, ruri lo tla lemoga batho bao ka maungo a bone.+ 21  “Ga se mongwe le mongwe yo o nthayang a re, ‘Morena, Morena,’ yo o tla tsenang mo bogosing jwa magodimo, mme yo o dirang+ thato ya ga Rre yo o kwa magodimong o tla tsena. 22  Ba le bantsi ba tla nthaya mo letsatsing leo ba re, ‘Morena, Morena,+ a re ne ra se ka ra porofeta ka leina la gago, ra ba ra leleka madimona ka leina la gago, ra ba ra dira ditiro di le dintsi tse di maatla ka leina la gago?’+ 23  Mme le fa go ntse jalo foo ke tla ba bolelela ke re: Ga ke ise nke ke lo itse!+ Tlogang fa go nna, lona ba lo dirang ka go tlhoka molao.+ 24  “Jalo mongwe le mongwe yo o utlwang mafoko ano a me a ba a a dira o tla tshwantshanngwa le monna yo o botlhale, yo o neng a aga ntlo ya gagwe mo lefikeng.+ 25  Mme pula ya tshologa le merwalela ya tla le diphefo tsa foka tsa itaaka ntlo eo, mme ya se ka ya wela, gonne e ne e thailwe mo lefikeng. 26  Go feta moo, mongwe le mongwe yo o utlwang mafoko ano a me mme a sa a dire+ o tla tshwantshanngwa le monna yo o seeleele,+ yo o neng a aga ntlo ya gagwe mo motlhabeng. 27  Mme pula ya tshologa le merwalela ya tla le diphefo tsa foka tsa itaaka ntlo+ eo mme ya wela, mme go gosomana ga yone go ne go le go golo.”+ 28  Jaanong e rile Jesu a fetsa mafoko ano, phelelo ya nna gore boidiidi bo ne jwa tshwarwa ke kgakge+ ka ntlha ya tsela ya gagwe ya go ruta; 29  gonne o ne a ba ruta jaaka motho a na le taolo,+ e seng jaaka bakwadi ba bone.

Dintlha Tse di Kwa Tlase