Mathaio 19:1-30

19  Jaanong e rile Jesu a sena go fetsa mafoko ano, a tloga kwa Galalea mme a tla mo dikgaolong tse e leng molelwane wa Judea ka kwa ga Joredane.+  Gape, boidiidi jo bogolo jwa mo sala morago, mme a ba alafela koo.+  Bafarasai ba tla kwa go ene, ba ikaeletse go mo raela mme ba re: “A go kafa molaong gore monna a tlhale mosadi wa gagwe ka lebaka le fa e ka nna la mofuta ofe?”+  Fa a fetola a re: “A lo ne lwa se ka lwa bala gore yo o neng a ba bopa go tswa kwa tshimologong o ne a ba dira monna le mosadi+  a ba a re, ‘Ka lebaka leno monna o tla tlogela rraagwe le mmaagwe+ mme o tla ngaparela mosadi wa gagwe, mme bobedi jono bo tla nna nama e le nngwe’?+  Mo e leng gore ga ba tlhole ba le babedi, mme ke nama e le nngwe. Jalo, se Modimo a se kopantseng mmogo a motho ope a se se kgaoganye.”+  Ba mo raya ba re: “Ke ka ntlha yang, he, Moshe a ne a laela gore go ntshiwe lekwalo la go mo naya tsela le go mo tlhala?”+  A ba raya a re: “Moshe, a akanyetsa dipelo tsa lona tse di logwadi,+ o ne a lo dumelela gore lo tlhale basadi ba lona, mme go ne go sa nna jalo go tswa kwa tshimologong.+  Ke a lo raya ka re le fa e le mang yo o tlhalang mosadi wa gagwe, fa e se ka lebaka la kgokafalo, mme a nyala yo mongwe o dira boaka.”+ 10  Barutwa ba mo raya ba re: “Fa e le gore boemo bo ntse jalo ka monna le mosadi wa gagwe, ga go botlhale go nyala.”+ 11  A ba raya a re: “Ga se batho botlhe ba ba tsholang lefoko leno, mme ke fela ba ba nang le mpho eo.+ 12  Gonne go na le baopafadiwa ba ba neng ba tsalwa ba ntse jalo go tswa mo sebopelong+ sa bommaabone, e bile go na le baopafadiwa ba ba neng ba dirwa baopafadiwa ke batho, mme go na le baopafadiwa ba ba itirileng baopafadiwa ka ntlha ya bogosi jwa magodimo. A yo o ka go tsholang a go tshole.”+ 13  Go tswa foo bana ba babotlana ba ne ba tlisiwa kwa go ene, gore a ba beye diatla mme a ba rapelele; mme barutwa ba ba kgalema.+ 14  Le fa go ntse jalo, Jesu a re: “Lesang bana ba babotlana bano, lo tlogele go ba thibela go tla mo go nna, gonne bogosi jwa magodimo ke jwa ba ba ntseng jalo.”+ 15  A ba baya diatla mme a tsamaya a tswa koo.+ 16  Jaanong, bona! mongwe a tla kwa go ene a re: “Moruti, ke molemo ofe o ke tshwanetseng go o dira gore ke bone botshelo jo bo sa khutleng?”+ 17  A mo raya a re: “Ke ka ntlha yang fa o mpotsa kaga se se molemo? Go na le a le Mongwe yo o molemo.+ Mme, fa o batla go tsena mo botshelong, boloka ditaelo ka metlha.”+ 18  A mo raya a re: “Dife?”+ Jesu a re: “Ee, O se ka wa bolaya motho,+ O se ka wa dira boaka,+ O se ka wa utswa,+ O se ka wa ntsha bosupi jwa maaka,+ 19  Tlotla rrago le mmago,+ gape, O rate moagelani wa gago jaaka o ithata.”+ 20  Lekau leno la mo raya la re: “Ke bolokile tsotlhe tseno; ke sa ntse ke tlhaela eng?” 21  Jesu a mo raya a re: “Fa o batla go itekanela, tsamaya o ye go rekisa dilo tsa gago o bo o abele bahumanegi mme o tla nna le letlotlo kwa legodimong,+ mme o tle o nne molatedi wa me.”+ 22  E rile lekau leno le utlwa lefoko leno, la tsamaya le hutsafetse, gonne le ne le na le dithuo di le dintsi.+ 23  Mme Jesu a raya barutwa ba gagwe a re: “Ammaaruri ke a lo raya ka re e tla nna selo se se thata gore monna yo o humileng a tsene mo bogosing jwa magodimo+ 24  Gape ke a lo raya, Go motlhofo gore kamela e tsene ka letshoba la nnale go na le gore monna yo o humileng a tsene mo bogosing jwa Modimo.”+ 25  E rile barutwa ba utlwa seo, ba gakgamala thata, ba re: “Tota ke mang yo o ka bolokwang?”+ 26  Ya re Jesu a ba lebile mo matlhong, a ba raya a re: “Mo bathong seno ga se kgonege, mme mo Modimong dilo tsotlhe di a kgonega.”+ 27  Go tswa foo Petere fa a fetola a mo raya a re: “Bona! Re tlogetse dilo tsotlhe ra go sala morago; tota re tla bona eng?”+ 28  Jesu a ba raya a re: “Ammaaruri ke a lo raya, Mo popong e ntšha, fa Morwa motho a nna mo setulong sa gagwe sa bogosi se se galalelang, lona ba lo ntshetseng morago le lona ka bolona lo tla nna mo ditulong tse di lesome le bobedi tsa bogosi, lo atlhola ditso tse di lesome le bobedi tsa Iseraele.+ 29  Mme mongwe le mongwe yo o tlogetseng matlo kgotsa bomorwarraagwe kgotsa bomorwadiarraagwe kgotsa rraagwe kgotsa mmaagwe kgotsa bana kgotsa masimo ka ntlha ya leina la me o tla amogela go menagane gantsi e bile o tla rua botshelo jo bo sa khutleng.+ 30  “Mme ba le bantsi ba e leng ba ntlha e tla nna ba bofelo mme ba bofelo e tla nna ba ntlha.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase