Mathaio 2:1-23

2  Fa Jesu a sena go tsalwa kwa Bethelehema+ wa Judea mo malatsing a ga Herode+ kgosi, bona! balepadinaledi+ ba ba tswang kwa dikarolong tsa botlhaba ba tla kwa Jerusalema,  ba re: “O kae yo o tsetsweng e le kgosi+ ya Bajuda? Gonne re ne ra bona naledi+ ya gagwe fa re ne re le kwa botlhaba, mme re tlile go obama fa pele ga gagwe.”  Fa Kgosi Herode a utlwa seno a fuduega, le Jerusalema yotlhe ya fuduega le ene;  mme e rile a phutha baperesiti botlhe ba bagolo le bakwadi ba batho a ba botsa gore Keresete o ne a tshwanetse go tsalelwa kae.  Ba mo raya ba re: “Kwa Bethelehema+ wa Judea; gonne go kwadilwe jaana ka moporofeti,  ‘Mme wena, wena Bethelehema+ wa lefatshe la Juda, ga o motse o e seng wa sepe ka gope mo gare ga balaodi ba Juda; gonne mo go wena go tla tswa molaodi,+ yo o tla disang+ batho ba me, Iseraele.’”  Foo Herode a bitsa balepadinaledi ka sephiri mme a tlhomamisa ka kelotlhoko mo go bone nako e naledi e bonetseng ka yone;  mme, e rile a ba roma kwa Bethelehema, a re: “Tsamayang lo batle ngwana yo mmotlana yono ka kelotlhoko, mme fa lo sena go mmona boang lo mpegele, gore le nna ke tle ke ye ke obame fa pele ga gagwe.”+  E rile ba sena go utlwa kgosi, ba tsena mo tseleng; mme, bona! naledi e ba neng ba e bone fa ba ne ba le kwa botlhaba+ ya tsamaya kwa pele ga bone, go fitlha e tla go ema fa godimo ga fa ngwana yo mmotlana a neng a le gone. 10  E rile ba bona naledi ba ipela fela thata. 11  Mme e rile ba tsena mo ntlong ba bona ngwana yo mmotlana a na le Marea mmaagwe, mme, ba wela fa fatshe, ba obama fa pele ga gagwe. Gape ba ne ba bula matlotlo a bone mme ba mo naya dimpho, gouta le lebano le mera. 12  Le fa go ntse jalo, ka gonne ba ne ba neilwe tlhagiso ya bomodimo+ mo torong gore ba se ka ba boela kwa go Herode, ba tswa ba ya kwa nageng ya bone ka tsela e nngwe. 13  Fa ba sena go tloga, bona! moengele wa ga Jehofa+ a bonala mo torong kwa go Josefa, a re: “Nanoga, tsaya ngwana yo mmotlana le mmaagwe o tshabele mo Egepeto, mme o nne koo go fitlha ke go naya lefoko; gonne Herode o tloga a batla ngwana yo mmotlana yono gore a mo senye.” 14  Jalo a nanoga a tsaya ngwana yo mmotlana le mmaagwe go le bosigo mme a tswa a ya mo Egepeto, 15  a nna koo go fitlha Herode aa swa, gore go diragadiwe+ se se neng sa buiwa ke Jehofa ka moporofeti wa gagwe, a re: “Ke ne ka bitsa morwaake ka mo ntsha kwa Egepeto.”+ 16  Foo Herode, ka a bona gore o ne a forilwe ke balepadinaledi, a galefa thata, mme a roma gore basimane botlhe ba ba mo Bethelehema le dikgaolo tsotlhe tsa yone ba bolawe, go tloga ka ba ba nang le dingwaga di le pedi go ya kwa tlase, go ya ka nako e a neng a e tlhomamisitse ka kelotlhoko mo balepadinaleding.+ 17  Foo go ne ga diragadiwa se se neng sa buiwa ka Jeremia moporofeti, a re: 18  “Lentswe le ne la utlwiwa kwa Rama,+ e le go lela le go kuruetsa thata; e ne e le Ragele+ a lelela bana ba gagwe, mme o ne a sa batle go amogela kgomotso, ka gonne ga ba tlhole ba le gone.” 19  E rile Herode a sena go swa, bona! moengele wa ga Jehofa a bonala mo torong+ kwa go Josefa kwa Egepeto 20  mme a re: “Nanoga, tsaya ngwana yo mmotlana le mmaagwe mme o tsene mo tseleng o ye mo lefatsheng la Iseraele, gonne ba ba neng ba senka moya wa ngwana yo mmotlana yono ba sule.” 21  Jalo a nanoga mme a tsaya ngwana yo mmotlana le mmaagwe a tsena mo lefatsheng la Iseraele. 22  E rile a utlwa gore Arekelao o ne a busa e le kgosi ya Judea mo boemong jwa ga rraagwe e bong Herode, a boifa go ya koo. Mo godimo ga moo, ka a ne a neilwe tlhagiso ya bomodimo mo torong,+ a tswa a ya mo karolong ya naga ya Galalea,+ 23  mme a tla a nna mo motseng o o bidiwang Nasaretha,+ gore go tle go diragadiwe se se neng sa buiwa ka baporofeti ga twe: “O tla bidiwa Monasaretha.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase