Mga Awit 68:1-35

Sa direktor. Awit ni David. 68  Bumangon nawa ang Diyos, mangalat nawa ang mga kaaway niya,At tumakas nawa mula sa harap niya ang mga napopoot sa kaniya.+   Kung paanong ang usok ay itinataboy ng hangin, itaboy mo nawa sila;Kung paanong ang pagkit* ay natutunaw sa harap ng apoy,Malipol nawa ang masasama sa harap ng Diyos.+   Pero magsaya nawa ang mga matuwid;+Mag-umapaw nawa sila sa kagalakan sa harap ng Diyos;Magsaya nawa sila at magdiwang.   Umawit kayo sa Diyos; umawit kayo ng mga papuri* sa pangalan niya;+Umawit kayo sa kaniya na dumadaan sa mga tigang na kapatagan.* Jah* ang pangalan niya!+ Magsaya kayo sa harap niya!   Ama ng mga batang walang ama at tagapagtanggol* ng mga biyuda+Ang Diyos na nasa kaniyang banal na tahanan.+   Ang Diyos ay nagbibigay ng tahanan sa mga nag-iisa;+Pinalalaya niya ang mga bilanggo at pinasasagana sila.+ Pero ang mga sutil* ay titira sa tuyot na lupain.+   O Diyos, nang akayin mo ang bayan mo,+Nang tawirin mo ang disyerto, (Selah)   Ang lupa ay nayanig;+Nagbuhos ng ulan ang* langit dahil sa Diyos;Nayanig ang Sinai na ito dahil sa Diyos, ang Diyos ng Israel.+   Nagpaulan ka nang sagana, O Diyos;Pinalakas mo ang pagod mong bayan.* 10  Tumira sila sa iyong mga tolda;+Sa kabutihan mo, pinaglaanan mo ang dukha, O Diyos. 11  Si Jehova ang nagbibigay ng utos;Ang mga babaeng naghahayag ng mabuting balita ay isang malaking hukbo.+ 12  Ang mga hari ng mga hukbo ay tumatakas,+ tumatakas sila! Ang babaeng naiwan sa bahay ay hinahatian ng samsam.+ 13  Kahit nakahiga kayo sa tabi ng mga sigâ ng kampo,*Magkakaroon kayo ng kalapati na ang pakpak ay nababalutan ng pilak,Na ang mga bagwis ay purong* ginto. 14  Nang pangalatin ng Makapangyarihan-sa-Lahat ang mga hari sa lupain,+Umulan* ng niyebe sa Zalmon. 15  Ang bundok ng Basan+ ay bundok ng Diyos;*Ang bundok ng Basan ay bundok na maraming taluktok. 16  Ikaw na bundok na maraming taluktok, bakit ka nakatingin nang naiinggitSa bundok na pinili* ng Diyos na maging tahanan niya?+ Si Jehova ay titira doon magpakailanman.+ 17  Ang mga karwaheng pandigma ng Diyos ay sampu-sampung libo, di-mabilang na libo-libo.+ Si Jehova ay dumating mula sa Sinai papunta sa banal na lugar.+ 18  Umakyat ka sa kaitaasan;+Nagdala ka ng mga bihag;Kumuha ka ng mga tao bilang regalo,+Maging ng mga sutil,+ at tumirang kasama nila, O Jah na Diyos. 19  Purihin nawa si Jehova, na nagdadala ng pasan natin+ araw-araw,Ang tunay na Diyos na ating tagapagligtas. (Selah) 20  Ang tunay na Diyos ay isang Diyos na nagliligtas;+At si Jehova na Kataas-taasang* Panginoon ay nagliligtas mula sa kamatayan.+ 21  Dudurugin ng Diyos ang ulo ng mga kaaway niya,Ang bungo* ng sinumang patuloy na gumagawa ng kasalanan.+ 22  Sinabi ni Jehova: “Kukunin ko sila mula sa Basan;+Kukunin ko sila mula sa mga kalaliman ng dagat, 23  Para matapakan mo ang dugo ng mga kaaway mo+At madilaan ng mga aso mo ang dugo nila.” 24  Nakikita nila ang martsa ng bayan mo, O Diyos,Ang martsa ng bayan ng aking Diyos at Hari papunta sa banal na lugar.+ 25  Nasa unahan ang mga mang-aawit, kasunod nila ang mga manunugtog ng mga instrumentong de-kuwerdas;+Nasa pagitan ng mga ito ang mga dalagang tumutugtog ng mga tamburin.+ 26  Purihin ang Diyos sa gitna ng nagkakatipong mga tao;Purihin ninyo si Jehova, kayong mula sa Bukal ng Israel.+ 27  Naroon ang Benjamin,+ ang bunso, na lumulupig* sa kanila,Pati ang matataas na opisyal ng Juda kasama ang kanilang maingay na bayan,Ang matataas na opisyal ng Zebulon, ang matataas na opisyal ng Neptali. 28  Nag-utos ang iyong Diyos na bigyan ka ng lakas. Ipakita mo ang iyong lakas, O Diyos, gaya ng ginawa mo noon para sa amin.+ 29  Dahil sa iyong templo sa Jerusalem,+Magdadala ng regalo sa iyo ang mga hari.+ 30  Sawayin mo ang mababangis na hayop na nasa mga tambo,Ang kawan ng mga toro+ at ang mga guya* ng mga ito,Hanggang sa yumukod ang mga bayan na may dalang* mga piraso ng pilak. Pero pinangangalat niya ang mga bayan na nalulugod sa digmaan. 31  Dadalhin ang mga bagay na gawa sa bronse* mula sa Ehipto;+Magmamadali ang Cus sa pag-aalay ng mga regalo sa Diyos. 32  O mga kaharian sa lupa, umawit kayo sa Diyos,+Umawit kayo ng mga papuri* kay Jehova, (Selah) 33  Sa kaniya na nakasakay sa sinaunang langit ng mga langit.+ Ipinaririnig niya ang napakalakas niyang tinig. 34  Kilalanin ninyo ang lakas ng Diyos.+ Ang karilagan niya ay nasa Israel,At ang lakas niya ay nasa kalangitan.* 35  Ang Diyos ay kamangha-mangha sa kaniyang* maringal na santuwaryo.+ Siya ang Diyos ng Israel,Na nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa bayan.+ Purihin ang Diyos.

Talababa

Sa Ingles, wax.
O “umawit kayo at tumugtog para.”
O posibleng “sa mga ulap.”
Pinaikling anyo ng pangalang Jehova.
Lit., “hukom.”
O “mapagrebelde.”
Lit., “Tumulo ang.”
Lit., “mana.”
O posibleng “mga kulungan ng tupa.”
O “manilaw-nilaw na berdeng.”
O “Parang umulan.”
O “ay maringal na bundok.”
O “gusto.”
O “Soberanong.”
Lit., “mabuhok na tuktok ng ulo.”
O “namumuno.”
O “batang baka.”
O posibleng “na tumatapak sa.”
O posibleng “Darating ang mga embahador.”
O “Umawit kayo at tumugtog para.”
Lit., “mga ulap.”
Lit., “iyong.”

Study Notes

Media