Mathaio 10:1-42

10  Jalo a bitsa barutwa ba gagwe ba ba lesome le bobedi mme a ba naya taolo godimo ga meya e e seng phepa,+ gore ba e leleke le gore ba alafe bolwetse jwa mofuta mongwe le mongwe le bokoa jwa mofuta mongwe le mongwe.  Maina a baaposetoloi ba ba lesome le bobedi+ ke ano:+ Wa ntlha, Simone, yo o bidiwang Petere+ le Anderea+ morwarraagwe; le Jakobe morwa Sebede+ le Johane morwarraagwe;  Filipo le Barotholomeo;+ Thomase+ le Mathaio+ wa mokgethisi; Jakobe morwa Alefaeo,+ le Thadaeo;  Simone wa Mokanana,+ le Judase Isekariota, yo moragonyana a neng a mo oka.+  Ba ba lesome le bobedi bano Jesu o ne a ba romela, a ba naya ditaelo+ tseno: “Lo se ka lwa tswa lwa ya go tsena mo tseleng ya ditšhaba, gape lo se ka lwa tsena mo motseng wa Samarea;+  mme, boemong jwa moo, yang lo sa kgaotse kwa dinkung tse di latlhegileng tsa ntlo ya Iseraele.+  Fa lo ntse lo tsamaya, lo rere, lo re, ‘Bogosi jwa magodimo bo atametse.’+  Alafang batho ba ba bobolang,+ tsosang batho ba ba suleng, ntlafatsang balepero, lelekang madimona. Lo amogetse mahala, nayang mahala.+  Lo se ka lwa tseela dikgwama+ tsa lona tsa moitlamo gouta kgotsa selefera kgotsa kgotlho, 10  kgotsa lwa tseela loeto kgetsana ya dijo, kgotsa diaparo tse pedi tsa kafa teng, kgotsa bompaatšhane kgotsa lore; gonne modiri o tshwanelwa ke dijo tsa gagwe.+ 11  “Mo motseng le fa e le ofe o lo tsenang mo go one kgotsa motsana, batlisisang gore ke mang mo go one yo o tshwanetseng, mme lo nne koo go fitlha lo tsamaya.+ 12  Fa lo tsena mo ntlong, dumedisang ba ntlo eo; 13  mme fa ntlo eo e tshwanetse, a kagiso e lo e e eleletsang e nne mo go yone;+ mme fa e sa tshwanela, a kagiso e e tswang mo go lona e boele mo go lona. 14  Gongwe le gongwe fela koo ope a sa lo tsholeng gone kgotsa a sa reetseng mafoko a lona, e re lo tswa mo ntlong eo kgotsa mo motseng oo lo tlhotlhoreng lorole mo dinaong tsa lona.+ 15  Ammaaruri ke a lo raya, Lefatshe la Sodoma+ le Gomora le tla itshoka segolo ka Letsatsi la Katlholo go na le motse oo.+ 16  “Bonang! Ke lo romela jaaka dinku mo gare ga diphiri;+ jalo itshupeng lo le botlhajana jaaka dinoga+ mme le fa go ntse jalo lo le ba ba se nang molato jaaka maphoi.+ 17  Nnang lo itisitse mo bathong;+ gonne ba tla lo isa kwa dikgotlatshekelong+ tsa mafelo a lo leng mo go one, e bile ba tla lo kgwathisa+ mo disinagogeng+ tsa bone. 18  Ee, lo tla gogelwa fa pele ga balaodi le dikgosi+ ka ntlha ya me, gore e nne bosupi+ mo go bone le mo ditšhabeng. 19  Le fa go ntse jalo, fa ba lo isa, lo se ka lwa tlhobaela kaga gore lo tla bua jang kgotsa eng; gonne se lo tla se buang lo tla se newa ka nako eo;+ 20  gonne ba ba buang ga se lona fela, mme ke moya wa ga Rraalona o o buang ka lona.+ 21  Mo godimo ga moo, motho+ o tla isa morwarraagwe kwa losong, le rre a ise ngwana wa gagwe, le bana ba tla tsogologela batsadi mme ba tla dira gore ba bolawe.