Mathaio 28:1-20

28  Morago ga sabata, fa bosa bo sa ka letsatsi la ntlha la beke, Marea Magadalena le Marea yo mongwe ba tla go bona phupu.+  Mme, bona! thoromo e kgolo ya lefatshe e ne e diragetse; gonne moengele wa ga Jehofa o ne a fologile kwa legodimong a atametse e bile a pitikolotse leje, mme a ntse mo go lone.+  Ponalo ya gagwe ya kafa ntle e ne e tshwana le logadima,+ le diaparo tsa gagwe di le ditshweu jaaka kapoko.+  Ee, ka ntlha ya go mmoifa balebeledi ba roroma mme ba nna jaaka batho ba ba suleng.  Moengele+ a raya basadi bano a re: “Lona lo se ka lwa boifa, gonne ke a itse gore lo batla Jesu+ yo o neng a bapotswe.  Ga a yo fano, gonne o tsositswe,+ jaaka a ne a bolela. Tlang, bonang lefelo le a neng a letse mo go lone.  Mme tsamayang ka bofefo lo bolelele barutwa ba gagwe gore o ne a tsosiwa+ mo baswing, mme, bonang! o lo etile pele go ya kwa Galalea;+ lo tla mmona koo. Bonang! Ke lo boleletse.”+  Jalo, ya re ba tswa mo lebitleng la kgakologelo ka bofefo, ka poifo le boipelo jo bogolo, ba taboga ba ya go begela barutwa ba gagwe.+  Mme, bona! Jesu a ba kgatlhantsha a ba a re: “Dumelang!” Ba atamela mme ba mo tshwara mo dinaong ba bo ba obama fa pele ga gagwe. 10  Go tswa foo Jesu a ba raya a re: “Se boifeng! Tsamayang, begelang bomorwarre,+ gore ba tle ba tswe ba ye kwa Galalea; mme ba tla mpona gone.” 11  Ya re ba ntse ba le mo tseleng, bona! bangwe ba badisa+ ba tsena mo motseng mme ba begela baperesiti ba bagolo dilo tsotlhe tse di neng di diragetse. 12  Mme fa bano ba sena go phuthega mmogo le banna ba bagolwane mme ba gakololane, ba naya masole ano dipapetlana tsa selefera tsa palo e e lekaneng+ 13  mme ba re: “Lo re, ‘Barutwa ba gagwe+ ba ne ba tla go le bosigo mme ba mo utswa fa re ntse re robetse.’ 14  Mme fa seno se fitlha mo ditsebeng tsa molaodi, re tla mo tlhotlheletsa mme re tla lo golola mo matshwenyegong.” 15  Jalo ba tsaya dipapetlana tsa selefera mme ba dira jaaka ba lailwe; mme lefoko leno le anamiseditswe kgakala mo Bajudeng go fitlha mo go lone letsatsi leno. 16  Le fa go ntse jalo, barutwa ba ba lesome le bongwe ba ya kwa Galalea+ kwa thabeng koo Jesu a neng a ba rulaganyeditse gone, 17  mme e rile ba mmona ba obama, mme bangwe ba ne ba belaela.+ 18  Mme Jesu a atamela a ba a bua le bone, a re: “Taolo yotlhe+ ke e neilwe kwa legodimong le mo lefatsheng. 19  Jalo tsamayang mme lo dire batho ba ditšhaba+ tsotlhe barutwa,+ lo ba kolobetse+ mo leineng la Rara+ le la Morwa+ le la moya o o boitshepo,+ 20  lo ba rute+ go boloka+ dilo tsotlhe tse ke di lo laetseng.+ Mme, bonang! ke na le lona+ malatsi otlhe go fitlha bokhutlong jwa tsamaiso eno ya dilo.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase