ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

คัมภีร์ไบเบิล—แม่นยำทุกคำพยากรณ์ ตอน 7

“อวสาน​จะ​มา”

คัมภีร์ไบเบิล—แม่นยำทุกคำพยากรณ์ ตอน 7

ชุด​บทความ​แปด​ตอน​ใน “ตื่นเถิด!” นี้​พิจารณา​ลักษณะ​เด่น​อย่าง​หนึ่ง​ของ​คัมภีร์​ไบเบิล นั่น​คือ​คำ​พยากรณ์​หรือ​คำ​ทำนาย. บทความ​ชุด​นี้​จะ​ช่วย​คุณ​ตอบ​คำ​ถาม​ต่อ​ไป​นี้: คำ​พยากรณ์​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​แค่​การ​คาด​การณ์​ของ​มนุษย์​ที่​ฉลาด​หลักแหลม​เท่า​นั้น​ไหม? คำ​พยากรณ์​เหล่า​นี้​มี​ขึ้น​โดย​การ​ดล​ใจ​จาก​พระเจ้า​ไหม? เรา​ขอ​เชิญ​คุณ​พิจารณา​หลักฐาน​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​นี้.

คุณ​รู้สึก​เดือดดาล​เมื่อ​รัฐบาล​ที่​ทุจริต​คด​โกง​กดขี่​และ​เอา​เปรียบ​ประชาชน​ไหม? เมื่อ​ธุรกิจ​ใหญ่ ๆ ทำ​ให้​คน​รวย​ยิ่ง​รวย​มาก​ขึ้น​โดย​ฉวย​ประโยชน์​จาก​คน​จน คุณ​รู้สึก​แค้น​เคือง​กับ​ความ​อยุติธรรม​เช่น​นั้น​ไหม? คุณ​รู้สึก​โกรธ​มาก​เวลา​เห็น​ผู้​นำ​ศาสนา​ขูดรีด​คน​ใน​ศาสนา​หรือ​สอน​เรื่อง​โกหก​ไหม? ถ้า​คุณ​รู้สึก​อย่าง​นั้น คุณ​อาจ​สนใจ​ที่​จะ​รู้​ว่า​คัมภีร์​ไบเบิล​ก็​ตำหนิ​การ​กระทำ​ที่​ชั่ว​ร้าย​เหล่า​นั้น. ใน​บทความ​นี้​จะ​มี​การ​พิจารณา (1) คำ​พยากรณ์​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ซึ่ง​บอก​ล่วง​หน้า​ถึง​จุด​จบ​ของ​คน​ชั่ว​และ​ความ​ชั่ว​ทั้ง​หมด และ (2) เหตุ​ผล​ที่​เรา​ควร​ไว้​วางใจ​คำ​พยากรณ์​เหล่า​นี้​อย่าง​เต็ม​ที่.

จุด​จบ​ของ​ความ​ชั่ว​ร้าย

ใน​บทความ​ก่อน​ของ​ชุด​บทความ​นี้​มี​การ​พิจารณา​เหตุ​การณ์​ต่าง ๆ ที่​ประกอบ​กัน​เป็น​สัญญาณ​ตาม​ที่​พระ​เยซู​ทรง​บอก​ล่วง​หน้า​ซึ่ง​ช่วย​ให้​เห็น​ว่า​ระบบ​ต่าง ๆ ใน​สังคม​มนุษย์​ใกล้​จะ​ถึง​อวสาน​มาก​ขนาด​ไหน. สัญญาณ​เหล่า​นั้น​รวม​ถึง​การ​ประกาศ​ข่าว​ดี​เรื่อง​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า​ออก​ไป​ทั่ว​โลก ซึ่ง​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า​คือ​รัฐบาล​ของ​พระเจ้า​ที่​จะ​มา​ปกครอง​ทั้ง​โลก​ใน​อีก​ไม่​ช้า. (ดานิเอล 2:44; มัดธาย 24:3, 14) พระ​เยซู​ตรัส​ว่า​เมื่อ​การ​ประกาศ​สำเร็จ​ครบ​ถ้วน “อวสาน​จะ​มา.” คุณ​คง​ประหลาด​ใจ​ที่​ได้​รู้​ว่า​สิ่ง​แรก​ที่​พระเจ้า​จะ​ทรง​ขจัด​ออก​ไป​ก็​คือ​ศาสนา​เท็จ​ซึ่ง​สอน​เรื่อง​ที่​บิดเบือน​เกี่ยว​กับ​พระองค์. ใน​คัมภีร์​ไบเบิล มี​การ​ใช้​หญิง​แพศยา​โดย​นัย​ที่​ชื่อ “บาบิโลน​ใหญ่” เป็น​สัญลักษณ์​ของ​ศาสนา​เท็จ.—วิวรณ์ 17:1, 5

คำ​พยากรณ์​ที่ 1:

“ภัย​พิบัติ​ของ [บาบิโลน​ใหญ่] จะ​เกิด​ขึ้น . . . ความ​ตาย ความ​โศก​เศร้า การ​ขาด​แคลน​ อาหาร และ​เมือง​นี้​จะ​ถูก​เผา​ด้วย​ไฟ​จน​สิ้น​ซาก เพราะ​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​ผู้​ทรง​พิพากษา​เมือง​นี้​เป็น​ผู้​ทรง​ฤทธิ์.”—วิวรณ์ 18:2, 8

ความ​สำเร็จ​เป็น​จริง: คัมภีร์​ไบเบิล​เผย​ว่า​เมื่อ​ถึง​เวลา​กำหนด​ของ​พระเจ้า พระองค์​จะ​ทรง​ทำ​ให้​รัฐบาล​ต่าง ๆ ทั่ว​โลก​หัน​มา​ต่อ​สู้​บาบิโลน​ใหญ่​และ​ทำลาย​เมือง​นี้. พวก​เขา​จะ “ล้าง​ผลาญ​นาง​และ​ทำ​ให้​นาง​เปลือย​กาย” และ “กิน​เนื้อ​นาง.” (วิวรณ์ 17:16) นี่​หมาย​ความ​ว่า พวก​เขา​จะ​เปิดโปง​ความ​ชั่ว​ร้าย​ของ​นาง​และ​ปล้น​เอา​ความ​มั่งคั่ง​ร่ำรวย​ของ​นาง​ไป. การ​ทำลาย​ล้าง​นาง​จะ​เกิด​ขึ้น​อย่าง​รวด​เร็ว​และ​สิ้น​ซาก.—วิวรณ์ 18:21

รัฐบาล​ต่าง ๆ อาจ​คิด​ว่า​ความ​คิด​ใน​การ​ทำลาย​บาบิโลน​ใหญ่​มา​จาก​พวก​เขา​เอง แต่​ความ​สำเร็จ​เป็น​จริง​ของ​คำ​พยากรณ์​ที่​พิเศษ​นี้​จะ​ยืน​ยัน​ว่า​จุด​จบ​ของ​บาบิโลน​ใหญ่​มา​จาก​พระเจ้า. พระองค์​จะ​ทรง “ดล​ใจ​พวก​เขา​ให้​ทำ​ตาม​ความ​คิด​ของ​พระองค์.”—วิวรณ์ 17:17

คำ​พยากรณ์​ที่ 2:

“ใน​สมัย​เมื่อ​กษัตริย์​เหล่า​นั้น​กำลัง​เสวย​ราชย์​อยู่, พระเจ้า​แห่ง​สรวง​สวรรค์​จะ​ทรง​ตั้ง​อาณาจักร​อัน​หนึ่ง​ขึ้น, ซึ่ง​จะ . . . ทำลาย​อาณาจักร​อื่น ๆ [ของ​มนุษย์] ลง​ให้​ย่อยยับ​และ​เผา​ผลาญ​เสีย​สิ้น, และ อาณาจักร​นี้​จะ​ดำรง​อยู่​เป็น​นิจ.” —ดานิเอล 2:44

ความ​สำเร็จ​เป็น​จริง: หลัง​จาก​ศาสนา​เท็จ​ถูก​ทำลาย พระเจ้า​จะ​หัน​มา​จัด​การ​กับ​องค์การ​อื่น ๆ ทั้ง​การ​เมือง​และ​การ​ค้า​รวม​ถึง​คน​ชั่ว​ด้วย. (สุภาษิต 2:22; วิวรณ์ 19:17, 18) เช่น​เดียว​กับ​เจ้าของ​บ้าน​เช่า​ซึ่ง​ขับ​ไล่​ผู้​เช่า​ที่​ทำ​ให้​บ้าน​ของ​เขา​เสียหาย พระเจ้า​จะ​ทรง “ทำลาย​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ทำลาย​แผ่นดิน​โลก.” พระองค์​จะ​ทรง​ทำลาย​คน​เหล่า​นั้น​ที่​กระทำ​ความ​รุนแรง​และ​ผิด​ศีลธรรม.—วิวรณ์ 11:18; โรม 1:18, 26-29

 ใคร​จะ​รอด​ชีวิต? คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า “คน​ทั้ง​หลาย​ที่​มี​ใจ​ถ่อม​ลง​จะ​ได้​แผ่นดิน​เป็น​มฤดก, และ​เขา​จะ​ชื่นชม​ยินดี​ด้วย​ความ​สงบ​สุข​อัน​บริบูรณ์.”—บทเพลง​สรรเสริญ 37:11; 72:7

เรา​จะ​มั่น​ใจ​ใน​คำ​พยากรณ์​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ได้​ไหม? เรา​จะ​แน่​ใจ​ได้​ไหม​ว่า​พระเจ้า​จะ​ทรง​ยุติ​ความ​ชั่ว​ร้าย​และ​ความ​ทุกข์​และ​ปก​ป้อง​คน​ชอบธรรม? เรา​มั่น​ใจ​ได้​แน่นอน!

คำ​พยากรณ์​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​เชื่อถือ​ได้

ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า​จะ​นำ​อวสาน​มา​สู่​ศาสนา​เท็จ การ​ปกครอง​ที่​กดขี่ และ​ระบบ​การ​ค้า​ที่​ละโมบ

พยาน​พระ​ยะโฮวา​เชื่อ​ว่า​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​เป็น​ผู้​ประพันธ์​คัมภีร์​ไบเบิล​และ​พระองค์​จะ​ทำ​ตาม​ทุก​สิ่ง​ที่​ทรง​สัญญา​ไว้. (2 ติโมเธียว 3:16) สิ่ง​ที่​พวก​เขา​เชื่อ​จะ​เป็น​ไป​ได้​ไหม?

ถ้า​คุณ​มี​เพื่อน​คน​หนึ่ง​ที่​รู้​จัก​กัน​มา​นาน​แล้ว​ซึ่ง​เป็น​คน​ที่​รัก​คุณ​อย่าง​แท้​จริง​และ​ไม่​เคย​โกหก​คุณ​เลย ถ้า​เขา​สัญญา​ว่า​จะ​ทำ​สิ่ง​หนึ่ง​ที่​เขา​ทำ​ได้​ให้​คุณ คุณ​เชื่อ​ว่า​เขา​จะ​ทำ​ได้​ไหม? แน่นอน. พระเจ้า​ทรง​เหนือ​กว่า​เพื่อน​ที่​เป็น​มนุษย์​คน​ใด​ที่​คุณ​อาจ​มี. “พระเจ้า . . . ไม่​ทรง​มุสา​เลย!”—ทิทุส 1:2, พระ​คริสตธรรม​คัมภีร์ ฉบับ 1971

พระเจ้า​ไม่​ทรง​พอ​พระทัย​ความ​เชื่อ​อย่าง​งมงาย. และ​พระองค์​ทรง​ดล​ใจ​ให้​ผู้​เขียน​คัมภีร์​ไบเบิล​บันทึก​คำ​พยากรณ์​มาก​มาย​ที่​มี​เพียง​พระองค์​ผู้​ทรง​ฤทธิ์​ใหญ่​ยิ่ง​เท่า​นั้น​จะ​ทำ​ให้​สำเร็จ​ได้. คำ​พยากรณ์​บาง​ข้อ​และ​ความ​สำเร็จ​เป็น​จริง​ที่​น่า​ทึ่ง​ซึ่ง​เรา​ได้​พิจารณา​ใน​บทความ​หก​ตอน​ที่​แล้ว​ของ​ชุด​บทความ​นี้. เรา​จึง​มั่น​ใจ​ได้​ว่า พระเจ้า​จะ​ทรง​ทำ​ให้​คำ​พยากรณ์​ที่​บอก​ไว้​ล่วง​หน้า​เกี่ยว​กับ​อนาคต​ของ​เรา​สำเร็จ​เป็น​จริง รวม​ทั้ง​คำ​พยากรณ์​ที่​กล่าว​ถึง​ใน​บทความ​นี้​ด้วย.

ใช่​แล้ว พระ​ผู้​สร้าง​จะ ทรง​นำ​อวสาน​มา​สู่​ศาสนา​เท็จ การ​ปกครอง​ที่​กดขี่ และ​ระบบ​การ​ค้า​ที่​ละโมบ. คุณ​อยาก​เรียน​รู้​มาก​ขึ้น​เกี่ยว​กับ​สิ่ง​ที่​จะ​เกิด​ขึ้น​หลัง​จาก​เหตุ​การณ์​เหล่า​นี้​ไหม? ใน​ตื่นเถิด! ฉบับ​ต่อ​ไป​จะ​ช่วย​คุณ​ให้​เข้าใจ​เรื่อง​นี้ ซึ่ง​เป็น​บทความ​สุด​ท้าย​ของ​ชุด​บทความ​นี้.