Mathaio 12:1-50

12  Mo pakeng eo Jesu a ralala masimo a dijo tsa ditlhaka ka sabata.+ Barutwa ba gagwe ba tshwarwa ke tlala mme ba simolola go kgetla diako tsa dijo tsa ditlhaka ba ja.+  Fa Bafarasai ba bona seno ba mo raya ba re:+ “Bona! Barutwa ba gago ba dira se go seng kafa molaong go se dira ka sabata.”+  A ba raya a re: “A ga lo a bala se Dafide a neng a se dira fa ene le banna ba ba neng ba na le ene ba ne ba tshwarwa ke tlala?+  Kafa a neng a tsena mo ntlong ya Modimo ka gone mme ba ja dinkgwe tsa neo,+ selo se go neng go se kafa molaong+ gore a se je, le fa e le ba ba neng ba na le ene, fa e se baperesiti fela?+  Kgotsa, a ga lo a bala mo Molaong+ gore ka bosabata baperesiti mo tempeleng ba tshwara sabata jaaka e e seng boitshepo mme ba tswelela ba se na molato?+  Mme ke a lo bolelela ka re selo se segolo go feta tempele+ se fano.  Le fa go ntse jalo, fa lo ne lo tlhalogantse gore seno se rayang, ‘Ke batla kutlwelobotlhoko,+ mme e seng setlhabelo,’+ lo ka bo lo sa bona molato ba ba se nang molato.  Gonne Morwa motho+ ke ene Morena wa sabata.”+  Fa a sena go tloga kwa lefelong leo a tsena mo sinagogeng ya bone; 10  mme, bona! monna mongwe yo o omeletseng seatla!+ Jalo ba mmotsa ba re, “A go kafa molaong go alafa ka sabata?” gore ba tle ba bone sengwe se ba ka mo latofatsang ka sone.+ 11  A ba raya a re: “Ke motho ofe mo go lona yo e ka reng a na le nku e le nngwe mme, fa e wela mo kgatamping+ ka sabata, a se kitlang a e tshwara a bo a e ntsha?+ 12  Jalo, a bo motho a le botlhokwa jang go feta nku!+ Jalo go kafa molaong go dira selo se se molemo ka sabata.” 13  Go tswa foo a raya monna yono a re: “Otlolola seatla sa gago.” Mme a se otlolola, mme sa fola sa itekanela sentle jaaka seatla se sengwe.+ 14  Mme Bafarasai ba tswa mme ba gakololana kaga gagwe gore ba tle ba mo mmolaye.+ 15  E re ka Jesu a ne a itse seno, a tswa koo. Ba le bantsi le bone ba mo sala morago, mme a ba alafa botlhe,+ 16  mme a ba laela a gagamaditse gore ba se ka ba dira gore a bonatshege;+ 17  gore go tle go diragadiwe se se neng sa buiwa ka Isaia moporofeti, yo o neng a re: 18  “Bona! Motlhanka+ wa me yo ke neng ka mo tlhopha, moratwa wa me,+ yo moya wa me o mo amogetseng! Ke tla tsenya moya wa me mo go ene,+ mme o tla tlhalosetsa ditšhaba se tshiamiso e leng sone. 19  Ga a na go tatalala,+ le fa e le go goela kwa godimo, le gone ope ga a na go utlwa lentswe la gagwe mo ditseleng tse di atlhameng. 20  Ga go na lotlhaka lope lo lo phitsegileng lo a tla lo tšhwetlang, e bile ga go na mogala ope wa lodi o o ntshang mosi fela o a tla o timang,+ go fitlha a lere tshiamiso+ ka katlego. 21  Eleruri, ditšhaba di tla solofela mo leineng la gagwe.”+ 22  Foo ba mo tlisetsa monna yo o laolwang ke madimona, a foufetse e bile a le semumu; mme a mo alafa, mo monna yo o semumu yono a neng a bua a ba a bona. 23  Ebu, boidiidi jotlhe bo ne jwa tseega maikutlo fela thata mme jwa re:+ “A yono gongwe e ka tswa e se Morwa Dafide?”+ 24  Ya re Bafarasai ba utlwa seno, ba re: “Motho yono o leleka madimona ka ntlha ya ga Belesebube, mmusi wa madimona.”+ 25  Ka a itse dikakanyo tsa bone,+ a ba raya a re: “Bogosi bongwe le bongwe jo bo kgaoganeng ka bojone bo a kgakgabala,+ le motse mongwe le mongwe kgotsa ntlo e e kgaoganeng ka boyone ga e na go ema. 26  Ka yone tsela eo, fa Satane a leleka Satane, o kgaogane ka boene; bogosi jwa gagwe bo tla ema jang, he? 27  Mo godimo ga moo, fa ke leleka madimona ka Belesebube,+ bomorwalona bone ba a leleka ka mang? Ke gone ka moo ba tla nnang baatlhodi ba lona. 28  Mme fa e le gore ke ka moya wa Modimo ke lelekang madimona, bogosi jwa Modimo ruri bo tlile mo go lona.+ 29  Kgotsa motho ope o ka tlhasela jang ntlo ya monna yo o nonofileng a ba a gapa dithoto tsa gagwe tse di ka sutisiwang, fa a sa bofe monna yo o nonofileng pele? Mme go tswa foo o tla gapa ntlo ya gagwe.+ 30  Yo o seng mo letlhakoreng la me o kgatlhanong le nna, mme yo o sa phutheng le nna o a gasamisa.+ 31  “Ka lebaka leno ke lo raya ke re, Batho ba tla itshwarelwa boleo jwa mofuta mongwe le mongwe le tlhapatso, mme go tlhapatsa moya ga go na go itshwarelwa.+ 32  Ka sekai, le fa e le mang yo o buang lefoko kgatlhanong le Morwa motho, o tla itshwarelwa;+ mme le fa e le mang yo o buang kgatlhanong le moya o o boitshepo, ga a na go itshwarelwa, nnyaa, e seng mo tsamaisong eno ya dilo le fa e le mo go e e tla tlang.+ 33  “Lo ka dira setlhare gore se nne molemo le maungo a sone a nne molemo kgotsa lo ka dira setlhare gore e nne se se bodileng le maungo a sone e nne a a bodileng; gonne setlhare se itsiwe ka maungo a sone.+ 34  Lona bana ba dinoga tse di botlhole,+ lo ka bua jang dilo tse di molemo, mme lo le boikepo?+ Gonne molomo o bua se se tletseng mo pelong.+ 35  Motho yo o molemo o ntsha dilo tse di molemo mo letlotlong la gagwe le le molemo,+ mme motho yo o boikepo ene o ntsha dilo tse di boikepo mo letlotlong la gagwe le le boikepo.+ 36  Ke a lo bolelela ka re lefoko lengwe le lengwe le le se nang mosola le batho ba le buang, ba tla ikarabela+ ka ga lone ka Letsatsi la Katlholo; 37  gonne ka mafoko a gago o tla bolelwa o le yo o siameng, e bile ka mafoko a gago o tla bonwa molato.”+ 38  Go tswa foo bangwe ba bakwadi le Bafarasai ba mo araba ba re: “Moruti, re batla go bona sesupo mo go wena.”+ 39  Fa a fetola a ba raya a re: “Kokomana e e boikepo le e e akafalang+ e nna e senka sesupo, mme ga go na sesupo se e tla se newang fa e se sesupo sa ga Jona moporofeti.+ 40  Gonne fela jaaka Jona+ a ne a le mo mpeng ya tlhapi e kgolo thata malatsi a le mararo le masigo a le mararo, jalo Morwa motho+ o tla nna mo pelong ya lefatshe+ malatsi a le mararo le masigo a le mararo.+ 41  Batho ba Ninife ba tla ema mo katlholong le kokomana eno+ mme ba tla e bona molato;+ ka gonne ba ne ba ikwatlhaya ka ntlha ya se Jona+ o neng a se rera, mme, bona! sengwe se se fetang Jona se fano. 42  Kgosigadi ya borwa+ e tla tsosiwa mo katlholong le kokomana eno mme e tla e bona molato; ka gonne e ne ya tla e tswa kwa mafelelong a lefatshe go tla go utlwa botlhale jwa ga Solomone, mme, bona! sengwe se se fetang Solomone se fano.+ 43  “Fa moya o o seng phepa o tswa mo mothong, o feta mo mafelong a a phaphaletseng o batla lefelo la go ikhutsa, mme ga o le bone.+ 44  Go tswa foo wa re, ‘Ke tla boela kwa ntlong ya me e ke neng ka fuduga mo go yone’; mme fa o goroga o e fitlhela e se na ope mme e feetswe e le phepa e bile e kgabisitswe. 45  Go tswa foo o tsena mo tseleng mme o tsaya meya e le supa e sele e e boikepo go o feta o bo o tsamaya le yone, mme, fa e sena go tsena mo teng, e nna moo; mme maemo a bofelo a motho yoo a nna maswe go feta a ntlha.+ Ke kafa go tla nnang ka gone le ka kokomana eno e e boikepo.”+ 46  Ya re a sa ntse a bua le boidiidi, bona! mmaagwe le bomorwarraagwe+ ba ema kwa ntle ba batla go bua le ene. 47  Jalo mongwe a mo raya a re: “Bona! Mmaago le bomorwarrago ba eme kwa ntle, ba batla go bua le wena.” 48  Ya re a araba a raya yo o mmolelelang a re: “Mmè ke mang, le bomorwarre ke bomang?”+ 49  Mme ya re a otlololela seatla sa gagwe kwa barutweng ba gagwe, a re: “Bona! Mmè le bomorwarre!+ 50  Gonne le fa e le mang yo o dirang thato ya ga Rre yo o kwa legodimong, ene yoo ke morwarre, le kgaitsadiake, le mmè.”

Dintlha Tse di Kwa Tlase