Mathaio 16:1-28

16  Fano Bafarasai+ le Basadukae ba mo atamela, gore ba mo raele, ba mo kopa gore a ba bontshe sesupo se se tswang legodimong.+  Fa a fetola a ba raya a re: “[[Lo tlwaetse gore fa go nna maabanyane lo bo lo re, ‘Go tla nna bosa jo bontle, gonne loapi lo bohibidu jwa molelo’;  mme mo mosong, ‘Gompieno bosa bo tla nna tsiditsana, go le pula, gonne loapi lo bohibidu jwa molelo, mme lo lebega lo le letobo.’ Lo itse go phutholola ponalo ya loapi, mme ditshupo tsa metlha ga lo kgone go di phutholola.]]+  Kokomana e e boikepo le e e akafalang e nna e batla sesupo, mme ga go na sesupo se e tla se newang+ fa e se sesupo sa ga Jona.”+ Foo a tsamaya, a ba tlogela kwa morago.+  Jaanong barutwa ba kgabaganyetsa ka kwa moseja mme ba lebala go tsamaya ba tshotse dinkgwe.+  Jesu a ba raya a re: “Nnang lo butse matlho a lona lo bo lo dise sebediso sa Bafarasai le Basadukae.”+  Jalo ba simolola go akanya mo gare ga bone, ba re: “Ga re a ka ra tla ka dinkgwe dipe.”  E re ka Jesu a itse seno, a re: “Ke ka ntlha yang fa lo akanya jalo mo gare ga lona, ka gonne lo se na dinkgwe dipe, lona ba lo nang le tumelo e nnye?+  A ga lo ise lo bone ntlha, kgotsa a ga lo gakologelwe dinkgwe tse tlhano mo kgannyeng ya ba le dikete di le tlhano le gore lo ne lwa tsaya diroto di le kae?+ 10  Kgotsa dinkgwe di le supa mo kgannyeng ya ba le dikete di le nnè le gore lo ne lwa tsaya diroto tsa mofago di le kae?+ 11  Go tla jang gore lo bo lo sa lemoge gore ke ne ke sa bue le lona ka dinkgwe? Mme disang sebediso sa Bafarasai le Basadukae.”+ 12  Foo ba tlhaloganya gore o ne a re ba dise, e seng sebediso sa dinkgwe, mme thuto+ ya Bafarasai le Basadukae. 13  Jaanong e rile Jesu a sena go tla mo dikarolong tsa Kaesarea Filipi, a botsa barutwa ba gagwe a re: “Batho ba re Morwa motho ke mang?”+ 14  Ba re: “Bangwe ba re ke Johane Mokolobetsi,+ ba bangwe ba re Elija,+ gape ba bangwe ba re Jeremia kgotsa mongwe wa baporofeti.” 15  A ba raya a re: “Mme, lona lwa re ke mang?”+ 16  Fa Simone Petere a araba a re: “O Keresete,+ Morwa Modimo yo o tshedileng.”+ 17  Fa Jesu a arabela a mo raya a re: “Go itumela wena, Simone morwa Jona, ka gonne ga o a go senolelwa ke nama le madi, mme o go senoletswe ke Rre yo o kwa magodimong.+ 18  Gape, ke go raya ke re, O Petere,+ mme mo lefikeng leno+ ke tla aga phuthego ya me, mme dikgoro tsa Hadese+ ga di na go e fekeetsa.+ 19  Ruri ke tla go naya dilotlolo tsa bogosi jwa magodimo, mme le fa e le eng se o ka se bofang mo lefatsheng e tla nna selo se se bofilweng kwa magodimong, mme le fa e le eng se o ka se bofololang mo lefatsheng e tla nna selo se se bofolotsweng kwa magodimong.”+ 20  Go tswa foo a laela barutwa ba gagwe a gagamaditse gore ba se ka ba bolelela ope gore ke Keresete.+ 21  Go tswa ka nako eo go ya pele Jesu Keresete a simolola go bontsha barutwa ba gagwe gore o tshwanetse go ya Jerusalema mme a boge dilo di le dintsi go tswa mo banneng ba bagolwane le baperesiti ba bagolo le bakwadi, a ba a bolawe, mme a tsosiwe mo letsatsing la boraro.+ 22  Foo Petere a mo tseela kwa thoko mme a simolola go mo kgalema, a re: “Ikutlwele botlhoko, Morena; ga o na go nna le phelelo eno ka gope.”+ 23  Mme, ya re a hulara, a raya Petere a re: “Mpota kafa morago, Satane!+ O sekgopi mo go nna, ka gonne ga o akanye dikakanyo tsa Modimo,+ mme tsa batho.” 24  Go tswa foo Jesu a raya barutwa ba gagwe a re: “Fa mongwe a batla go ntshala morago, a a iitatole mme a tseye kota ya gagwe ya tlhokofatso mme a ntshale morago a sa kgaotse.+ 25  Gonne le fa e le mang yo o batlang go boloka moya wa gagwe o tla mo latlhegela; mme le fa e le mang yo o latlhegelwang ke moya wa gagwe ka ntlha ya me o tla o bona.+ 26  Gonne motho o tla solegelwa molemo ke eng fa a ka gapa lefatshe lotlhe mme a latlha moya wa gagwe?+ kgotsa ke eng se motho o ka se ntshang a se ananya+ ka moya wa gagwe? 27  Gonne Morwa motho o laoletswe go tla ka kgalalelo ya ga Rraagwe a na le baengele ba gagwe, mme go tswa foo o tla lefetsa mongwe le mongwe go ya ka boitshwaro jwa gagwe.+ 28  Ammaaruri ke a lo raya ka re go na le bangwe ba bao ba emeng fano ba ba se kitlang ba utlwa loso ka gope go fitlha ba bona Morwa motho pele a tla a le mo bogosing jwa gagwe.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase