Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Lubusang Pahalagahan ang mga Katangian ni Jehova

Lubusang Pahalagahan ang mga Katangian ni Jehova

“Maging mga tagatulad kayo sa Diyos, bilang mga anak na minamahal.”—EFE. 5:1.

1. (a) Anong mga katangian ni Jehova ang mabuting pag-aralan ng isang Kristiyano? (b) Paano tayo makikinabang sa pag-aaral sa mga katangian ng Diyos?

KAPAG naiisip mo si Jehova, anong mga katangian niya ang naaalala mo? Marami sa atin ang magsasabi ng pag-ibig, katarungan, karunungan, at kapangyarihan. Pero alam nating marami pang ibang magagandang katangian si Jehova. Sa katunayan, mahigit 40 katangian niya ang natalakay na sa mga publikasyon natin. Isip-isipin na lang kung gaano karami ang puwede nating matutuhan tungkol sa mga katangian ni Jehova sa ating personal o pampamilyang pag-aaral! Paano tayo makikinabang sa gayong pag-aaral? Lalalim ang pagpapahalaga natin sa ating Ama sa langit. At habang lumalalim ang pagpapahalaga natin kay Jehova, mas titindi ang pagnanais nating maging malapít sa kaniya at tularan siya.—Jos. 23:8; Awit 73:28.

2. (a) Ilarawan kung paano puwedeng lumalim ang pagpapahalaga natin sa mga katangian ni Jehova. (b) Ano ang tatalakayin natin?

2 Pero ano ba ang ibig sabihin ng “pahalagahan” ang isang bagay? Sa artikulong ito, ang salitang iyan ay tumutukoy sa pagkilala sa tunay na halaga ng isang bagay. Maaaring unti-unting lumalim ang pagpapahalaga. Para ilarawan: Lalo nating napahahalagahan o nagugustuhan ang isang bagong putahe habang nilalanghap natin ito, ninanamnam, at natututuhang lutuin. Sa katulad na paraan, lumalalim ang pagpapahalaga natin sa isang katangian ni Jehova habang nagiging pamilyar tayo rito, binubulay-bulay ito, at tinutularan. (Efe. 5:1) Layunin ng artikulong ito at ng dalawang kasunod nito na palalimin ang pagpapahalaga natin sa iba pang mga katangian ng Diyos na baka hindi natin gaanong nabibigyang-pansin.  Habang tinatalakay ang bawat katangian, sasagutin natin ang mga ito: Ano ang kahulugan ng katangiang ito? Paano ito ipinakikita ni Jehova? At paano natin matutularan si Jehova sa pagpapakita ng katangiang ito?

SI JEHOVA AY MADALING LAPITAN

3, 4. (a) Paano mo ilalarawan ang isang taong madaling lapitan? (b) Paano ipinakikita ni Jehova na madali siyang lapitan?

3 Unahin natin ang pagiging madaling lapitan. Paano mo ilalarawan ang isang taong madaling lapitan? Baka sabihin mo, ‘Mabait, laging handang tumulong, at madaling kausap.’ Karaniwan na, mahahalata mo agad sa sinasabi, kilos, ekspresyon ng mukha, at iba pa kung ang isang tao ay madaling lapitan.

4 Paano ipinakikita ni Jehova na madali siyang lapitan? Bagaman siya ang Makapangyarihan-sa-lahat at Maylalang ng ating napakalawak na uniberso, tinitiyak ni Jehova sa atin na hindi lang siya handang makinig sa ating mga panalangin kundi gusto rin niya itong marinig at tugunin. (Basahin ang Awit 145:18; Isaias 30:18, 19.) Maaari tayong makipag-usap sa Diyos nang matagal, anumang oras at lugar. Malaya tayong makalalapit sa kaniya at alam nating hindi niya tayo dudustain sa paggawa nito. (Awit 65:2; Sant. 1:5) Sa Bibliya, inilalarawan si Jehova sa paraang maiintindihan ng mga tao para ipakitang gusto niyang lumapit tayo sa kaniya. Halimbawa, isinulat ng salmistang si David na “ang mga mata ni Jehova ay nakatingin” sa atin at na “nakahawak nang mahigpit ang [kaniyang] kanang kamay” sa atin. (Awit 34:15; 63:8) Itinulad naman ni propeta Isaias si Jehova sa isang pastol: “Sa pamamagitan ng kaniyang bisig ay titipunin niya ang mga kordero; at sa kaniyang dibdib ay bubuhatin niya sila.” (Isa. 40:11) Isip-isipin iyan! Gusto ni Jehova na maging malapít tayo sa kaniya gaya ng isang kordero na karga-karga ng maalagang pastol sa kaniyang dibdib. Talaga ngang napakadaling lapitan ng ating Ama! Paano natin matutularan si Jehova?

 ISANG NAPAKAHALAGANG KATANGIAN

5. Bakit mahalagang maging madaling lapitan ang mga elder?

5 Hindi pa natatagalan, tinanong ang masisigasig na Saksi sa iba’t ibang kontinente, “Anong katangian ng elder ang pinakagusto mo?” Napakarami ang nagsabi, “Pagiging madaling lapitan.” Totoo, kailangang lubusang linangin ng bawat Kristiyano ang katangiang iyan, pero lalo na ng mga elder. (Isa. 32:1, 2) Ganito ang sinabi ng isang sister kung bakit sa tingin niya ay mahalaga ang katangiang ito: “Mapahahalagahan lang natin ang iba pang magagandang katangian ng isang elder kung madali siyang lapitan.” Tiyak na sasang-ayon ka sa kaniya. Paano nga ba magiging madaling lapitan ang isang tao?

6. Ano ang isang susi sa pagiging madaling lapitan?

6 Ang isang susi sa pagiging madaling lapitan ay ang pagpapakita ng tunay na interes sa iba. Kung ang isang elder ay nagmamalasakit at handang tumulong sa iba, malamang na mahahalata iyan ng mga kapatid, pati na ng mga bata. (Mar. 10:13-16) Sinabi ng 12-anyos na si Carlos: “Gustung-gusto ko ang mga elder kasi mababait sila at laging nakangiti.” Siyempre pa, hindi sapat na sabihin ng isang elder na madali siyang lapitan; dapat niya itong ipakita. (1 Juan 3:18) Paano?

7. Bakit madaling napasisimulan ang pag-uusap dahil sa badge card? Anong aral ang matututuhan natin dito?

7 Pansinin ang paghahambing na ito. Hindi pa natatagalan, isang brother na naka-badge card ang sumakay ng eroplano pauwi galing ng kombensiyon sa ibang bansa. Nang makita ng flight attendant ang nakalagay sa badge card na ‘Dumating Nawa ang Kaharian ng Diyos’! sinabi niya sa brother, “Sana nga, dumating na—gusto ko pang malaman ang tungkol d’yan.” Pagkalipas ng ilang sandali, nag-usap uli sila, at tumanggap ang attendant ng mga magasin. Marami sa atin ang may ganiyang karanasan. Bakit nga ba madaling napasisimulan ang pag-uusap dahil sa badge card? Para kasing sinasabi nito sa mga tao: “Huwag kang mahiyang lumapit. Tanungin mo ako kung saan ako pupunta.” Ang badge card ay isang palatandaang nagpapakita sa mga tao na gusto nating ipakipag-usap ang ating mga paniniwala. Sa katulad na paraan, gusto ring magpakita ng mga elder ng palatandaan na magsasabi sa mga kapananampalataya nila: “Huwag kang mahiyang lumapit.” Ano ang mga palatandaang iyon?

8. Paano maipakikita ng mga elder na may tunay na interes sila sa iba? Ano ang epekto nito sa kongregasyon?

8 Iba-iba ang kaugalian sa iba’t ibang lupain, pero karaniwan nang ang ngiti, pakikipagkamay, at masiglang pagbati ay mga palatandaan ng tunay na interes sa mga kapatid. Sino ang dapat maunang gumawa nito? Pansinin ang halimbawa ni Jesus. Binanggit ni Mateo na sa isang pulong kasama ang kaniyang mga alagad, “si Jesus ay lumapit at nagsalita sa kanila.” (Mat. 28:18) Sa katulad na paraan, ang mga elder sa ngayon ang nauunang lumapit sa mga kapatid para makipag-usap. Ano ang epekto nito sa kongregasyon? Sinabi ng isang 88-anyos na payunir na sister: “Napapamahal sa akin ang mga elder dahil sa kanilang ngiti at nakapagpapatibay na pagbati kapag dumarating ako sa Kingdom Hall.” Idinagdag ng isa pang tapat na sister: “Parang maliit na bagay lang, pero kapag sinalubong ako at nginitian ng isang elder, malaking bagay sa akin iyon.”

PAGIGING MADALING LAPITAN AT HANDANG TUMULONG

9, 10. (a) Anong magandang halimbawa ang ibinigay ni Jehova? (b) Paano maipakikita ng mga elder na handa silang tumulong sa iba?

 9 Siyempre pa, hindi tayo magiging madaling lapitan kung hindi tayo handang tumulong. Isang magandang halimbawa riyan si Jehova. “Hindi siya malayo sa bawat  isa sa atin.” (Gawa 17:27) Ang isang paraan para magawa iyan ng mga elder ay ang paglalaan ng panahon bago at pagkatapos ng mga pulong para makipag-usap sa mga kapatid—bata man o matanda. Sinabi ng isang payunir na brother: “Kapag kinukumusta ako ng elder at humihinto siya para makinig sa akin, pakiramdam ko, mahalaga ako.” Ganito pa ang sinabi ng isang sister na halos 50 taon nang naglilingkod kay Jehova: “Dahil naglalaan ng panahon ang mga elder para kausapin ako pagkatapos ng pulong, nadarama kong importante ako.”

10 Totoo, maraming pananagutan ang mga Kristiyanong pastol. Pero kapag pulong, dapat nilang maging tunguhin na maglaan ng panahon para makausap ang mga kapatid.

HINDI NAGTATANGI SI JEHOVA

11, 12. (a) Ano ang ibig sabihin ng hindi pagtatangi? (b) Paano ipinakikita ng Bibliya na si Jehova ay hindi nagtatangi?

11 Isa rin sa magagandang katangian ni Jehova ang hindi pagtatangi. Ano ang ibig sabihin ng hindi pagtatangi? Kasama rito ang pagiging patas, o walang kinikilingan at paboritismo. May dalawang elemento ang katangiang ito: saloobin at pagkilos. Bakit kailangan ang dalawang ito? Dahil kung ang saloobin ng isa ay hindi nagtatangi, mapapakilos siyang pakitunguhan ang lahat nang walang pagtatangi. Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang pananalitang “hindi nagtatangi” ay literal na nangangahulugang hindi “tumitingin sa mukha.” (Gawa 10:34; Kingdom Interlinear) Kaya ang isang taong hindi nagtatangi ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo o kalagayan ng indibiduwal, kundi sa pagkatao nito.

12 Si Jehova ang pinakadakilang halimbawa ng hindi pagtatangi. Sinasabi sa kaniyang Salita na siya ay “hindi nagtatangi” at “hindi nakikitungo kaninuman nang may pagtatangi.” (Basahin ang Gawa 10:34, 35; Deuteronomio 10:17.) Pinatutunayan iyan ng isang pangyayari noong panahon ni Moises.

Napahalagahan ng mga anak na babae ni Zelopehad ang hindi pagtatangi ng Diyos (Tingnan ang parapo 13, 14)

13, 14. (a) Anong problema ang napaharap sa limang anak na babae ni Zelopehad? (b) Paano ipinakita ni Jehova na hindi siya nagtatangi?

 13 Bago pumasok ang mga Israelita sa Lupang Pangako, may limang magkakapatid na dalaga na napaharap sa isang problema. Ano iyon? Alam nila na ang kanilang pamilya, gaya rin ng ibang pamilyang Israelita, ay tatanggap ng isang bahagi ng lupain para sa kanilang ama. (Bil. 26:52-55) Pero ang kanilang ama, si Zelopehad na mula sa tribo ni Manases, ay patay na. Ayon sa kaugalian, ang karapatang magmana ng lupain ay maipapasa sa anak na lalaki ni Zelopehad. Pero puro babae ang mga anak niya. (Bil. 26:33) Mapupunta na lang ba sa mga kamag-anak nila ang lupaing para sana sa kanilang pamilya?

14 Lumapit ang limang magkakapatid kay Moises at nagsabi: “Bakit aalisin ang pangalan ng aming ama mula sa gitna ng kaniyang pamilya sa dahilang hindi siya nagkaroon ng anak na lalaki?” Nakiusap sila: “O bigyan naman ninyo kami ng pag-aari sa gitna ng mga  kapatid ng aming ama.” Sinabi ba ni Moises, ‘Hindi puwede, wala iyan sa batas’? Hindi, sa halip ay “dinala ni Moises ang kanilang usapin sa harap ni Jehova.” (Bil. 27:2-5) Ang resulta? Sinabi ni Jehova kay Moises: “Ang mga anak na babae ni Zelopehad ay nagsasalita ng tama. Dapat mo nga silang bigyan ng pag-aari na pinakamana sa gitna ng mga kapatid ng kanilang ama, at isasalin mo sa kanila ang mana ng kanilang ama.” Pero hindi lang iyan ang iniutos ni Jehova. Itinagubilin din niya sa pamamagitan ni Moises: “Kung ang sinumang tao ay mamatay na walang anak na lalaki, isasalin nga ninyo sa kaniyang anak na babae ang kaniyang mana.” (Bil. 27:6-8; Jos. 17:1-6) Mula noon, may proteksiyon na ang mga babaing Israelita na mapapaharap din sa ganiyang kalagayan.

15. (a) Paano pinakikitunguhan ni Jehova ang kaniyang bayan, pati na ang mga nasa kaawa-awang kalagayan? (b) Ano pang mga ulat sa Bibliya ang nagpapakitang hindi nagtatangi si Jehova?

15 Talagang mabait at patas ang pasiyang iyon! Pinakitunguhan ni Jehova nang may dangal ang mga anak na babae ni Zelopehad, na nasa kaawa-awang kalagayan, gaya ng pakikitungo niya sa ibang mga Israelita na may maalwang kalagayan. (Awit 68:5) Isa lang iyan sa maraming ulat sa Bibliya na nagpapakita ng katotohanang ito: Pinakikitunguhan ni Jehova nang walang pagtatangi ang lahat ng kaniyang lingkod.—1 Sam. 16:1-13; Gawa 10:30-35, 44-48.

MATUTULARAN NATIN SI JEHOVA

16. Paano natin malilinang ang hindi pagtatangi?

16 Paano natin matutularan ang pagiging hindi nagtatangi ni Jehova? Tandaan, may dalawang aspekto ang katangiang ito. Kung tayo ay hindi nagtatangi, saka lang natin mapakikitunguhan nang walang pagtatangi ang iba. Totoo, gusto nating isipin na hindi tayo nagtatangi. Pero tiyak na sasang-ayon kang hindi laging madaling suriin ang sarili. Kaya ano ang dapat nating gawin? Nang gustong malaman ni Jesus kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa kaniya, tinanong niya ang kaniyang mapagkakatiwalaang mga kaibigan: “Sino ang Anak ng tao ayon sa sinasabi ng mga tao?” (Mat. 16:13, 14) Bakit hindi tularan si Jesus? Tanungin mo ang iyong pinagkakatiwalaang kaibigan kung talaga bang hindi ka nagtatangi. Kapag sinabi niyang medyo nagtatangi ka pa, ano ang dapat mong gawin? Manalangin nang marubdob kay Jehova tungkol sa iyong nadarama, magmakaawa sa kaniya na tulungan kang mabago ang iyong saloobin para lubusan mong matularan ang kaniyang hindi pagtatangi.—Mat. 7:7; Col. 3:10, 11.

17. Paano natin pakikitunguhan ang iba nang walang pagtatangi?

 17 Sa loob ng kongregasyong Kristiyano, maipakikita natin ang pagnanais na matularan ang pagiging hindi nagtatangi ni Jehova kung pakikitunguhan natin ang lahat ng kapatid nang may dangal at maibiging-kabaitan. Halimbawa, pagdating sa pagiging mapagpatuloy, gusto nating anyayahan ang lahat, pati na ang mga kapatid na iba ang background sa atin, gayon din ang mahihirap, ulila, o balo. (Basahin ang Galacia 2:10; Santiago 1:27.) At sa gawaing pangangaral ng Kaharian, walang-pagtatangi nating ibinabahagi ang mabuting balita sa lahat ng tao, maging sa mga dayuhan. Tuwang-tuwa tayo na mayroon tayong literatura sa Bibliya sa mga 600 wika. Isa ngang nakikitang katunayan ng hindi pagtatangi!

18. Paano mo maipakikita na pinahahalagahan mo ang pagiging madaling lapitan at pagiging hindi nagtatangi ni Jehova?

18 Kaya habang binubulay-bulay natin ang pagiging madaling lapitan at pagiging hindi nagtatangi ni Jehova, mas lumalalim ang pagpapahalaga natin sa kaniya. Sa ganitong paraan, mapakikilos tayong tularan nang lubusan ang mga katangian ni Jehova, anupat maipakikita ang mga iyon sa pakikitungo natin sa ating mga kapatid at sa ating mga pinangangaralan.

“Si Jehova ay malapit sa lahat ng tumatawag sa kaniya.”—Awit 145:18 (Tingnan ang parapo 9)

“Si Jehova na inyong Diyos [ay] hindi nakikitungo kaninuman nang may pagtatangi.”—Deut. 10:17 (Tingnan ang parapo 17)