Isaias 32:1-20

32  Isang hari+ ang mamumuno para sa katuwiran,+At may mga prinsipeng mamamahala para sa katarungan.   At ang bawat isa ay magiging gaya ng taguan* mula sa ihip ng hangin,Isang kublihan* mula sa malakas na ulan,Gaya ng mga batis sa lupaing walang tubig,+Gaya ng lilim ng malaking bato sa tuyot na lupain.   Ang mga mata ng mga nakakakita ay hindi na isasara,At ang mga tainga ng mga nakaririnig ay magbibigay-pansin.   Ang puso ng mga padalos-dalos ay magbubulay-bulay ng kaalaman,At ang dilang nauutal ay magsasalita nang matatas at malinaw.+   Ang hangal ay hindi na ituturing na bukas-palad,At ang taong walang prinsipyo ay hindi ituturing na marangal;   Dahil ang hangal ay magsasalita ng walang katuturan,At ang puso niya ay nagpaplano ng nakapipinsalang mga bagay,+Para itaguyod ang apostasya* at magsalita ng kasinungalingan tungkol kay Jehova.Hinahayaan niyang umalis nang gutom ang nagugutomAt pinagkakaitan ng maiinom ang nauuhaw.   Masama ang mga pamamaraan ng taong walang prinsipyo;+Nagtataguyod siya ng kahiya-hiyang paggawiPara ipahamak ang naaapi sa pamamagitan ng mga kasinungalingan,+Kahit na tama ang sinasabi ng dukha.   Pero ang bukas-palad ay laging nag-iisip na magbigay,At hindi siya nagsasawa sa pagbibigay.*   “Kayong mga babaeng kampante, bumangon kayo at makinig sa tinig ko! Kayong mga anak na babae na di-nababahala,+ pakinggan ninyo ang sinasabi ko! 10  Sa loob lang ng mahigit isang taon, kayong mga di-nababahala ay manginginig sa takot,Dahil walang bungang matitipon hanggang sa katapusan ng pag-aani ng ubas.+ 11  Mangatog kayo, kayong mga babaeng kampante! Manginig kayo sa takot, kayong mga di-nababahala! Hubarin ninyo ang inyong damit,At magsuot kayo ng telang-sako sa inyong balakang.+ 12  Suntukin ninyo ang inyong mga dibdib sa pagdadalamhatiSa kanais-nais na mga bukid at mabungang punong ubas. 13  Dahil ang lupa ng aking bayan ay matatakpan ng matitinik na halaman;Matatakpan ng mga ito ang lahat ng bahay na nagsasaya,Ang lunsod na nagbubunyi.+ 14  Dahil ang matibay na tore ay pinabayaan;Ang maingay na lunsod ay iniwan.+ Ang Opel+ at ang bantayan ay tuluyan nang naging walang-silbing lupain,Puntahan ng maiilap na asnoAt pastulan ng mga kawan,+ 15  Hanggang sa ibuhos sa atin ang espiritu mula sa itaas,+At ang ilang ay maging isang taniman,At ang taniman ay ituring na isang kagubatan.+ 16  At ang katarungan ay maninirahan sa ilang,At ang katuwiran ay mananahanan sa taniman.+ 17  Ang resulta ng tunay na katuwiran ay kapayapaan,+At ang bunga ng tunay na katuwiran ay walang-hanggang kapanatagan at katahimikan.+ 18  Titira ang bayan ko sa mapayapang tahanan,Sa ligtas na mga tirahan at tahimik na mga pahingahan.+ 19  Pero lubusang sisirain ng pag-ulan ng yelo* ang gubat,At guguho ang buong lunsod. 20  Maligaya kayong mga naghahasik ng binhi sa lahat ng baybayinAt nagpapakawala ng toro at ng asno.”+

Talababa

O “silungan.”
O “kanlungan.”
O “kumilos nang walang pakundangan.”
O “marangal na gawain.”
O “graniso.”

Study Notes

Media