+ 22  Mme lo tla nna ba ba tlhoilweng ke batho botlhe ka ntlha ya leina la me;+ mme yo o itshokileng go ya bokhutlong ke ene yo o tla bolokwang.+ 23  Fa ba lo bogisa mo motseng o mongwe, tshabelang kwa go o mongwe;+ gonne ammaaruri ke a lo raya, ga lo na go digela potologo+ ya metse ya Iseraele ka gope go fitlha Morwa motho a goroga.+ 24  “Morutwa ga a kwa godimo ga morutisi wa gagwe, le gone motlhanka ga a kwa godimo ga morena wa gagwe.+ 25  Go lekane gore morutwa a nne jaaka morutisi wa gagwe, le motlhanka jaaka morena wa gagwe. Fa batho ba biditse mong wa ntlo ba re Belesebube,+ a ba ka se bitse ba ntlo ya gagwe jalo bogolo jang? 26  Jalo lo se ka lwa ba boifa; ka gonne ga go na sepe se se bipilweng se se se kitlang se bipololwa, le se eleng sephiri se se se kitlang se itsiwe.+ 27  Se ke se lo bolelelang mo lefifing, se bueng mo leseding; le se lo utlwang se sebasebiwa, se rereng kwa godimo ga matlo.+ 28  Mme lo se ka lwa boifa+ ba ba bolayang mmele mme ba sa ka ke ba bolaya moya; mme go na le moo boifang yo+ o ka senyang moya le mmele mo Gehena.+ 29  A dithaga tse pedi ga di rekisiwe ka ledi la tshipi la tlhwatlhwa e e kwa tlase?+ Le fa go ntse jalo ga go le fa e le nngwe ya tsone e e tla welang fa fatshe kwantle ga kitso ya ga Rraalona.+ 30  Mme meriri ya ditlhogo tsa lona e badilwe yotlhe.+ 31  Jalo se boifeng: lo botlhokwa go feta dithaga tse dintsi.+ 32  “Mongwe le mongwe, he, yo o ipolelang gore o seoposengwe le nna fa pele ga batho, ruri le nna ke tla ipolela ke le seoposengwe+ le ene fa pele ga ga Rre yo o kwa magodimong; 33  mme le fa e le mang yo o intatolang fa pele ga batho, ruri le nna ke tla mo itatola+ fa pele ga ga Rre yo o kwa magodimong. 34  Lo se ka lwa akanya gore ke tlile go tlisa kagiso mo lefatsheng; ke tlile go tlisa, e seng kagiso,+ mme tšhaka. 35  Gonne ke tlile go baka kgaogano, monna kgatlhanong le rraagwe, le morwadi kgatlhanong le mmaagwe, le mosadi yo mmotlana kgatlhanong le matsalaagwe.+ 36  Eleruri, baba ba motho e tla nna batho ba ntlo ya gagabo. 37  Yo o ratang rraagwe kgotsa mmaagwe thata go na le nna ga a ntshwanela; le yo o ratang morwawe kgotsa morwadie thata go na le nna ga a ntshwanela.+ 38  Mme le fa e le mang yo o sa amogeleng kota ya gagwe ya tlhokofatso a ba a ntshala morago ga a ntshwanele.+ 39  Yo o bonang moya wa gagwe o tla mo latlhegela, mme yo o latlhegelwang ke moya wa gagwe ka ntlha ya me o tla o bona.+ 40  “Yo o lo amogelang o amogela le nna, mme yo o nkamogelang o amogela le yo o nthometseng.+ 41  Yo o amogelang moporofeti ka go bo e le moporofeti o tla bona maduo a moporofeti,+ le yo o amogelang motho yo o siameng ka gonne e le motho yo o siameng o tla bona maduo a motho yo o siameng.+ 42  Mme le fa e le mang yo o nayang mongwe wa ba bannye bano metsi a a tsididi fela a le mo senwelong gore a nwe ka go bo e le morutwa, ammaaruri ke a lo bolelela, ga a na go latlhegelwa ke maduo a gagwe ka gope.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase