Mathaio 24:1-51

24  Ya re jaanong Jesu a tloga, a tsena mo tseleng a tswa mo tempeleng, mme barutwa ba gagwe ba atamela go mmontsha dikago tsa tempele.+  Fa a arabela a ba raya a re: “A ga lo bone dilo tseno tsotlhe? Ammaaruri ke a lo raya ka re, Leje ga le kitla le tlogelwa ka gope fano le le mo godimo ga leje le lengwe mme le sa digelwa fa fatshe.”+  Ya re a ntse mo Thabeng ya Lotlhware, barutwa ba mo atamela kwa thoko, ba re: “Re bolelele, Dilo tseno di tla nna leng, mme sesupo e tla nna eng sa go nna gone ga gago+ le sa bokhutlo jwa tsamaiso eno ya dilo?”+  Fa Jesu a araba a ba raya a re: “Disang gore ope a se ka a lo tsietsa;+  gonne ba le bantsi ba tla tla mo motheong wa leina la me, ba re, ‘Ke nna Keresete,’ mme ba tla timetsa ba le bantsi.+  Lo tlile go utlwalela ka dintwa le dipego tsa dintwa; bonang gore lo se ka lwa tshoga. Gonne dilo tseno di tshwanetse go diragala, mme e be e ise e nne bokhutlo.+  “Gonne setšhaba se tla tsogologela setšhaba+ le bogosi bo tsogologele bogosi,+ mme go tla nna le ditlhaelo tsa dijo+ le dithoromo tsa lefatshe+ mo mafelong ka go latelana.  Dilo tseno tsotlhe ke tshimologo ya ditlhabi tsa tlalelo.  “Go tswa foo batho ba tla lo isa kwa pitlaganong+ e bile ba tla lo bolaya,+ mme lo tla nna ba ba tlhoilweng+ ke ditšhaba tsotlhe ka ntlha ya leina la me.+ 10  Go tswa foo, gape, ba le bantsi ba tla kgotšwa+ e bile ba tla okana e bile ba tla tlhoana.+ 11  Mme baporofeti ba le bantsi ba maaka+ ba tla tsoga ba bo ba timetsa ba le bantsi;+ 12  mme ka ntlha ya go oketsega ga go tlhoka molao+ lorato lwa ba le bantsi lo tla tsidifala.+ 13  Mme yo o itshokileng+ go ya bokhutlong ke ene yo o tla bolokwang.+ 14  Mme dikgang tse di molemo+ tseno tsa bogosi+ di tla rerwa mo lefatsheng lotlhe le le nang le banni gore e nne bosupi mo ditšhabeng tsotlhe;+ mme go tswa foo bokhutlo+ bo tla tla. 15  “Jalo, fa lo tshogana ka lo bona selo se se ferosang sebete+ se se bakang kgakgabalo, jaaka go buiwa ka sone ka Daniele moporofeti, se eme mo lefelong le le boitshepo,+ (a mmadi a dirise temogo,) 16  foo a ba ba kwa Judea ba tshabele+ kwa dithabeng. 17  A monna yo o kwa godimo ga ntlo a se ka a fologa a ya go ntsha dithoto mo ntlong ya gagwe; 18  mme a monna yo o kwa tshimong a se ka a boela kwa ntlong a ya go tsaya seaparo sa gagwe sa kafa ntle. 19  A bo go latlhega basadi ba ba ba imana le ba ba anyisang masea mo malatsing ao!+ 20  Nnang lo rapele gore go tshaba ga lona go se ka ga diragala ka nako ya mariga, le fa e le ka letsatsi la sabata; 21  gonne ka nako eo go tla nna le pitlagano e kgolo+ e e jaaka e e iseng e ko e nne fa e sale ka tshimologo ya lefatshe go fitlha jaanong,+ nnyaa, le gone e se kitla e nna gone gape. 22  Tota e bile, fa malatsi ao a ne a sa khutshwafadiwa, go ka bo go se na nama epe e e tla bolokwang; mme ka ntlha ya ba ba tlhophilweng+ malatsi ao a tla khutshwafadiwa.+ 23  “Foo fa mongwe a ka lo raya a re, ‘Bonang! Keresete ke yo,’+ kgotsa, ‘Ke yole!’ lo se ka lwa go dumela. 24  Gonne go tla tsoga bo Keresete ba maaka le baporofeti ba maaka+ mme ba tla dira ditshupo tse dikgolo+ le dikgakgamatso gore ba tsietsa, fa go kgonega, le eleng ba ba tlhophilweng.+ 25  Bonang! Ke lo tlhagisitse go sa le pele.+ 26  Jalo, fa batho ba lo raya ba re, ‘Bonang! O kwa nageng,’ lo se ka lwa tswa; ‘Bonang! O mo matlwaneng a a kwa teng,’ lo se ka lwa go dumela.+ 27  Gonne fela jaaka logadima+ lo tswa dikarolong tsa kwa botlhaba mme lo phatsimela kwa dikarolong tsa bophirima, go nna gone ga Morwa motho go tla nna jalo.+ 28  Gongwe le gongwe fela kwa setoto se gone, gone koo dintsu+ di tla phuthegela gone.+ 29  “Ka bonako fela morago ga pitlagano ya malatsi ao letsatsi le tla fifala,+ le ngwedi+ ga e na go ntsha lesedi la yone, mme dinaledi di tla wa di tswa kwa legodimong, le maatla a magodimo a tla reketlisiwa.+ 30  Mme go tswa foo sesupo sa Morwa motho+ se tla bonala kwa legodimong, mme go tswa foo ditso tsotlhe tsa lefatshe di tla ititaya di lela selelo sa khutsafalo,+ mme di tla bona Morwa motho a tla a le mo marung a legodimo ka maatla le kgalalelo e kgolo.+ 31  Mme o tla romela baengele ba gagwe ka modumo o mogolo wa terompeta,+ mme ba tla phutha ba ba tlhophilweng+ ba gagwe go tswa kwa diphefong tse nnè,+ go tswa kwa ntlheng e nngwe ya magodimo go ya kwa ntlheng e nngwe ya one. 32  “Jaanong ithuteng ntlha eno ka setlhare sa mofeige e le setshwantsho: Ka bonako fela fa kalana ya sone e nna nana mme e ntsha matlhare, lo a itse gore selemo se gaufi.+ 33  Ka tsela e e tshwanang le lona, fa lo bona dilo tseno tsotlhe, itseng gore o gaufi fa dikgorong.+ 34  Ammaaruri ke a lo raya ka re kokomana+ eno ga e na go feta ka gope go fitlha dilo tseno tsotlhe di diragala. 35  Legodimo le lefatshe di tla feta,+ mme mafoko a me ga a na go feta ka gope.+ 36  “Ka ga letsatsi leo le ura+ eo ga go na ope yo o itseng, le fa e le baengele ba magodimo kgotsa Morwa, fa e se Rara fela.+ 37  Gonne fela jaaka malatsi a ga Noa+ a ne a ntse, go nna gone ga Morwa motho go tla nna jalo.+ 38  Gonne fela jaaka ba ne ba ntse mo malatsing ao pele ga morwalela, baa ja e bile baa nwa, banna ba nyala le basadi ba neelwa nyalong, go fitlha ka letsatsi le Noa+ a tseneng mo teng ga araka ka lone;+ 39  mme ba se ka ba tsaya tsia go fitlha morwalela o tla o bo o ba gogola botlhe,+ go nna gone ga Morwa motho go tla nna jalo. 40  Ka nako eo banna ba babedi ba tla bo ba le kwa tshimong: yo mongwe o tla tsewa mme yo mongwe a tlogelwe; 41  basadi ba le babedi ba tla bo ba sila mo lelwaleng:+ yo mongwe o tla tsewa mme yo mongwe a tlogelwe.+ 42  Jalo, nnang lo disitse, ka gonne ga lo itse gore Morena wa lona o tla ka letsatsi lefe.+ 43  “Mme itseng selo se le sengwe, gore fa mong wa ntlo a ne a itsile gore legodu le tla ka tebelo efe,+ o ka bo a ne a nna a tsogile mme a se ka a letlelela gore go thubiwe mo ntlong ya gagwe. 44  Ka lebaka leno le lona itshupeng lo iketleeditse,+ ka gonne ka ura e lo sa akanyeng gore ke yone, Morwa motho o tla ka yone. 45  “Tota motlhanka yo o boikanyego le yo o botlhale+ ke mang yo mong wa gagwe a neng a mo tlhoma gore a okamele ba ntlo ya gagwe, go ba naya dijo tsa bone ka nako e e tshwanetseng?+ 46  Go itumela+ motlhanka yoo yo fa mong wa gagwe a goroga a mo fitlhelang a dira jalo! 47  Ammaaruri ke a lo raya, O tla mo tlhoma gore a okamele dilo tsa gagwe tsotlhe.+ 48  “Mme fa go direga gore motlhanka yo o bosula yoo a itheye mo pelong a re,+ ‘Mong wa me o a diega,’ 49  mme a simolola go itaya batlhankammogo le ene mme a ja a ba a nwa le matagwa a a padileng, 50  mong wa motlhanka yoo o tla tla ka letsatsi le a sa le lebelelang le ka ura+ e a sa e itseng, 51  mme o tla mo otlhaya ka bopeloethata jo bogolo thata+ e bile o tla mo laolela karolo le baitimokanyi. Ke gone koo selelo sa gagwe le phuranyo ya meno a gagwe di tla nnang gone.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase