Mga Awit 145:1-21

Papuri ni David. א [Alep] 145  Dadakilain kita, O aking Diyos na Hari,+Pupurihin ko ang pangalan mo magpakailanman.+ ב [Bet]   Buong araw kitang pupurihin;+Pupurihin ko ang pangalan mo magpakailanman.+ ג [Gimel]   Si Jehova ay dakila at lubhang karapat-dapat purihin;+Hindi maaabot ng isip ang kadakilaan niya.+ ד [Dalet]   Pupurihin ng lahat ng henerasyon ang mga gawa mo;Sasabihin nila ang tungkol sa iyong makapangyarihang mga gawa.+ ה [He]   Ihahayag nila ang maluwalhating karilagan ng iyong kadakilaan+At bubulay-bulayin ko ang kamangha-mangha mong mga gawa. ו [Waw]   Magsasalita sila tungkol sa kagila-gilalas mong mga gawa,*At ihahayag ko ang kadakilaan mo. ז [Zayin]   Mag-uumapaw sila sa pasasalamat habang inaalaala ang saganang kabutihan mo,+At hihiyaw sila sa kagalakan dahil sa iyong katuwiran.+ ח [Het]   Si Jehova ay mapagmalasakit* at maawain,+Hindi madaling magalit at sagana sa tapat na pag-ibig.+ ט [Tet]   Si Jehova ay mabuti sa lahat,+At ang habag niya ay makikita sa lahat ng ginagawa niya. י [Yod] 10  Luluwalhatiin ka ng lahat ng iyong gawa, O Jehova,+At pupurihin ka ng mga tapat sa iyo.+ כ [Kap] 11  Ihahayag nila ang kaluwalhatian ng iyong paghahari,+At magsasalita sila tungkol sa iyong kalakasan,+ ל [Lamed] 12  Para ipaalám sa mga tao ang makapangyarihan mong mga gawa+At ang maluwalhating karilagan ng iyong paghahari.+ מ [Mem] 13  Ang paghahari mo ay walang hanggan,At ang pamumuno mo ay magpapatuloy sa lahat ng henerasyon.+ ס [Samek] 14  Inaalalayan ni Jehova ang lahat ng nabubuwal+At itinatayo ang lahat ng nakayukod.+ ע [Ayin] 15  Sa iyo umaasa ang lahat;Binibigyan mo sila ng pagkain sa tamang panahon.+ פ [Pe] 16  Binubuksan mo ang iyong kamayAt ibinibigay ang inaasam ng bawat bagay na may buhay.+ צ [Tsade] 17  Si Jehova ay matuwid sa lahat ng kaniyang daan+At tapat sa lahat ng ginagawa niya.+ ק [Kop] 18  Si Jehova ay malapit sa lahat ng tumatawag sa kaniya,+Sa lahat ng tumatawag sa kaniya nang may katapatan.*+ ר [Res] 19  Ibinibigay niya ang naisin ng mga natatakot sa kaniya;+Dinirinig niya ang paghingi nila ng tulong, at inililigtas niya sila.+ ש [Shin] 20  Binabantayan ni Jehova ang lahat ng umiibig sa kaniya,+Pero ang lahat ng masasama ay lilipulin niya.+ ת [Taw] 21  Pupurihin ng aking bibig si Jehova;+Purihin nawa ng lahat ng nabubuhay* ang banal na pangalan niya magpakailanman.+

Talababa

O “kagila-gilalas mong kapangyarihan.”
O “magandang-loob.”
O “sa katotohanan.”
Lit., “laman.”

Study Notes

Media